Birželio 14 diena

Birželio 14 – gedulo ir vilties diena, mes, stovyklautojai, irgi to nepamiršome. Jau anksti ryte prie stovyklos suplevėsavo trispalvė su juodu kaspinu. Tada visi rinkomės aktų salėje, kur istorijos mokytoja trumpai papasakojo apie skaudžią mūsų šalies praeitį. Atsiminimais dalijosi misijoje ,,Sibiras“ pabuvoję matematikos mokytojas S. Dambrauskas ir pavaduotojas ūkiui Šadauskas, kurie vyko tvarkyti apleistų tremtinių kapų. Tada klausėme dainų, o po to žiūrėjome filmą.

Po pietų gamtos tyrėjai išvyko į Akmenę, kur lankėsi Akmenės krašto muziejuje. Ten matė ne tik drugelių nuotraukas, dieninių drugelių kolekciją, bet ir gyvus drugelius, galėjo juos paimti į rankas, stebėti, kaip jie ,,užkandžiauja“, apžiūrėti pašto ženklus su drugeliais ir kita.

Vakare vyko orientacinės varžybos linksmai. Vėl skirstėmės į keturias komandas. Pirma užduotis buvo išgydyti žmogų, kitaip sakant, suteikti pirmąją medicininę pagalbą. Vėliau turėjome bėgti į mokyklą ir surasti po vieną daiktą. Trečiai užduočiai davė lapus su užduotimis ir vėl reikėjo bėgioti po Židikus. Užduotys buvo tokios: nusifotografuoti žolėje, nufilmuoti, kaip dainuojam mėgstamiausios dainos priedainį ir daug kitų užduočių.

Jaunosios žurnalistės paklausinėjo stovyklautojų, kas labiausiai patiko stovykloje. O patiko tikrai skirtingi dalykai: vieniem patiko lankomi užsiėmimai, kitiems nepamirštamos įvairios varžybos, o ypač orientacinės, kuriose buvo ir lengvų, ir sunkių užduočių. Jaunosios žurnalistės Gabijos nuomone, buvo smagu konkuruoti, bet varžybos ir išmokė, kad niekada negalima nuleisti rankų, reikia pasitikėti savimi, būti užsispyrusiam, kad įveiktum save. Stovyklautojams didelį įspūdį paliko smagūs vakarai, praleisti kartu žiūrint filmus, bendraujant su draugais, geriau pažįstant vieni kitus.

Jaunoji žurnalistė Agnė

Svečiuose – skautai

Kaip įprasta, ryte atsikėlėme ir papusryčiavę ėjome į veiklas: kai kurie skubėjo į muzikos užsiėmimą dainuoti, kiti į dailę piešti. Kaip visada ten užtrukome iki pietų, o po to turėjome laisvą popietę: vieni linksmai kalbėjosi, kiti ilsėjosi sofose. Pailsėję vėl kibome į užsiėmimus: kas skubėjo tęsti dailės darbelių, kiti sportavo.

19 valandą pas mus atvyko skautai. Su jais žaidėme įvairiausius žaidimus: susipažinimo žaidimą, du stovi, trečias bėga, drakoną, riterį, princesę, dainavome dainas apie picą ir rūbus. Atsisveikinę su skautais žiūrėjome filmą. Buvo labai linksma, kai kurie turėjo traškučių, picų ir visokio nesveiko maisto, tai užkandžiavome. Smagi buvo diena.

 Jaunoji žurnalistė Gabija

 
 

Nepamirštama išvyka į Šaltiškių molio karjerą. Kalbų vakaras

Birželio 12, praleidę savaitgalį namuose, vėl susirinkome į stovyklą. Nuo pat ryto pasklidome po įvairius užsiėmimus. Gamtos tyrėjai, nors lynojo lietus, jo neišsigando ir išvyko į išvyką į Šaltiškių molio karjerą. Kadangi lijo, tyrėjai pamatė tikrą vaizdą – daug molio, klampynę, teko pajusti molio svorį ant savo batų. Vaikai matė, kaip dirba molio kasamoji, ir sužinojo, kad molį tiekia Akmenės cemento gamyklai. Ten rado fostilijų kriauklyčių, triaso periodo firozauro dantų kaulo dalių, unikalių, niekur kitur nerandamų. Ir nors suliję, sušlapę, bet patyrę nepatirtų nuotykių gamtos mylėtojai grįžo iš išvykos.

 Tie, kurie nevažiavo, ėjo į dailės užsiėmimus. Po pietų tęsėsi dailės ir muzikos užsiėmimai. O vakare vyko kalbų vakaras. Šiandien prie stovyklautojų prisijungė ir latviai su savo vadovu, tai ir jie dalyvavo renginyje. Stovyklautojai pasidalijo į 4 komandas, išsirinko pavadinimus ir šūkius, o tada jų laukė netikėtumas – šūkį išversti į kurią nors užsienio kalbą. Bet dalyvių užduotis neišgąsdino: vieni šūkį išvertė į anglų kalbą, o kiti nustebindami mokytojas – į ispanų ir latvių kalbas. Tada komandos dalyvavo viktorinoje apie kalbas, piešė ir spėjo patarlę, bandė žodį parodyti judesiais, kiti spėjo ir sekėsi gana neblogai. Vadinasi, net nemokėdami kalbos, gebėtų bendrauti. Vėliau laukė anglų kalbos užduotėlės: iš raidžių sudėlioti pasislėpusį žodį, užrašyti žodžių keičiant po raidę ir kitos. Rusų kalba pirmiausia žaismingai pakartojo abėcėlę, tada teko parašyti paslėptus žodžius, mėnesių pavadinimus kryžiažodyje, surašyti sekamos pasakos veikėjus. Kadangi keli mokiniai mokosi vokiečių kalbos, tai buvo kelios užduotys vokiečių kalba: pasakyti abėcėlę, savaitės dienas, metų laikus, mėnesių pavadinimus. Po kalbų užduočių pakvietėme prisistatyti latvius, norėjome išgirsti latvių kalbą, nes jie irgi baltai kaip ir mes lietuviai. Tada paaiškėjo geriausiai žinantys apie kalbas – tai pirmoji komanda, kuri gavo saldų prizą. Labai nedaug nuo jų atsiliko ir komanda, pasvadinusi ,,Abėcėle“.

Po renginio grįžę žiūrėjome filmą. Šauniai prabėgo mūsų diena.

 Jaunoji žurnalistė Gabija

Apsilankė švedai

Penktadienį, birželio 9 dieną, iš pat ryto gamtos tyrėjai išsiruošė į gamtą stebėti ir tirti Židikų apylinkes. Stovyklautojai tyrė oro švarumą ir vandenį. Oro švarumą gamtos tyrėjai tyrė pagal kerpes ir pastebėjo, kad prie kelio oras labiau užterštas. Stebėdami vandens telkinius, pamatė, kad labiausiai užterštas parkelyje esantis tvenkinukas. Ten daug dumblių ir pačių žmonių paliktų šiukšlių.

Tie, kurie liko, mokėsi šokių, kiti tęsė darbus dailės užsiėmimuose, kur juos ir aplankė mūsų stovyklos rėmėjai – švedai. Jie apžiūrėjo mūsų sukurtus darbelius, stebėjo, kaip mes dirbame. Po pietų pratęsėme savo darbus, o po to išvažiavome į namus. Taip prabėgo pirmoji savaitė stovykloje.

Jaunieji žurnalistai

Susitikimas su savanoriais

Birželio 8 rytą kaip ir kasdien ėjome į dailės ir muzikos užsiėmimus, o popiet vyko dailės ir sporto užsiėmimai.

Vakare atvažiavo savanoriai iš 603 kuopos. Jie papasakojo apie kariuomenę ir leido apsirengti jų apranga. Vyko tokia nedidelė viktorina, už dalyvavimą joje gavome prizus. Po to ėjome į sporto salę, kur vykdėme įvairias užduotis. Vyko estafetės: padaryti kūlverstį, apsirengti karinę aprangą, paimti kamuolį ir bėgti gyvatėle, daryti šuoliukus, atsilenkimus ir kita.

Po varžybų tie, kurie norėjo, žiūrėjo filmą, kiti sėdėjo savo kambariuose.

Jaunoji žurnalistė Gabija

Orientacinės varžybos

Birželio 7 dieną nuo pat ryto vaikai užsiėmė įvairiomis veiklom: vieni piešė, kiti dainavo, pradinukai lipdė iš molio kirminus, sraiges ir kitokius įdomius lipdinius, kurių juos mokė keramikė, tyrinėjo gamtą.

Vakare vyko orientacinės varžybos. Buvo  sudarytos keturios komandos, kurioms reikėjo bėgioti po Židikų miestelį ir ieškoti nurodytų objektų. Užduotys buvo pačios įvairiausios: nusifotografuoti prie karvės, Židikų grandies, nors niekas nežinojo, kas tai. Reikėjo rasti Liepų 13, o tokio adreso nėra. Teko nueiti prie pavėsinės ir nusifotografuoti ne tuščiomis, fotografuotis su Židikų seneliais ir naminiais gyvūnais.

Visos rungtys truko maždaug 2 valandas. Po varžybų buvome labai pavargę, kai kurie patyrė traumų, bet buvo linksma.

Jaunoji žurnalistė Rugilė

Stovyklautojų krikštynos

Birželio 6 dieną visi kėlėsi ir, kaip įprasta, ėjo į užsiėmimus: dainavo, šoko, popiet laukė dailės ir sporto užsiėmimai.

Vakaras nebuvo kaip visada, nes stovyklautojų laukė krikštynos. Visi pasidalijo į keturias grupes, išsirinko vadovus ir komandų pavadinimus: ,,Gariūnai“, ,,Žaliukai“, ,,Dvejetukininkai“ ir ,,Bosai“. Vadovus reikėjo apipiešti, kad išsiskirtų. Po to rinkome pavaduotojus, kuriuos reikėjo kuo daugiau aprengti. Tada vyko estafetės: bėgimas su maišais, bėgimas dviese su lankais, pritūpimų darymas susikibus už rankų su komandos draugais, ,,plaukimas upe“, ilgiausios virvės iš rūbų rišimas. Po estafečių laukė protų mūšis. Buvo išrinkti nugalėtojai. Po visų įdomių užduočių svaidėmės vandens pripiltais balionais.

Po krikštynų visi buvome pavargę, bet kupini įspūdžių.

Jaunoji žurnalistė Agnė

Stovyklos atidarymas

Tik pasibaigus mokslo metams, birželio 5 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniai, kurie pageidavo, rinkosi į stovyklą. Aktų salėje stovyklos koordinatorė Roberta supažindino vaikus su veiklomis: dailės, muzikos, šokių, sporto, jaunųjų žurnalistų, gamtos ir kitomis, stovyklautojus pasveikino gimnazijos direktorė. Buvo pakelta stovyklos vėliava, o tada mes visi skubėjome pasirinkti patinkančius užsiėmimus.

 Vakare žiūrėjome filmą. Taip nejučia ir prabėgo pirmoji diena.

Jaunoji žurnalistė Gerda​

XVII – asis jaunųjų menininkų sąjūdis Žemaitijoje “Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersonas”

Plungės kultūros centras septynioliktus metus kvietė vaikus ir jaunimą dalyvauti jaunųjų menininkų sąjūdyje „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“. Pagrindinis projekto tikslas yra puoselėti tautodailės tradicijas vaikų ir jaunimo tarpe, atskleisti talentingiausius, pagerbti unikalaus žemaičių skulptoriaus Stanislovo Riaubos atminimą. Šiais metais projekte dalyvavo 76 jaunieji menininkai, parodoje – konkurse buvo eksponuojami skulptūros, tapybos, grafikos ir taikomosios dailės kūriniai. Projektui talkino 22 dailės ir technologijų mokytojai.
Didžiuojamės, džiaugiamės ir sveikiname Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokinius: I klasės mokines Laurą Vaitkutę ir Agnę Damulytę, merginos apdovanotos Švedijos Boxholmo organizacijos piniginiais prizais, III klasės mokinės Goda Vaitkutė, Agnė Mumgaudytė, Reda Gedvilaitė, Erika Baublytė, I klasės mokinys Justinas Smulkys, 6 klasės mokinės Augustė Kavaliauskaitė ir Agnė Kvederaitė apdovanoti Plungės kultūros centro ir UAB ,,Ladonas“ įsteigtais prizais, 8 klasės mokiniai Ovidijus Steponavičius, Goda Saltonaitė, II klasės mokinės Simona Raštikaitė, Ligita Skirzgilaitė, I klasės mokinė Aistė Simėnaitė apdovanoti padėkos raštais.

Sveikiname parodos – konkurso dalyvius, prizininkus ir linkime kūrybinės sėkmės!

 

Apsilankėme Latvijoje

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos  grupė 7 – 11 klasių moksleivių gegužės 29 d. Latvijos  Respublikos Kalnu vidurinės mokyklos kvietimu lankėsi Vainodės rajone. Kartu su Latvijos moksleiviais apsilankėme Volzbaho kalne kur žiemos sezonu įrengta 100 m. nusileidimo trasa (slidėmis, snieglentėmis, rogėmis). Esant tinkamomis oro sąlygomis, veikia keltuvas ir yra apšvietimas. Kitais metų laikais – puiki vieta pasivaikščioti.

Embūtės slėnis – viena gražiausių ir paslaptingiausių Kuržemės vietų – padavimų ir legendų žemė. Šiose vietose ieškoma garsaus padavimo apie uždraustą kušių genties vado Indulio ir vokiečių komtūro dukros Arijos meilę ištakų. Toje vietoje, kur jie susitiko, dabar žaliuoja Indulio ir Arijos ąžuolai. Mokslininkai teigia, kad Embūtės kalvynas yra viena pirmųjų Latvijos vietų, iš kurios ėmė trauktis ledynai. Iki krikščionybės įvedimo čia, ant aukščiausios Kuržemės kalvos, buvusi didelė ir svarbi šventvietė – Krivių kalnas. Centrinėje slėnio dalyje iškilęs Kuršių ( Indulio) piliakalnis. Spėjama, kad čia kadaise stovėjusi medinė kuršių pilis.

Šioje vietoje Lietuvos karalius Mindaugas 1244 – 1245 m. kovėsi su kalavijuočiais.

Kelionės pabaigoje užsukome į buvusią Embūtės mokyklą. Čia dar pabendravome su Kalnu vidurinės mokyklos mokiniais ir išsiskyrėme nutarę kartu paminėti Baltų vienybės dieną.

Istorijos mokytoja Lidija Končiutė

Piešinių konkursas „Gandrus pasitinkant 2017“

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 1-8 klasių mokinių kūrybiniai darbai dalyvauja jau tradicija tapusiame piešinių konkurse „Gandrus pasitinkant 2017”, kurį organizavo Naisių Vasara.

 

Ekskursiją į Klaipėdą

Gegužės 26 d. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos antrokai ir priešmokyklinukai vyko į pažintinę ekskursiją į Klaipėdą. Mūsų tikslas: aplankyti delfinariumą ir jūrą.

Anksti ryte visi gerai nusiteikę, prisikrovę kuprines maisto pajudėjome iš gimnazijos kiemo. Kelionė vaikams prailgo, vis klausinėjo, ar dar ilgai važiuosime.

Bet, pasiekus perkėlą ir pamačius keltą, nuovargio neliko nė kvapo. Kai kurie vaikai keltu kėlėsi pirmą kartą. Keldamiesi grožėjomės didžiuliu kruiziniu laivu. Vaikams sunku buvo įsivaizduoti, kad gali būti toks milžiniškas laivas.

Štai ir pagrindinis kelionės tikslas – delfinariumas. Kiek buvo džiaugsmo ir karštų plojimų, kai delfinai rodė savo programą!

Po delfinų pasirodymo patraukėme per kopas jūros link. Vaikai pamatė žydinčias pušeles, o pajudinus jų šakeles, pasipylė geltonos žiedadulkės. Jie net nežinojo, kad pušys taip gražiai žydi, o joms nužydėjus užauga kankorėžiukai. Stebėjo ir žydinčias žemuoges, ragavo kiškiakopūsčių. Kelionėje vaikams iškilo klausimas: o kas tos kopos? Pavargę ir alkani susėdome pasistiprinti, draugus pavaišinti. Pietaudami ir sužinojo, kas tos kopos.

Ir štai mūsų gintarinė jūra! Joje plaukiojantys laivai, pakrantėje kriauklelės ir nugludinti akmenukai! Nors vanduo ir šaltas, bet kaip nepabraidysi! Ir po smėlį reikia pabėgioti…

Namo grįžome pavargę, bet kupini įspūdžių, žinių ir geros nuotaikos.

Informaciją parengė mokytojos M. Paulauskaitė ir Dž. Vasiliauskienė

Paskutinio skambučio šventė

Gegužės 25 dieną skambutis paskutinį kartą skambėjo IV gimnazijos klasės mokiniams. Šventiškai pasipuošę jaunuoliai vyko į Renavo dvarą, o grįžusius juos pasitiko alyvinės spalvos gėlėmis ir pėdutėmis puoštas kelias iki klasės, kurioje vyko paskutinės pamokos. Po to pirmokėliai skambindami varpeliu vedė dvyliktokus į aktų salę, juos lydėjo gimnazijos moksleivių plojimai.

Vienuoliktokai paruošė šventę savo vyresniesiems draugams. Skambėjo mažesniųjų draugų dainos ir žodžiai, muzika, direktorės pavaduotojos Laimos Bartkuvienės, mokytojų linkėjimai. Dvyliktokai perskaitė testamentą, dėkojo tėveliams ir mokytojams už kantrybę ir rūpestį.

Koncertas Mamoms

Gegužės 9 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje vyko šventinis koncertas, skirtas Mamoms. Mokiniai kreipėsi į mamas šiltais žodžiais dėkodami joms už meilę ir rūpestį. Pirmiausia scenoje pasirodė mažiausieji – pradinukai, kurie mamoms skyrė eiles, dainas ir šokius, o svarbiausia šypsenas. O padainavę skubėjo įteikti mamoms su meile paruoštas dovanėles.

Vyresnieji mokiniai irgi neatsiliko: grojo, dainavo, linksmai nuteikė abiturientų daina. Mokyklos direktorė Rima Širvinskienė dėkojo susirinkusioms mamoms už meilę ir rūpestį savo vaikais, linkėjo kantrybės, saulės ir geros nuotaikos.  Mamos plojimais dėkojo vaikams už šiltą ir jaukų koncertą, už parodytą dėmesį.

Jaunųjų šaulių naktinė stovykla Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje.

Praeitą savaitgalį Židikų Marijos Pečkauskaiės gimnazijoje jaunieji šauliai gyveno pagal karišką režimą. Mūsų gimnazijos jaunųjų šaulių būrys organizavo jaunųjų šaulių naktinę stovyklą. Šioje stovykloje dalyvavo Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio, Kalnėnų pagrindinių mokyklų ir Viekšnių, Mažeikių „Gabijos“, Sedos ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijų jaunieji šauliai. Stovyklos atidarymo proga jaunuosius šaulius pasveikino Židikų Marijos Pečkauskaitės direktorė Rima Širvinskienė, direktorės pavaduotojas Kazys Čepys, Židikų klebonas Antanas Šimkus. Kalbėjo Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinės mokyklos jaunųjų šaulių vadas Stasys Pauliukas. Stovyklos atidaryme dalyvavo Mažeikių 603 pėstininkų kuopos kariai Egidijus Šmukšta, Artūras Vitkus, Viktoras Jakimavičius, šaulys Aidas Krasauskas.

Po stovyklos atidarymo prasidėjo orientacinės varžybos po Židikų miestelį, kurių metu vaikai galėjo susipažinti su Židikų miestelio atmintinomis vietomis, paminklais, pastatais. Kartu su Mažeikių 603 pėstininkų kuopos kariais vaikai atliko fizinės ištvermės pratimus, dalyvavo estafečių varžybose, teorinių užsiėmimų metu kariai supažindino su Lietuvos kariuomenės struktūra, tarnyba. Atsakinėjo į vaikų klausimus.
Taiklumą jaunieji šauliai demonstravo šaudymo varžybose. Po įvairių rungčių vaikai galėjo žaisti sportinius žaidimus. Mokykloje vyko diskoteka.
Daugiausia emocijų sukėlė budėjimas naktį. Mokiniai turėjo saugoti mokyklą ir mokyklos teritoriją.Buvo suplanuota netikra diversija užimti mokyklą, bet kadangi postai buvo budrūs tai diversantams nepavyko užimti mokyklos.
Stovyklos uždarymo metu jaunieji šauliai buvo apdovanoti diplomais, o šaulių būriai dar ir padėkos raštais.
Norėčiau padėkoti už nuoširdžią pagalbą stovykloje 603 pėstininkų kuopos kariams Egidijui Šmukštai, Artūrui Vitkui , Viktorui Jakimavičiui, šauliui Aidui Krasauskui ir Tirkšlių būrio vadui Stasiui Pauliukui .

Informacija pateikė Gražina Mitkuvienė.

Gyvenk sveikiau

2017-04-28 d. ketvirtos klasės mokiniai kartu su mokytoja Vanda Jonauskiene vedė pradinių klasių mokiniams viktoriną: „Gyvenk sveikiau“. Sudarytos komandos rinkosi kapitonus, pavadinimus ir šūkius. Viktorina vyko smagiai ir išradingai. Visos pradinių klasių komandos buvo apdovanotos diplomais ir dovanėlėmis. Viktoriną apibendrino gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė Dalia Perminienė.

„Šviesoforo“ varžybos

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 1-4 klasių komanda, kurią sudarė Motiejus Šiaudvytis (1 kl.), Deimantė Savickaitė (2 kl.), Rusnė Statkutė (3 kl.) ir Armandas Ruika (4 kl.), dalyvavo rajoninėse pradinių klasių „Šviesoforo“ varžybose. Mokiniai turėjo kuo greičiau ir be klaidų atlikti įvairias užduotis: sudėlioti kelio ženklų dėlionę, atlikti video užduotį, spręsti viktorinos klausimus ir atlikti kelių eismo užduotis, išaiškinti painius šarados klausimus, paaiškinti ir parodyti atšvaitų praktinį naudojimą, teisingai pereiti per kelią reguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje, pereiti per kelią sankryžoje. Komanda pasistengė kuo geriau atlikti visas užduotis ir buvo apdovanota puikiais VĮ „Telšių regiono keliai“ prizais bei šakočiu.

Informaciją parengė mokytoja Diana Jasienė

Nacionalinė teisinių žinių olimpiada

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos moksleiviai jau antrus metus iš eilės dalyvauja  Nacionalinėje teisių žinių olimpiadoje, kurią organizuoja Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas. I olimpiados turas vyko gimnazijoje balandžio 7 d. Mokiniai sprendė testus. Beveik dvi savaites laukėme rezultatų. Balandžio 28d. II NTŽO turas vyko Mykolo Romerio universitete. Renginio dalyviams sveikinimo žodį tarė universiteto Teisės fakulteto dekanė prof. Dr. Lyra Jakulevičienė, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas prof. Dr. Dainius Žalimas. Teminį pranešimą „Teisė kiekvienam“ skaitė Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas prof. Dr. Ignas Vėgėlė. Po to moksleiviai laikė testus bei dalyvavo Teismo inscenizacijoje ir viktorinoje.

Laiko veltui neleido ir moksleivius atlydėję mokytojai. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vyr. specialistas Romas Einikis supažindino su naujojo darbo kodekso aktualijomis ir esminiais pakeitimais, dr. Marius Laurinaitis skaitė paskaitą „Patyčios el. erdvėje, grėsmės ir galima prevencija“.

Visi II turo NTŽO dalyviai apdovanoti diplomais. Dabar laukiame rezultatų.

Istorijos mokytoja Lidija Končiutė

Nepamirštamas susitikimas

Balandžio 26 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje 1 – 4 klasių gimnazistai turėjo galimybę dalyvauti susitikime su aktore Doloresa Kazragyte ir klarnetininku Valdu Andruškevičiumi. Svečiai susirinkusiems trumpai pristatė vienas kitą.

Aktorė susitikime žiūrovams skaitė, kaip pati sakė, vienos mėgstamiausių knygų – Ričardo Bacho alegorinės apysakos „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“ ištraukas. Šis kūrinys „tai alegorinis pasakojimas apie kiekviename iš mūsų slypinčią beribės laisvės idėją, apie tobulybės siekį, iššūkį prigimčiai ir tikrojo skrydžio džiaugsmą“. Tai alegorinė pasaka apie paukštį, kuris nenorėjo gyventi taip, kaip visos kitos žuvėdros. Klausant aktorės, ne vienas, ko gero,  susimąstė, kaip svarbu siekti savo tikslų, nuolat mokytis ir tobulėti, nebijoti būti kitokiam. Galbūt net pajuto, kad tikrasis Džonatanas Žuvėdra gyvena kiekviename mūsų. Aktorės pasakojimą nuolat papildė klarneto garsai. Kai pasiaukoji, pasigaili silpnesnio, anot aktorės, nušvinta siela, tad linkėjo gerumo vienas kitam.

Aktorė Doloresa Kazragytė minėjo, kad yra kilusi iš Žemaitijos, iš Telšių, tad du linksmus pasakojimus apie Leonoros ir Domicėlės jausmus papasakojo žemaitiškai. Žiūrovai linksmai kvatojosi klausydami istorijų, o aktorė parodė, kad gali persikūnyti į bet kurį personažą, rimtą, linksmą, susimąsčiusį ar nerūpestingą.

Atsisveikindama su žiūrovais svečiai linkėjo nepamiršti, kad kiekvienas turime sparnus ir skristi link savo tikslo, o žiūrovai juos išlydėjo plojimais.

Spektaklis ,,Bevardė“

Balandžio 24 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje jau antrą kartą šiais metais svečiavosi teatro grupė iš Vilniaus. Vasario  mėnesį gimnazistai galėjo stebėti kitokią pamoką – poezijos spektaklį ,,Kelionė“ pagal J. Vaičiūnaitės eilėraščius. Šį kartą 7 -10 klasių mokiniai turėjo galimybę pamatyti scenarijaus autorės ir pagrindinio vaidmens atlikėjos Donatos Kielaitės spektaklį ,,Bevardė“, aktorei talkino Diana Anevičiūtė iš Nacionalinio dramos teatro.

,,Bevardė“ – spektaklis apie susitikimą su savimi, čia keliami klausimai itin aktualūs jaunam žiūrovui, kada baigiant mokyklą tenka sau užduoti itin sunkius klausimus: „Kokiu gyvenimo keliu pasukti? Kokią profesiją rinktis? Kaip suprasti, ko iš tiesų aš noriu?“ Scenoje žiūrovai mato dvi moteris: viena iš jų reali, o kita – jos siela, jos vidinis šešėlis. Nuolat grįžtama į vaikystę, kur saugu, jauku, kur daug svajonių ir tikėjimo savimi, kur jauteisi laimingas. Kai dabartyje iškyla sunkumai, kai nebelieka tikėjimo savimi, kai nesijaučia laimingas, žmogus vis sugrįžta į saugią ir  laimingą vaikystę, į pasaulėlį po stalu, į dienas, kai mėgavosi žvaigždžių spindesiu.

Spektaklis „Bevardė“ – tai kelionė savimi, tai bandymas užmegzti ryšį su savo siela. Tyla salėje ir plojimai aktorėms įtikino, kad spektaklis ne vieną privertė susimąstyti apie save, apie savęs pažinimą, apie iškylančius klausimus, apie tai, kiek daug mes išsinešame iš vaikystės.