1-4 klasės

Mokyklos edukacinė aplinka pasipildė gamtamoksliniam ugdymui skirtomis ugdymo(si) priemonėmis. Gimnazijoje įkurtas atskiras pradinių klasių mokinių gamtamokslinio ugdymo kabinetas su interaktyvia lenta. Pradinių klasių mokiniai ir mokytojai ugdymo procese sėkmingai naudojasi projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga ir priemonėmis. Kabinete yra nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti. Šioje patalpoje mokytojos randa ne tik priemones, bet ir gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalytis patirtimi. Laboratorijoje bandymus, eksperimentus, tiriamuosius darbus atlieka mokiniai, vadovaujami pradinių klasių mokytojų. Tokie praktiniai užsiėmimai labai patinka mokiniams, nes tai skatina ar sužadina kūrybingumą, smalsumą, loginį mąstymą.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija