Darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2014 m. III-ą ketvirtį (Lt)

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2014 m. III-ą ketvirtį (Eurais)

Pedagogai ir kiti pedagoginiai darbuotojai 

Direktorius

3599,00

1042,34

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3166,00

916,94

Socialinis pedagogas

2187,00

633,40

Psichologas 0,5 et.

982,00

284,41

Spec. pedagogas 0,5 et.

999,00

289,33

Logopedas 0,5 et.

999,00

289,33

Bibliotekininkas

1639,00

474,69

Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas

1075,00

311,34

Mokytojas

1781,00

515,82

Vyresnysis mokytojas

1390,00

402,61

Mokytojas metodininkas

1787,00

517,60

Aptarnaujantis personalas

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1668,00

483,09

Raštvedys- sekretorius, archyvas

1572,00

455,28

Vyresn. buhalteris

2879,00

833,87

Bendrabučio auklėtojas

1275,00

369,27

Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbin. 0,5

500,00

144,81

Santechnikas 0,5 et.

500,00

144,81

Kiemsargis

1000,00

289,62

Valytojas

1000,00

289,62

Rūbininkas

1000,00

289,62

Vyr. virėjas

1000,00

289,62

Virėjas

1000,00

289,62

Pagalbinis virtuvės darbininkas

1000,00

289,62

Vairuotojas

1000,00

289,62

Kompiuterių inžinierius 0,5 et.

628,00

181,88

Skalbėjas 0,5 et.

500,00

144,81

Naktinė auklė

1455,00

421,40

 

 

 

Comments are closed.