Gyvenk sveikiau

2017-04-28 d. ketvirtos klasės mokiniai kartu su mokytoja Vanda Jonauskiene vedė pradinių klasių mokiniams viktoriną: „Gyvenk sveikiau“. Sudarytos komandos rinkosi kapitonus, pavadinimus ir šūkius. Viktorina vyko smagiai ir išradingai. Visos pradinių klasių komandos buvo apdovanotos diplomais ir dovanėlėmis. Viktoriną apibendrino gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė Dalia Perminienė.

„Šviesoforo“ varžybos

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 1-4 klasių komanda, kurią sudarė Motiejus Šiaudvytis (1 kl.), Deimantė Savickaitė (2 kl.), Rusnė Statkutė (3 kl.) ir Armandas Ruika (4 kl.), dalyvavo rajoninėse pradinių klasių „Šviesoforo“ varžybose. Mokiniai turėjo kuo greičiau ir be klaidų atlikti įvairias užduotis: sudėlioti kelio ženklų dėlionę, atlikti video užduotį, spręsti viktorinos klausimus ir atlikti kelių eismo užduotis, išaiškinti painius šarados klausimus, paaiškinti ir parodyti atšvaitų praktinį naudojimą, teisingai pereiti per kelią reguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje, pereiti per kelią sankryžoje. Komanda pasistengė kuo geriau atlikti visas užduotis ir buvo apdovanota puikiais VĮ „Telšių regiono keliai“ prizais bei šakočiu.

Informaciją parengė mokytoja Diana Jasienė

Nacionalinė teisinių žinių olimpiada

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos moksleiviai jau antrus metus iš eilės dalyvauja  Nacionalinėje teisių žinių olimpiadoje, kurią organizuoja Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas. I olimpiados turas vyko gimnazijoje balandžio 7 d. Mokiniai sprendė testus. Beveik dvi savaites laukėme rezultatų. Balandžio 28d. II NTŽO turas vyko Mykolo Romerio universitete. Renginio dalyviams sveikinimo žodį tarė universiteto Teisės fakulteto dekanė prof. Dr. Lyra Jakulevičienė, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas prof. Dr. Dainius Žalimas. Teminį pranešimą „Teisė kiekvienam“ skaitė Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas prof. Dr. Ignas Vėgėlė. Po to moksleiviai laikė testus bei dalyvavo Teismo inscenizacijoje ir viktorinoje.

Laiko veltui neleido ir moksleivius atlydėję mokytojai. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vyr. specialistas Romas Einikis supažindino su naujojo darbo kodekso aktualijomis ir esminiais pakeitimais, dr. Marius Laurinaitis skaitė paskaitą „Patyčios el. erdvėje, grėsmės ir galima prevencija“.

Visi II turo NTŽO dalyviai apdovanoti diplomais. Dabar laukiame rezultatų.

Istorijos mokytoja Lidija Končiutė

Nepamirštamas susitikimas

Balandžio 26 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje 1 – 4 klasių gimnazistai turėjo galimybę dalyvauti susitikime su aktore Doloresa Kazragyte ir klarnetininku Valdu Andruškevičiumi. Svečiai susirinkusiems trumpai pristatė vienas kitą.

Aktorė susitikime žiūrovams skaitė, kaip pati sakė, vienos mėgstamiausių knygų – Ričardo Bacho alegorinės apysakos „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“ ištraukas. Šis kūrinys „tai alegorinis pasakojimas apie kiekviename iš mūsų slypinčią beribės laisvės idėją, apie tobulybės siekį, iššūkį prigimčiai ir tikrojo skrydžio džiaugsmą“. Tai alegorinė pasaka apie paukštį, kuris nenorėjo gyventi taip, kaip visos kitos žuvėdros. Klausant aktorės, ne vienas, ko gero,  susimąstė, kaip svarbu siekti savo tikslų, nuolat mokytis ir tobulėti, nebijoti būti kitokiam. Galbūt net pajuto, kad tikrasis Džonatanas Žuvėdra gyvena kiekviename mūsų. Aktorės pasakojimą nuolat papildė klarneto garsai. Kai pasiaukoji, pasigaili silpnesnio, anot aktorės, nušvinta siela, tad linkėjo gerumo vienas kitam.

Aktorė Doloresa Kazragytė minėjo, kad yra kilusi iš Žemaitijos, iš Telšių, tad du linksmus pasakojimus apie Leonoros ir Domicėlės jausmus papasakojo žemaitiškai. Žiūrovai linksmai kvatojosi klausydami istorijų, o aktorė parodė, kad gali persikūnyti į bet kurį personažą, rimtą, linksmą, susimąsčiusį ar nerūpestingą.

Atsisveikindama su žiūrovais svečiai linkėjo nepamiršti, kad kiekvienas turime sparnus ir skristi link savo tikslo, o žiūrovai juos išlydėjo plojimais.

Spektaklis ,,Bevardė“

Balandžio 24 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje jau antrą kartą šiais metais svečiavosi teatro grupė iš Vilniaus. Vasario  mėnesį gimnazistai galėjo stebėti kitokią pamoką – poezijos spektaklį ,,Kelionė“ pagal J. Vaičiūnaitės eilėraščius. Šį kartą 7 -10 klasių mokiniai turėjo galimybę pamatyti scenarijaus autorės ir pagrindinio vaidmens atlikėjos Donatos Kielaitės spektaklį ,,Bevardė“, aktorei talkino Diana Anevičiūtė iš Nacionalinio dramos teatro.

,,Bevardė“ – spektaklis apie susitikimą su savimi, čia keliami klausimai itin aktualūs jaunam žiūrovui, kada baigiant mokyklą tenka sau užduoti itin sunkius klausimus: „Kokiu gyvenimo keliu pasukti? Kokią profesiją rinktis? Kaip suprasti, ko iš tiesų aš noriu?“ Scenoje žiūrovai mato dvi moteris: viena iš jų reali, o kita – jos siela, jos vidinis šešėlis. Nuolat grįžtama į vaikystę, kur saugu, jauku, kur daug svajonių ir tikėjimo savimi, kur jauteisi laimingas. Kai dabartyje iškyla sunkumai, kai nebelieka tikėjimo savimi, kai nesijaučia laimingas, žmogus vis sugrįžta į saugią ir  laimingą vaikystę, į pasaulėlį po stalu, į dienas, kai mėgavosi žvaigždžių spindesiu.

Spektaklis „Bevardė“ – tai kelionė savimi, tai bandymas užmegzti ryšį su savo siela. Tyla salėje ir plojimai aktorėms įtikino, kad spektaklis ne vieną privertė susimąstyti apie save, apie savęs pažinimą, apie iškylančius klausimus, apie tai, kiek daug mes išsinešame iš vaikystės.

 

 

Išvyka į Mažeikius

Balandžio 5 d. 2-os klasės mokiniai su savo mokytoja M. Paulauskaite vyko į edukacinę išvyką į Mažeikius.

Pirmiausia pasivaikščiojome po Senamiesčio parką, o po to ėjome Mažeikių muziejų , kuriame laukė edukacinė programa. Apžiūrėjome vykstančias parodas ir spalvingoje Mažeikių rajono technologijų mokytojų ir mokinių darbų parodoje vaikai pastebėjo gimnazijos mokinių darbų. Jais pasidžiaugę nuskubėjome į užsiėmimą. Edukacijų koordinatorė Jūratė Miliauskytė papasakojo apie Velykų šventės prasmę, papročius ir apie margučių simbolių, spalvų ir raštų reikšmę, aptarė įvairius marginimo būdus. O tada mokinukai ėmėsi praktinio darbo: vašku margino kiaušinius, dėjo į įvairių spalvų dažus. Po užsiėmimo vaikai sakėsi patyrę daug gerų emocijų, bet svarbiausia – išsinešė į namus savo rankomis margintus kiaušinius, žadėjo Velykoms primarginti daugiau, netgi pamokyti namiškius.

Po užsiėmimo muziejuje vykome į Sauridos SPA baseiną. Vaikai namo važiavo pavargę, tačiau buvo linksmi ir laimingi.

Mokytojos Meilutės Paulauskaitės informacija

Mokinių, tėvų ir mokytojų dėmesiui!

NACIONAILINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ)  PATIKRA

2017 balandžio 19 d.- gegužės 5 dienomis.

Testavimų grafikas

Integruoto projekto ”Vanduo”pristatymo akimirkos gimnazijoje.

Integruoto ugdymo modelį  5- IVg. klasėse įgyvendiname jau penktus metus. Ugdymo esmė yra, kad kiekvienas dalykas  siejamas su pasirinkta tema, tai savaime keičia tradicinį pamokų modelį, mokymosi turinį ir net dalykų sekos tvarkaraštį. Išnyksta pamokos ribos – ugdymasis tampa integralus, orientuotas į vaiko analitinį mąstymą.  Šiandien mūsų gimnazistai turėjo puikią galimybę suvokti save kaip gamtos dalį, pažvelgti į temą ,,Vanduo“ per visų ugdymosi dalykų prizmę kartu ugdydamiesi  mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo bei pilietines kompetencijas.  

Gimnazistai pristatė savo piešinius atliktus  įvairiom technikom, skaitė pačių sukurtas literatūrines miniatiūras, dainavo savos kūrybos dainas, deklamavo angliškai, vokiškai, rusiškai, paaiškino, kodėl debesys nenukrenta ant žemės, kodėl labai svarbu tausoti vandenį, kodėl reikia gerti vandenį, ar mineralinis vanduo toks pats sveikas, kaip ir gėlas, kokį pavojų aplinkai kelia rūgštieji lietūs  ir t.t.

Integruotą pamoką – projektą “ Vanduo” skyrėme Tarptautinei vandens dienai paminėti.

Viešnagė Latvijos Kalnu mokykloje      

Kovo 29 dieną būrelis Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokinių, mokytojų, direktorė R.Širvinskienė ir pavaduotoja L.Bartkuvienė svečiavosi pas kaimynus latvius – Latvijos Kalnu mokykloje – ir dalyvavo Baltų šalių literatūrinės savaitės renginyje.

Renginys vyko mokyklos bibliotekoje, kur pirmiausia apžiūrėjo lietuvių ir latvių autorių knygų parodą. Susirinkusiuosius muzikiniais kūriniais pasveikino mokyklos kaimo kapela, mergaitės dainavo dainą ,,Du gaideliai“ lietuviškai. Židikiškiai į latvius kreipėsi latvių kalba, padeklamavo eilėraštį, padainavo dainą. Bibliotekininkė papasakojo apie latvių kalba išleistus lietuvių autorių kūrinius, parodė pagal pasakas sukurtus filmukus. Atvykusius apdovanojo atminimo dovanėlėmis. Pabendravę su kaimynais latviais išvykome namo, susitarę vėl susitikti.

LIETUVOS MOKSLEIVIŲ LIAUDIES DAILĖS KONKURSAS “SIDABRO VAINIKĖLIS”

Lietuvos liaudies kultūros centras skelbia konkursą “Sidabro vainikėlis”. Parodų ciklas sumanytas tam, kad vaikai ir jaunuoliai galėtų parodyti visuomenei savo sukurtus kūrybinius darbus, kuriems įtaką darė liaudies menas ir dailieji amatai. Jaunieji kūrėjai yra skatinami tobulinti savo žinias, meninius gebėjimus, dailiųjų amatų įgūdžius.

Rengiami trys konkurso turai – vietinis, regioninis ir nacionalinis. Pirmąjame, vietiniame ture dalyvauja 25 mokiniai paruošti 6 mokytojų, eksponuojami 33 darbai. Tame tarpe ir .Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokinių sukurti kūrybiniai darbai: 6 klasės mokinės Gerdos Mingėlaitės, 8 klasės mokinių Gintarės Saltonaitės, Lauros Žeimytės, I klasės mokinių Lauros Vaitkutės, Agnės Damulytės, Justinio Smulkio, III klasės mokinių Redos Gedvilaitės, Agnės Mumgaudytės.

Respublikinis moksleivių piešinių konkursas „Žemės pasakojimai“

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 3-6-7-9 klasių mokinių kūrybiniai darbai dalyvavo respublikiniame moksleivių piešinių konkurse :Žemės pasakojimai“. Piešinių konkursas skirtas Pasaulinei žemės dienai paminėti. Piešinių konkurso tikslas – ugdyti atvirą ir dėmesingą, gamtą mylintį žmogų; suteikti galimybę vaikų kūrybiškumui ir saviraiškai, skatinti kūrybiškumą, atspindint savitą gamtos suvokimą, naudojant įvairias vaizdavimo priemones, skatinti netradicinių meninio vaizdavimo būdų ieškojimą.

Respublikinio konkurso „Žemės pasakojimai“ 2017 m. laureatais tapo Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniai: 3 kl. mokinė Ineta Norvaišaitė, mergaitės kūrybinis darbas 1-3 klasių tarpe užėmė pirmąją vietą, I klasės mokinė Laura Vaitkutė ir II klasės mokinė Simona Raštikaitė 7- 12 klasių tarpe užėmė pirmąsias vietas, III klasės mokinė Goda Vaitkutė užėmė II vietą, I klasės mokinė Aistė Simėnaitė III vietą.

Sveikiname respublikinio piešinių konkurso dalyvius ir nugalėtojus, linkime kūrybinės sėkmės!

           

Vanduo – mūsų gyvybės šaltinis!

Gimnazijos darželis minėjo vandens dieną.

Žemės diena

Sveikinu drėgną pavasario žemę!
Iš sniego ir ledo pakilusią,
Dienovidžio saulėj atšilusią,
Gyvenimo laimei atbundančią –
Sveikinu žemę!

Šiais V. Mykolaičio – Putino žodžiais Kovo 20- ąją, pavasario lygiadienio dieną, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnaziatai pasveikino Žemę lygiadienio dieną, iškėlė Žemės vėliavą ir trimito garsais paskelbė apie Žemės dienos minėjimo pradžią. Renginiai Žemės dienai tradiciškai tęsis visą mėnesį.

Irmantė Norvaišaitė 7 klasė

Tarptautinė vandens diena

Ketvirtadienį, kovo 23-ąją, į Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos aktų salę rinkosi 5 – 8 klasių moksleiviai. Vyko susitikimas su visuomenės sveikatos specialste Dalia Perminiene. Ji moksleiviams dar katrą priminė vandens svarbą sveikatai. Moksleiviai diskutavo apie būtinybę taupyti vandenį, nes gėlo vandens atsargos Žemėje sparčiai senka dėl klimato kaitos. Be to, specialistė kalbėjo apie pavojus, galinčius slypėti kiekvieno namuose. Šis susitikimas skirtas Tarptautinei vandens dienai paminėti.

Ugnė Gontaitė 7 klasė

„Karjeros avilys 2017“

Kovo 22 dieną I-IV g. klasių mokiniai lydimi mokyklos socialinės pedagogės vyko į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro organizuojamą aukštųjų ir profesinių mokyklų mugę „Karjeros avilys 2017“. Renginyje dalyvavo 29 įstaigos. Mugė apėmė reikalingas profesijas, perspektyvias specialybes, visų pakopų studijas Lietuvoje ir užsienyje, karjeros planavimą. Mokiniai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų – universitetų, kolegijų siūlomomis specialybėmis ir studijų sąlygomis, profesinių mokyklų reikalingiausiomis profesijomis ir amatais. Parodoje mokiniai klausėsi žurnalo “Reitingai“ vyr. redaktoriaus Gintaro Sarafino paskaitą „Ugdymas karjerai: pagalba renkantis profesiją“ ir Emilijaus Griciaus paskaitą „Gyvenimus keičiantis išsilavinimas“.  Parodoje gimnazistai dalyvavo diskusijose, profesinio  apsisprendimo užsiėmimuose ir kitose veiklose. Parodos pabaigoje mokiniai stebėjo grupės „DISCOVERY“ pasirodymą.

Konferencija „Paskyrimas Marijai“

Kovo 10 dieną Merkelio Račkausko vyko teorinė-praktinė konferencija rašytojos Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms paminėti „Paskyrimas Marijai“

Teorinę paskaitą ,,Našlystės rūpestis Šatrijos Raganos kūryboje” skaitė Šiaulių universiteto docentė Dalia Jakaitė, buvo pristatyti rajone vykusio kūrybinio konkurso „Į sielos aukštį“ geriausi 5–12 klasių mokinių darbai. Tarp konkurso nugalėtojų pagal savo amžiaus grupes ir mūsų gimnazijos atstovės – šeštokė Gerda Mingielaitė, parašiusi rašinį „Ką išsinešiu iš vaikystė“, ir gimnazistė Deimantė Stankutė, sukūrusi vaizdelį „Prisilietimas žvilgsniu“.

                                                .

 

 

Padėkos popietė Renavo dvare

Kovo 11, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Židikų gimnazijos bendruomenė: darbuotojai, mokiniai ir jų tėveliai, rinkosi Renavo dvare, kur vyko Padėkos popietė. Gimnazijos direktorė R.Širvinskienė pasidžiaugė, kad tėveliai prisideda auginant ir auklėjant jaunąją kartą, pasveikino su 27 laisvu pavasariu ir Marijos Pečkauskaitės žodžiais linkėjo, kad mylėtume žmones, matytumėm savo artimą, neštume džiaugsmą ir puoštume savo sielas.

Dėkodama už rūpestį ir paramą pakvietė paklausyti vyrų vokalinio ansamblio ,,Avanti Vilnius“ koncerto, o prieš pasirodymą visi kartu giedojome Lietuvos himną. Koncertą vedė operos solistė Aušra Liutkutė, kuri yra jauno ir žavaus ansamblio ,,Avanti Vilnius“ vadovė, kaip pati sakė tikra žemaitė. Vyrai atliko liaudies, lietuvių ir užsienio autorių dainas. Puikiai skambėjo vyrų balsai, tad kiekvieną dainą lydėjo audringi žiūrovų plojimai.

Direktorė R.Širvinskienė dėkojo vyrų ansambliui ir jų vadovei už gerą nuotaiką, o žiūrovams linkėjo geros šventės.

LIETUVOS ISTORIJOS ŽINOVAS 2017 m.

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos moksleiviai aktyviai įsijungė į respublikinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“. Tai jau trečias konkursas. Šiais metais konkurse ypač  aktyviai dalyvavo 5 – 12 klasių moksleiviai. Konkurse užsiregistravo net  54 Lietuvos istorijos žinovai. Geriausiai sekėsi penktokei Gabijai Miliūtei, šeštokams Augustei Kavaliauskaitei, Erikui Kociui, Nojui Malūkui, Aleksui Vindašiui,  Gerdai  Mingielaitei, septintokui  Ignui  Vydeikai, aštuntokei Gintarei Stonytei, I klasės gimnazistei Faustai Pocevičiūtei, II klasės gimnazistei Vilmai Pralgauskaitei ir trečiokei Deimantei Stankutei. Konkursantus su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena pasveikino ir sėkmės palinkėjo istorijos mokytoja Lidija Končiutė. Atlikę užduotis moksleiviai  įsijungė į akciją “Gyvasis tautos žiedas”.

Debatai ,,Ar tikrai myliu Lietuvą?“

Kovo 10 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos aktų salėje vyko debatai ,,Ar tikrai myliu Lietuvą?“. Direktorės pavaduotoja L.Bartkuvienė pristatė renginio svečius: ekspedicijų į lietuvių tremties vietas organizatorių, keliautoją Gintautą Alekną, bendrijos ,,Lemtis“ narę, ekspedicijos dalyvę G.Žukauskienę, ekspedicijos narį, krašto apsaugos savanorį S.Sprindį, Sedos V.Mačernio gimnazijos skautus, debatuose dalyvavo ir Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniai ir mokytojai.

Keliautojas G.Alekna, pabuvojęs jau 50 ekspedicijų, papasakojo apie ekspediciją į Krasnodaro kraštą. Ekspedicijos dalyvių tikslas – tvarkyti kapus, todėl lankėsi įvairiuose Krasnojarsko krašto kaimuose, ieškojo išlikusių kapų, kuriuose palaidoti lietuviai, tvarkė juos, statė kryžius, tvėrė tvoras, tvarkė vietovę, susitiko su ten gyvenančiais lietuviais. Pasakojimas buvo iliustruotas nuotraukomis iš ekspedicijos vietų, jos įtikina, kaip keitėsi apleisti kapai po ekspedicijos dalyvių apsilankymo.

Jau dviejose ekspedicijose, Irkutsko krašte ir pernai Krasnojarsko krašte, dalyvavo Židikų gimnazijos mokytojas S.Dambrauskas. Mokytojas teigė, kad abi ekspedicijos skirtingos savo tikslais. Jei pirmais metais mokytojas teigė vykęs dėl nuotykio, tai antraisiais dėl to, kad patiko. Ekspedicijos dalyvis stebėjosi mūsų bočiais, jų fizine ir dvasine stiprybe, jų jautrumu, minčių laisve, juk jie kūrė šeimas, puoselėjo papročius. ,,O kur mūsų stiprybė, – retoriškai klausė mokytojas, – jei negebam vadovėlio paimti į rankas.“ Juk svarbu elgtis kaip tikriems lietuviams: jausti meilę artimui, atsakomybę, būti pilietiškais.

Ekspedicijoje dalyvavusi gimnazistė Samanta Uikytė teigė, kad pasikeitė požiūris į tėvynę. Mokinė supratusi, kad tai yra didžiausia vertybė, kokia trapi ir brangi gali būti laisvė.

Ekspedicijos dalyvis, savanoris, keliautojas S.Sprindys, aplankęs 46 pasaulio šalis, pačias turtingiausias, romantiškiausias, ekonomiškai stipriausias, egzotiškas, teigė, kad geriausiai jaučiasi Lietuvoje. Svečias pakvietė dalyvauti debatuose, kas man yra tėvynė. Į debatus įsijungusi mokyklos direktorė R.Širvinskienė į šį klausimą atsakė remdamasi Marijos Pečkauskaitės mintimis: Marijai Pečkauskaitei tėvynė – kaip antra mama, tai kaip gali jos nemylėti. Tėvynė – tai mes, tai kiekvienas mūsų. O kaip mylime tėvynę? Mokiniai sakė, myli gerai mokydamiesi. Skautai, kurių šūkis: Dievui, Tėvynei, Artimui, teigė tausojantys gamtą, dalyvaujantys akcijose, lankantys senelius, vaikų namus, bendraujantys su jais. S.Sprindys myli tėvynę dalyvaudamas ekspedicijose, domėdamasis istorija, politika, dalyvaudamas rinkimuose ir kt.

Tikėkimės, kad ne vienas po debatų susimąstė: ,,O kaip aš myliu tėvynę“. 

Šokių festivalis Latvijoje

Saldus rajono Kalnu vidurinėje mokykloje kovo 9 dienos pavakarę vyko tradicinis šokių festivalis, kuriame dalyvavo ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos moksleiviai. Muzikos mokytojo Juozo Daukšo paruoštas septintos klasės mokinys Ignas Vydeika atliko dainas „O Sole Mio“ ir „Have You Ever Seen the Rain“, o choreografijos mokytojo Vytauto Balvočiaus paruošti 2-os klasės mokiniai žiūrovus džiugino šokiu „Laikrodukas“. Saldžios dovanos ir padėkos raštas dar ilgai primins teigiamų emocijų sklidiną kelionę.

Informaciją paruošė mokytoja M. Paulauskaitė.