Kategorija: Olweus

OLWEUS MOKYKLA

OLWEUS MOKYKLA

2021-05-28 gimnazijoje nuotoliniu būdu vyko OLWEUS programos standarto laikymosi įvertinimo auditas. Auditoriai bendravo su gimnazijos direktore ir programos koordinatoriumi, tikrino ir vertino, kaip mokykla laikosi  Olweus programos kokybės plano.

Remiantis jo rezultatais, Nacionalinė švietimo agentūra gimnazijai suteikė pažymėjimą (Nr. OM10.2-30), kuriuo Mažeikių rajono Marijos Pečkauskaitės gimnazija yra pripažįstama OLWEUS mokykla 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams.

Olweus klausimyno mokiniams rezultatai

Olweus klausimyno mokiniams rezultatai

Lyginant 2018 ir 2019 metų apklausų rezultatus paaiškėjo, jog patyčių mastas tarp gimnazijos mokinių sumažėjo  daugiau nei dvigubai, o kai kuriose klasėse, džiugu, patyčių atvejų visai neužfiksuota! Prie to prisidėjo išaugęs pasitikėjimas gimnazijos darbuotojais, klasių vadovais, kuriems mokiniai ryžtasi papasakoti apie savo bėdas, o jie nelieka abejingi ir stabdo patyčias.

2020 metų apklausos rezultatai parodė, kad patyčių situacija gimnazijoje yra panaši, pastebėtas tik nežymus jų sumažėjimas. Nuotolinio mokymo metu vykdytos visos OPKUS numatytos veiklos: Meet platformoje vestos Olweus klasės valandėlės, organizuoti virtualūs MSG ir mokinių savivaldos susirinkimai (Meet), dalis dokumentacijos perkelta į Google diską, todėl buvo lengviau pasiekiama bendruomenei.

Apklausos rezultatai byloja, kad aiški sistema, susitarimai, vieninga tvarka leido sėkmingai vykdyti patyčių prevencijos programą. Darbas vardan bendro tikslo atsipirko, todėl akivaizdu, kad Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bendruomenė tapo saugesne.

Paskelbta kategorijoje: Olweus
OLWEUS mokykla

OLWEUS mokykla

2019-06-20 gimnazijoje vyko OLWEUS programos standarto laikymosi įvertinimo auditas. Auditoriai bendravo su gimnazijos direktore, programos koordinatoriumi, mokiniais, tikrino ir vertino, kaip mokykla laikosi  Olweus programos kokybės plano.  Remiantis jo rezultatais, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras gimnazijai suteikė pažymėjimą (Nr. OM8.1-19), kuriuo Mažeikių rajono Marijos Pečkauskaitės gimnazija yra pripažįstama OLWEUS mokykla 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metams.

Gimnazijoje pradėta vykdyti Olweus patyčių prevencijos programa

Gimnazijoje pradėta vykdyti Olweus patyčių prevencijos programa

Keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės

Nuobaudų kopėtėlės

Nuo šių mokslo metų Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje pradėta vykdyti Olweus patyčių prevencijos programa. Programos tikslas – sumažinti patyčias ir agresiją mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami mokiniai ir jų tėvai.

Spalio 26–27 dienomis į mokymus, kuriuos vedė Olweus patyčių prevencijos programos instruktorė, Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Socialinės pedagogikos katedros vedėja, prof. dr. Ilona Klanienė, rinkosi programos koordinacinio komiteto nariai ir grupių lyderiai.

 

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija