Kokybės krepšelis

2020-2022 KK planas

2021-2022 KK planas

Mokyklos veiklos tobulinimo plano ataskaita 2020-2021

Veiklos kokybės įsisvertinimas 2021-2022 m.m

Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo galutinė ataskaita 2020-2022 m.

Asmeninės pažangos stebėjimui bei fiksavimui

Kūrybinės dirbtuvės STIK 2022

Kūrybinės dirbtuvės STIK

Oficiali projekto KOKYBĖS KREPŠELIS informacija

Informacija iš nuotolinio susitikimo su projekto ,,Kokybės krepšelis” dalyvių komandomis, vykusio 2022-03-29 Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje.
 

Gerosios praktikos pavyzdžiai. Mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas 5-6 ir 7-8 klasėse.

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija