Kitokia pamoka – susitikimas

Lapkričio 29 dieną paskutinė pamoka vyko kitaip nei įprastai, tai yra Židikų kultūros centre dalyvavome susitikime su kalbininku Juozu Pabrėža. Už įdomią pamoką dėkingi Židikų bibliotekos bibliotekininkei, kuri nepamiršo mūsų (I – IV klasių gimnazistų) ir pakvietė į renginį.

Iš Skuodo kilęs lituanistas buvo paruošęs tikrai įdomų pristatymą ,,Žemaičių kalba ir rašyba“. Juozas Pabrėža kreipėsi į mus žemaitiškai, bendravo linksmai, įdomiai. Kalbininkas pasakojo apie žemaičių kalbą (tarmę), aptarė patarmes. Labiausiai suintrigavo įdomūs žemaitiški žodžiai, kai kuriuos ir mes vartojame ar girdime artimųjų kalboje. Kalbininkas J.Pabrėža įrodinėjo, kad žemaičių kalba išsiskiria iš visų tarmių, nes nėra tokios tarmės, kuri taip skirtųsi nuo bendrinės lietuvių kalbos. Be to žemaičių tarmė skiriasi ir savo garsynu, sintakse, morfologija. Pasak kalbininko, net kai kurios kalbos taip nesiskiria viena nuo kitos kaip mūsų tarmė. Tikri žemaičiai nepamiršta savo tarmės: kuria eilėraščius, prozos tekstus žemaitiškai. Susitikimą kalbininkas baigė prasmingomis citatomis.

Šis susitikimas buvo naudingas, nes sužinojom įvairių dalykų apie žemaičių kalbą, jos istoriją, linksmai praėjo laikas. Taip pat supratau, kad reikia branginti žemaičių tarmę ir džiaugtis, didžiuotis, kad esi žemaitis.                       

I gimnazijos klasės gimnazistai Violeta Liegytė ir Dovydas Kaminskas                    

          2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija