Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija
Poetui Alfonsui Bukontui – 80!

Poetui Alfonsui Bukontui – 80!

Rugsėjo 10 dieną būrelis Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokinių, lydimi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Lauros, Dapšiuose paminėjome židikiškio poeto Alfonso Bukonto 80-ąjį gimtadienį. Į minėjimą buvome pakviesti Mažeikių r. savivaldybės viešosios bibliotekos Ukrinų filialo bibliotekininkės Valdos Muravjovienės, kuri jau antrus metus vykdo projektą „Poezijos virusui siaučiant“.

Autentiškoje aplinkoje vykusio minėjimo metu klausėmės Židikų miestelio bibliotekininkės Benitos Vaizgėlienės ir Ukrinų bibliotekininkės Valdos Muravjovienės pasakojimų apie sunkią rašytojo vaikystę, šeimos netektis bei žmones, kurie ištiesė pagalbos ranką ir išgelbėjo žydų vaiką. Vienos gelbėtojų šeimos anūkas – Rolandas Daubaris – pasidalijo prisiminimais, parodė močiutei Kotrynai Šulcienei įteiktą Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių, pasidalijo jos prisiminimais.

Žinoma, koks poeto jubiliejaus minėjimas be jo eilių skaitymo. A. Bukonto eilėraščius skaitė mūsų gimnazistės: Ugnė Gontaitė, Violeta Liegytė, Regina Mockutė, Augustė Kavaliauskaitė ir Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos mokiniai, atlydėti mokytojos Rasos. Minėjime netrūko ne tik poezijos, bet ir dainų, juk Lietuvos kompozitoriai pagal jo eiles sukūrė per 100 dainų. Vienos iš jų nuoroda dalinamės su savo sekėjais: https://www.youtube.com/watch?v=76bi5VL8Y08

Minėjimą baigėme prie trikamienės liepos, po kuria gimė ne vienas poeto eilėraštis, siųsdami vaizdo sveikinimą ir nuoširdų sveikatos linkėjimą, kaip dapšiškės sakė, Alponsėliui.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų Židikų žemė, vidurinė mokyklą išugdė ir augino šį talentingą rašytoją, vertėją, publicistą.

Rugilės STIRBAVIČIŪTĖS (I g. kl.) nuotraukos

Nacionalinė teisinių žinių olimpiada

Nacionalinė teisinių žinių olimpiada

Gimnazija antrus metus iš eilės dalyvavo Mykolo Romerio universiteto organizuojamoje teisinių žinių olimpiadoje. Pasivijo praeitų mokslo metų sėkmės spinduliai. 8 klasės mokinė (dabar I klasės gimnazistė) Kotryna Drabavičiūtė pateko į geriausių šalies teisės žinovų dešimtuką. Sveikinimai Kotrynai ir jos istorijos mokytojai Lidijai Končiutei.

Kūrybinės dirbtuvės „Stebėk. Tyrinėk. Išmok. Kurk“

Kūrybinės dirbtuvės „Stebėk. Tyrinėk. Išmok. Kurk“

Šiandienos mokyklos, reaguodamos į nuolat kintančius darbo rinkos poreikius, siekia ugdyti lanksčius, gebančius savarankiškai spręsti problemas ir nebijančius inovacijų mokinius. Siekiant šio tikslo, mokyklose ypač didelis dėmesys skiriamas mokinių gamtamoksliniam ir matematiniam raštingumui ugdyti. Tačiau nepaisant nei mokyklų pastangų, nei darbo rinkos poreikių tiksliųjų, gamtos, technologinių ir inžinerinių mokslų specialybės nėra itin populiarios. Viena vertus, tokią situaciją lemia mokinių nuostatos ir įsitikinimai, kad tikslieji bei gamtos mokslai yra sausi ir nuobodūs, o be to gamtamokslinio ugdymo studijų krypties menką populiarumą tarp mokinių lemia pasitikėjimo savo gebėjimais trūkumas. Visa tai nulemia žemus jų pasiekimus.

Įgyvendindami projekto „Kokybės krepšelis“ priemones ir, svarbiausia, siekdami pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, gimnazijoje organizavome  kūrybines dirbtuves „Stebėk. Tyrinėk. Išmok. Kurk“ (STIK). 

Vyko savaitės trukmės užsiėmimai 7–8 klasių mokiniams.  Organizavome aplinkos tyrimo ir akademinius gamtos mokslų tiriamuosius darbus, integravome keramikos užsiėmimus. Ši tiriamųjų darbų savaitė papildė neformaliojo ugdymo veiklas ir lanksčiai padėjo integruoti į ugdomąją veiklą STEAM elementus mokantis chemijos, fizikos bei biologijos.

Chemijos užsiėmimų metu mokiniai tyrė kiaušinio lukšto ir acto reakciją, nustatinėjo pieno bei kitų maisto produktų rūgštingumą, tyrė šulinių vandens kokybę.

Fizikos sričiai atiteko žemės sukimosi periodo nustatymo, orientavimosi aplinkoje, tuštumų ir kitų intarpų plastiline nustatymo darbai.

Biologijos užsiėmimų metu mokiniai susipažino su bičių gyvenimo būdo ypatybėmis, jų produktų teikiama nauda, gamino vaško žvakes, mokėsi gaminti vaistažolinius muilus.

Kūrybinei raiškai buvo skirti menų – keramikos užsiėmimai. Mokiniai stebėjo gamtos formų įvairovę ir ją modeliavo.

Po ugdymo(si) nuotoliniu būdu daugeliui mokinių buvo sunku vėl įsijungti į gyvą mokymosi procesą, todėl ši savaitė buvo puiki priemonė šiai problemai išspręsti: darbai poromis ir grupėmis, besikeičianti grupių sudėtis (skirtingiems darbams mokiniai persiskirstydavo, dirbo skirtingų klasių, įprastai mažai tarpusavyje kontaktuojantys mokiniai), įtraukiančios probleminės užduotys ir tyrimai, plakatų, pristatymų rengimas, galimybė kurti skatino mokinius bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, siekti geriausių rezultatų.

Tobulėjo ne tik vaikų praktiniai įgūdžiai mokantis patiems tinkamai pasirinkti darbui reikalingas priemones, bet ir buvo sudaryta galimybė plėtoti žinias patiems keliant hipotezes ir randant skirtingus argumentus jų paneigimui ar patvirtinimui.  Šios savaitės veiklos sudarė mokiniams galimybes ne tik patiems aktyviai ir savarankiškai pažinti juos supančią gyvąją ir negyvąją gamtą, bet ir patobulino jų gamtamokslinę bei tiriamojo darbo kompetencijas.

Iš mokinių atsiliepimų:

  • Biologijos užduotyse reikėjo įdėti daugiausia darbo. Darėme žvakes ir muiliukus iš taukų ir muilo bazės. Kitiems tai buvo pirmas kartas, kiti tai jau buvo išmėginę ir viską nuosekliai žinojo. Diena praėjo tikrai greitai, nebuvo kada net atsipūsti.
  • Viskas pavyko gerai. Fizikos bandymo metu kilo sumaištis, kai saulę uždengė debesis ir siūlų šešėliai pradingo. Bet sugalvojome, kaip pakeisti skaičiavimus, rezultatai nenukentėjo.
  • Paskutinis chemijos tyrimas, bet pats įdomiausias. Tyrėme savo atsineštą vandenį iš šulinių. Atsakymai tikrai buvo gan skirtingi, nes vanduo buvo atneštas iš skirtingų kaimų: Ukrinų, Židikų ir Pikelių.
  • Mūsų keramikos būrelio vadovė supažindino su pačia keramika iš teorinės pusės. Po to perėjome prie praktikos, kas kai kuriems irgi buvo išbandymas. Modeliavome viską, kiek leido fantazija. Kitiems taip patiko, jog jau užsirašė į keramikos būrelį.

Aurelija Kasputytė |Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos |fizikos mokytoja metodininkė

Brandos atestatai – rankose!

Brandos atestatai – rankose!

Liepos 30 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos abiturientams buvo įteikti brandos atestatai. Pasidžiaugti įveiktu gimnazistų gyvenimo etapu susirinko mokytojai, administracija, artimieji.

Šiemet gimnazija išlydėjo VI laidą, kurioje sėkmingai egzaminus išlaikė ir brandos atestatus gavo 14 abiturientų.

Brandos atestatų įteikimo ceremoniją praturtino abiturientų auklėtojos Lauros Arnotaitės skaityti tekstai apie laiką, jo tėkmę bei galią ir muzikos mokytojo Juozo Daukšo dainos.

Prieš įteikdama atestatus direktorė Rima Širvinskienė pasidžiaugė šios laidos, kurią lydėjo ne vienas iššūkis, pasiekimais.

DIDŽIUOJAMĖS ŠIAIS MOKINIAIS, KURIE SURINKO 60 ir daugiau VBE balų:

Technologijų egzaminas (mokytoja Inga Šilinskaitė):

Sintija Enciūtė, Modesta Gabalytė, Gintarė Stonytė, Kamilė Kesminaitė, Rūta Petraitytė, Liutauras Vindašius gavo 10 balų įvertinimus.

Biologijos egzaminas (mokytoja Daiva Želvienė, Rasa Petrulevičienė):

Gintarė Stonytė – 76, Ovidijus Steponavičius – 65 VBE balai.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas (mokytoja Laura Arnotaitė):

Gintarė Stonytė – 86, Sintija Enciūtė – 78, Milda Timinskaitė – 67 VBE balai.

Anglų kalba (mokytoja Ramutė Čepauskaitė):

Erika Gailytė – 86, Milda Timinskaitė – 77, Ovidijus Steponavičius – 73 VBE balai.

Istorija (mokytoja Lidija Končiutė):

Gintarė Stonytė – 89 VBE balai.

Gintarei Stonytei ceremonijos metu buvo įteiktas Respublikinės mokinių technologijų olimpiados III vietos medalis, daugybė padėkos bei pagyrimo raštų, Seimo nario Valiaus Ąžuolo dovanos, mokyklos įsteigtas piniginis apdovanojimas, kuris skiriamas geriausiai lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išlaikiusiam abiturientui.

Absolventai, dėkodami mokyklai ir mokytojams už galimybę augti ir tobulėti, kaip atminimo ženklą įteikę foto sienelę, ant kurios drobės puikuojasi gimnazijos logotipas. Ačiū mokiniams bei jų tėveliams už įsimintiną ir prasmingą dovaną.

Rugilės Stirbavičiūtės nuotraukos

 

SIŪLOME DARBĄ!

SIŪLOME DARBĄ!

Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijai nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. reikalingi biologijos, anglų kalbos ir rusų kalbos mokytojai

Bendroji informacija

Darbo pobūdis: mokinių ugdymas:

Biologija 18 kontaktinių val. per savaitę.

Anglų kalba 18 kontaktinių val. per savaitę.

Rusų kalba  12 kontaktinių val. per savaitę.

Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir pedagogo kvalifikacijos ir pareigybės dydžio (kontaktinės ir bendruomeninės val.).

Reikalavimai:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija.
Pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris.
Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Puikus informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.

Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą.
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais.
4. Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.
5. Galima pateikti rekomendacijas.

Dokumentus su nuoroda „Dėl biologijos mokytojo darbo“,  „Dėl anglų kalbos mokytojo darbo“  ar „Dėl rusų kalbos mokytojo darbo“  siųsti elektroniniu paštu rastine@zidikai iki 2021 m. rugpjūčio 20 d.

Atsirinkti kandidatai bus kviečiami pokalbio, kuris vyks 2021 m. rugpjūčio 25  d.

Evelina surinko 100 dešimtukų!

Evelina surinko 100 dešimtukų!

100 dešimtukų surinkusiųjų mokinių sąrašą papildė ir I g. klasės mokinė Evelina PUČKORŽEVIČIŪTĖ! Ši mokinė yra darbšti, mandagi, aktyviai atstovauja klasei mokinių savivaldos veiklose.

Evelina, sveikiname pasiekus puikių rezultatų, linkime nenuleisti kartelės ir džiuginti tėvelius, mokytojus, klasės draugus bei visą mokyklos bendruomenę puikiais rezultatais.

Smagios tau vasaros, turiningos veiklos!

 

 

Pirmieji projekto Erasmus+ metai

Pirmieji projekto Erasmus+ metai

2020–2021 mokslo metai jau baigėsi, tačiau gimnazijoje vykstantis ERASMUS+ strateginių partnerysčių projektas „Letˈs say stop to violence together“ dar tik įpusėjo! Kviečiame prisiminti projekto veiklas…

2020 m. gruodžio 21–23 dienomis įvyko pirmasis projekto partnerių virtualus susitikimas, kurio metu mokytojai dalyvavo edukacinėje kelionėje, susipažino su Graikijos, Turkijos, Italijos ir Rumunijos šalimis, jų tradicijomis, kultūra ir mokyklomis. Taip pat buvo aptartos projekto veiklos, o darbo grupės nariai sustiprino IT įgūdžius, išmoko dirbti su įvairiomis naujomis programomis.

Balandžio 2 dieną vyko projekte dalyvaujančių mokinių virtualus susitikimas. Jo metu moksleiviai galėjo susipažinti su kitais projekto dalyviais iš Graikijos, Turkijos, Italijos ir Rumunijos. Susitikime mokiniai pristatė savo šalį, mokyklą, kultūrą, tradicijas bei analizavo patyčių, smurto apraiškas. Augustė Kavaliauskaitė ir Modesta Antanavičiūtė partnerius supažindino su Lietuva, kultūra ir tradicijomis, Rugilė Stirbavičiūtė ir Kotryna Drabavičiūtė pristatė Židikus, Ineta Norvaišaitė bei Rusnė Statkutė projekto dalyviams pasakojo apie Židikų Marijos Pečkauskatės gimnaziją, vertybes ir tradicijas. Violeta Liegytė ir Titas Žvirždinas kalbėjo apie smurto apraiškas ir tematiką sporte, dalijosi asmenine patirtimi, o Eimantė Flemingaitė su Elija Enciūte bei Justina Bracaite surinko ir pasidalijo medžiaga apie tradicinių žaidimų naudą patyčių prevencijai. Buvo labai smagus ir įdomus susitikimas. Visgi, tikimės, kad rudenį susitikimas su projekto partneriais jau įvyks gyvai.

Balandžio 14-oji diena – diena be smurto „No to violence day“. Šią dieną, kartu su kitais Erasmus+ projekto „Letˈs say stop to violence together“ dalyviais, diskutavome apie smurto žalą ir būtinybę pastebėjus patyčias jas stabdyti, pademonstruoti tvirtą poziciją, kad joms nepritariame. Mūsų tikslas – kelti bendruomenės nepakantumą smurtui, skatinti smurto formų atpažinimą bei pagalbą nukentėjusiems.

Kitais mokslo metais bus tęsiamos Erasmus+ projekto veiklos. Viliamės, kad bendradarbiavimas su projekto partneriais, gerosios patirties sklaida didins nepakantumą smurtui bei pagerins mokyklos mikroklimatą.

Projekto koordinatorės gimnazijoje – psichologės Emilijos Muravjovaitės – infomacija

Apie Augustę Kavaliauskaitę

Apie Augustę Kavaliauskaitę

Dar gegužės 10 dieną II klasės mokinė Augustė KAVALIAUSKAITĖ pelnė savo 100-ąjį dešimtuką. Šiandien Augustės sąskaitoje jų jau 111!

Ši būsima 11-okė yra klasės pavaduotoja, išrinkta Marijos Pečkauskaitės idealo siekiančia mergaite. Mokinė, paklausta, ar daug laiko tenka praleisti prie vadovėlių, sako, kad tiek, jog pati jaustųsi patenkinta savo rezultatais. Augustė supranta, kad be mokslo šiame globaliame pasaulyje – nė žingsnio.  Nors gimnazistė neišdavė, apie kokią specialybę svajoja, tačiau akcentavo, jog būtent tai ją ir motyvuoja. Augustės svajonė – pamatyti pasaulį. Disciplinos, kurios jos širdžiai artimos – biologija ir technologijos. Klasės auklėtojas Andrius Šakinskas mokinę apibūdina kaip stropią, labai pareigingą, empatišką ir draugišką.

Auguste, J. V. Gėtės mintis, kad „nelaimingas žmogus, kuris nedaro to, ką jis gali, o vaikosi to, ko jis nesupranta“ – puikiai tau tinka. Tu darai viską, ką gali vardan siekiamo tikslo ir, tikimės, esi laiminga. Pirmyn!

Aktyviai pildome 100 dešimtukų surinkusiųjų sąrašą!

Aktyviai pildome 100 dešimtukų surinkusiųjų sąrašą!

100 dešimtukų surinko 5-okė Gabija BATAKYTĖ!

Ši mokinė išsiskiria savo iniciatyvumu, atkaklumu ir pareigingumu. Ji dalyvauja įvairiuose konkursuose, viktorinose, yra meniškos prigimties ir didžiuodamasi sako, kad viena jos mėgstamiausių veiklų – skaitymas . Paklausus Gabijos, kur slypi sėkmės paslaptis, ji teigė, kad atsakymas paprastas – didelis NORAS ir PASTANGOS. Motyvacijos siekti tikslų jai suteikia ŠEIMA.

Mokinė nuoširdžiai dėkoja visiems mokytojams, o mes, mokytojai, tariame AČIŪ Gabijai ir jos tėveliams. Auginate išskirtinę, mandagią, protingą, talentingą ir stropią mergaitę!

 

Iki, Humanitarų akademija!

Iki, Humanitarų akademija!

<…>

tako nėra viskas

 yra takas tą

žino upė

Just. Marcinkevičius  

 

Birželio 16-ąją penkios Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos III klasės mokinės: Ugnė Gontaitė, Violeta Liegytė, Nomeda Pačengaitė, Aurelija Šlyčytė, Saulė Švažaitė dalyvavo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos ir Klaipėdos universiteto organizuotame Humanitarų akademijos uždaryme.

Gimnazistėms bei mokytojai Laura Arnotaitei buvo įteikti Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto pažymėjimai, kurie patvirtina, jog jos 2020–2021 mokslo metais lankė Humanitarų akademiją, įsteigtą remiantis Klaipėdos universiteto ir Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 2020 m. vasario 7 d. bendradarbiavimo sutartimi, ir išklausė 16 akademinių valandų kursą.

Tiesa, ne pažymėjimų įteikimas tądien buvo svarbiausias, bet konstruktyvi, įdomi diskusija grupėse apie tapatybę. Grupių pokalbius koordinavo Klaipėdos universiteto mokslininkai: prof. dr. Roma Bončkutė, doc. dr. Marijus Šidlauskas, doc. Virginija Kochanskytė, prof. dr. Gintautas Vyšniauskas.

Ačiū M. Račkausko gimnazijai ir lietuvių kalbos bei literatūros vyr. mokytojai Virginijai Aurylaitei už kvietimą dalyvauti Akademijoje, o, svarbiausia, už žodį, kad viskas tęsis. Nekantriai lauksime!

 

Mokslo metų pabaiga žeria daug džiugių naujienų!!!

Mokslo metų pabaiga žeria daug džiugių naujienų!!!

100 dešimtukų surinko ir šaunusis 5-okas Motiejus ŠIAUDVYTIS. Apie Motiejų mokytojai sako, kad jis nuovokus, vienas pirmųjų klasėje atlieka užduotis, moka susikaupti ir žino, kaip reikia mokytis, kad rezultatai džiugintų! Motiejui sekasi visi dalykai, bet, tikėtina, kad geriausiai jis gvildena istorinius riešutėlius, nes daugiausia 10-ukų už pademonstruotas žinias jam įrašė istorijos mokytoja L. Končiutė.

Motiejau, H. Manas yra pasakęs, kad: “Genialumas gali padaryti pradžią; baigti privalo kantrus darbas”. Linkime tau rasti motyvacijos, jėgų, atkaklumo daug dirbti ir džiuginti pasiekimais savo šaunią šeimą bei gimnazijos bendruomenę! Smagių atostogų!

 

Vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“

Vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“

Respublikiniame vertimų ir iliustracijų projekto TAVO ŽVILGSNIS konkurse dalyvavo 5 Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniai.

Diplomais apdovanoti trys gimnazistai: II kl. mokinė Gerda Mingielaitė, 8 kl. mokinė Kotryna Drabavičiūtė (rusų kalba) ir  II kl. mokinė Modesta Antanavičiūtė (vokiečių kalba). Padėkos raštai įteikti: II kl. Mokiniui Lukui Žabaliūnui, 8 kl. Mokinei Rugilei Stribavičiūtei (rusų klaba). Mokinius projektui „Tavo žvilgsnis“ ruošė rusų kalbos mokytoja Sigutė Rita Nevardauskienė ir vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gontaitė.

 Džiaugiamės mokinių laimėjimais. Sveikiname ir linkime JUMS kuo didžiausios sėkmės!

Mokytojų Ritos ir Daivos informacija

 

100 dešimtukų surinkusių mokinių sąrašą papildė Dijus!

100 dešimtukų surinkusių mokinių sąrašą papildė Dijus!

6-okas Dijus BAUŽYS – pirmasis gimnazijos berniukas, kuris surinko 100 dešimtukų!

Dijus visada rimtas, susikaupęs, pareigingas, aktyviai dalyvauja pamokose, visada turi savo nuomonę, moka ją argumentuotai bei mandagiai išsakyti. Matyt, dėl to jam ir sekasi visi dalykai. Jis nėra abejingas tiksliesiems mokslams, menams (daugiausia dešimtukų įrašė technologijų mokytoja Inga Š.), humanitarinėms disciplinoms  (100-uoju maksimaliu balu Dijų įvertino lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laura A. už perskaitytą knygą bei nepriekaištingą jos pristatymą „Paslapčių dėžutės“ metodu).

Sveikiname mokinį, jo tėvelius ir linkime įspūdingų artėjančių atostogų!

PAŽINTINĖ ŽUVININKYSTĖS PROGRAMA „Išauginta Europos Sąjungoje“

PAŽINTINĖ ŽUVININKYSTĖS PROGRAMA „Išauginta Europos Sąjungoje“

Birželio pradžioje, atlaisvinus karantino suvaržymus, Židikų M. Pečkauskaitės gimnazijos 5-8 klasių mokiniai, lydimi mokytojų, išvyko į pirmąją Žemės ūkio ministerijos finansuojamo projekto ,,Išauginta ES“ edukacinę išvyką, Žemaičių Naumiestyje įsikūrusį Šilutės PMC Žuvininkystės praktinio mokymo centrą. Centro paskirtis – rengti jaunus žuvininkystės sektoriaus darbuotojus, skatinti žvejų ir verslininkų, žvejojančių jūrose ir vidaus vandenyse, bei ūkininkų, perkvalifikavimą, siekiant padėti jiems surasti naują veiklos sritį – akvakultūrą tvenkiniuose ar recirkuliacinio ciklo žuvų auginimą fermose bei žuvies perdirbimą ir rekreacinę žuvininkystę. Tai vienintelis toks centras Baltijos šalių regione, turintis žuvų veisimo ir auginimo fermas, žuvies perdirbimo cechą.

Pirma susitikimo dalis – teorinė. Šilutės PMC Žuvininkystės sektoriaus vadovas Jonas Dyglys supažindino mokinius su žuvų nauda žmogui bei gamtai, žuvų augintojo profesija, akvakultūros ar žuvivaisos ūkiuose veisiamomis ir auginamomis žuvų rūšimis, jų veisimo technologijomis, naudojama įranga, akvakultūros produktais. Mokiniai pasitikrino turimas žinias apie žuvų sandarą, žuvienos cheminę sudėtį.

Antra dalis – praktinė, vaikai keliavo į gamybinius cechus, kur buvo supažindinti su Žuvininkystės praktinio mokymo centro veikla. Vadovas Jonas Dyglys parodė gamybinio tipo šiltavandenių ir šaltavandenių žuvų auginimo sistemas, kuriose yra auginami europiniai šamai, eršketai, upėtakiai ir peledės, pristatė recirkuliacinių sistemų įrangą, ikrų inkubavimo technologijas, žuvies perdirbimo cechą, kartu su vaikais „žvejojo“ žuvis bei aptarė šioje profesinio mokymo įstaigoje vykdomas pažintines žuvininkystės srities iniciatyvas.

Po naudingų ir turiningų netradicinių pamokų, skanių pietų Žemaičių Naumiesčio kavinėje, kupini įspūdžių mokiniai leidosi į ilgą kelionę atgalios.

Važiuodami namo projekto dalyviai dar stabtelėjo pasigrožėti didinga Švėkšnos bažnyčia ir Genoveitos parku.

Projekto kuratorė Daiva Abrutienė

 

100-ukininkų gretos sparčiai pildosi!

100-ukininkų gretos sparčiai pildosi!

Net neabejojome, kad greitu metu sveikinsime ir 100 dešimtukų surinkusią 6-okę Vestą BIRĖTAITĘ!  Tai dabar ir darome. Vesta – atkakli, mandagi, mokosi sistemiškai, visi jos darbai atlikti iki galo, stropiai, tvarkingai… Malonu dirbti su mokiniais, kurie supranta mokslo galią.

Vesta, už tai, kad tu tokia šauni, pareiginga padėkok  tėveliams, kurie tave išmokė tokia būti. O mes, mokytojai, viliamės, kad į tavo pasiekimų sąskaitą įkapsės dar ne vienas svarus įvertinimas.
100-ąjį dešimtuką Vestai įrašė anglų kalbos mokytoja Ramutė Č., o gausiausiai jos 10-ukų kraitę papildė technologijų mokytoja Inga Š. 

Džiūgaujam!

Džiūgaujam!

Birželio 2 dieną 100-ukininkų gretas papildė 7-okė Emilija Šiaudvytytė. Mokinė – stropi, pareiginga, mandagi, visada besišypsanti. Emilija, tikėk savo sparnų galia ir te skrydis per mokslo vandenynus būna sklandus.

Tavimi didžiuojamės, o tėveliams nuoširdžiai dėkojame už puikią dukrelę.

Tai bent pasiekimas!

Tai bent pasiekimas!

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „Kūrybinis virusas“ respublikiniame etape dalyvavo mūsų gimnazijos IV klasės mokinė Gintarė Stonytė. Gintarės darbas buvo įvertintas II laipsnio diplomu.

Didžiuojamės mokine 2021 m. Lietuvos mokinių technologijų olipiadoje laimėjusia II vietą. Padėkos ir sveikinimo žodžius skiriame ir Gintarę ruošiusiai mokytojai Ingai Šilinskaitei. Te lanko jus abi Mūzos!

Pasaulinė diena be tabako

Pasaulinė diena be tabako

Paskutinę pavasario dieną įvardijome Nerūkymo diena. Išanalizavę įvairiausias rūkymo žalas, pradinukai surengė džiaugsmo fiestą. Rimtai papostringavę, vaikai įsitikinę, kad įmanoma gyventi sveikai.

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija