Metodinė taryba

Metodinės tarybos nuostatai

Metodinės tarybos veiklos planas 2015-2016 m.m.

Metodinės tarybos veiklos planas 2014-2015 m.m.

Metodinės tarybos veiklos planas 2013-2014 m.m.

METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS

Metodinės tarybos darbo koordinatorė – Laima Bartkuvienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Metodinės tarybos pirmininkė – Lidija Končiutė, istorijos mokytoja metodininkė;

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė – Sonata  Kazlauskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja;

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupės pirmininkas – Stasys Dambrauskas, matematikos vyresn. mokytojas;

Kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė – Vida Strakšienė- geografijos  vyresn. mokytoja;

Saviraiškos metodinės grupės pirmininkė – Dalia Sprindienė, tikybos vyr. mokytoja;

Metodinės tarybos sekretorė – Laura Arnotaitė, lietuvių k. mokytoja.

Comments are closed.