Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija

Kategorija: Olweus

OLWEUS mokykla

OLWEUS mokykla

2019-06-20 gimnazijoje vyko OLWEUS programos standarto laikymosi įvertinimo auditas. Auditoriai bendravo su gimnazijos direktore, programos koordinatoriumi, mokiniais, tikrino ir vertino, kaip mokykla laikosi  Olweus programos kokybės plano.  Remiantis jo rezultatais, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras gimnazijai suteikė pažymėjimą (Nr. OM8.1-19), kuriuo Mažeikių rajono Marijos Pečkauskaitės gimnazija yra pripažįstama OLWEUS mokykla 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metams.

Gimnazijoje pradėta vykdyti Olweus patyčių prevencijos programa

Gimnazijoje pradėta vykdyti Olweus patyčių prevencijos programa

Keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės

Nuobaudų kopėtėlės

Nuo šių mokslo metų Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje pradėta vykdyti Olweus patyčių prevencijos programa. Programos tikslas – sumažinti patyčias ir agresiją mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami mokiniai ir jų tėvai.

Spalio 26–27 dienomis į mokymus, kuriuos vedė Olweus patyčių prevencijos programos instruktorė, Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Socialinės pedagogikos katedros vedėja, prof. dr. Ilona Klanienė, rinkosi programos koordinacinio komiteto nariai ir grupių lyderiai.

 

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje