Metodinė taryba

Metodinės tarybos nuostatai

Metodinės tarybos veiklos planas 2015-2016 m.m.

Metodinės tarybos veiklos planas 2014-2015 m.m.

Metodinės tarybos veiklos planas 2013-2014 m.m.

METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS

Metodinės tarybos darbo koordinatorė – Laima Bartkuvienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Metodinės tarybos pirmininkė – Lidija Končiutė, istorijos mokytoja metodininkė;

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė – Sonata  Kazlauskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja;

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupės pirmininkė – Aurelija Kasputytė fizikos mokytoja metodininkė matematikos vyresn. mokytoja;

Kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė – Romualda Žilinskienė- lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;

Saviraiškos metodinės grupės pirmininkė – Dalia Sprindienė, tikybos vyr. mokytoja;

Metodinės tarybos sekretorė –Danutė Stancevičienė, lietuvių k. mokytoja metodininkė.

Comments are closed.