Kategorija: Latvija-Lietuva

„Bendras švietėjiškas ir kultūrinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos pasienio mokyklų“

„Bendras švietėjiškas ir kultūrinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos pasienio mokyklų“

Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla kartu su Saldus rajono Kalnu vidurine mokykla įgyvendinto bendrą projektą „Jungtinis švietėjiškas ir kultūrinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos mokyklų abipus sienos“, kuris vyko pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, įgyvendinamą pagal 2007 – 2013 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą. Programą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas, o šios programos tikslas yra prisidėti prie darnios socialinės ir ekonominės pasienio regiono plėtros ir taip didinti jo konkurencinį pranašumą siekiant, kad regionas taptų patrauklus gyventi ir lankytis.

Kitas svarbus mūsų bendro projekto tikslas yra siekti, kad akademinis jaunimas iš abiejų mokslo institucijų stengtųsi atgaivinti ir išlaikyti senąsias baltų tradicijas ir kultūrinį šiaurės vakarų Lietuvos bei Kuržemės regionų paveldą per dailę, muziką ir istorijos pažinimą.

Projekto rezultatai buvo aptarti šalių partnerių baigiamojoje konferencijoje. Joje dalyvavo ne tik partneriai iš Latvijos kalnu vidurinės mokyklos, bet ir svečiai- Mažeikių r. vicemerė Sigutė Bernotienė, Latvijos ir Lietuvos kaimynystės programos projektų vadovė Dovilė Radvilavičiūtė, programos asistentė Anetė Govore, Mažeikių r. savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Virginija Steponavičienė. Viešnios džiaugėsi puikiais projekto metu nuveiktais darbais: turtinga paroda, puikiu Latvijos ir Lietuvos jaunimo koncertu. Daug šiltų pagyrimo žodžių projekto dalyviams išsakė tiek Židikų Marijos Pečkauskaitės direktorė Rima Širvinskienė, tiek Latvijos Kalnu vidurinės mokyklos direktorė Zenta Klaipa. Mokyklų vadovės džiaugėsi sėkmingai įgyvendintu projektų bei atliktų darbų gausa.

Konferencijos dalyviams buvo pateikta išsami ataskaita apie visų metų darbus, kurią parengė projekto koordinatorė Laima Bartkuvienė ir koordinatorės asistentė Vilma Levickienė. Projekto darbo grupėje dalyvavę mokytojai: Inga Šilinskaitė, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto juvelyriškos dėstytojas Albertas Gedvilas, Latvijos jaunuolius mokęs lietuvių kalbos mokytojas Vytautas Bartkus bei Kalnu vidurinės mokyklos muzikos mokytojas Atris Šulbergs dalinosi įspūdžiais, džiaugėsi atliktais darbais. Mokiniai savo mokytojams taip pat negailėjo šiltų padėkos žodžių, neslėpė patirto džiaugsmo ir neišdildomų prisiminimų. Gražia lietuviška šnekta į konferencijos dalyvius prabilo Latvijos moksleivė Loreta Kocite, o židikiškis dvyliktokas Virmantas Krakys savo įspūdžius išsakė latviškai. Konferenciją vainikavo turiningas koncertas paruoštas Latvijos mokytojo Arčio Šulbergs ir Židikų muzikos mokytojos Natalijos Burbienės.

Aktyviausiai prie projekto viešinimo ir įgyvendinimo prisidėjusiems mokytojams bei partneriams buvo įteiktos padėkos. Kiekvienas darbo grupės narys įgyvendinant projektą buvo labai svarbus, todė padėkos žodžių nusipelnė visos darbo grupės mokytojai, mokiniai bei kruopščiai projekto lėšas paskirsčiusi mokyklos buhalterė Bronislava Vitkauskienė.

Projektui pasibaigus, galime tvirtai pasakyti, kad labai džiaugiamės sutvirtėjusia draugyste ir suaktyvėjusiu kultūriniu bendradarbiavimu tarp pasienio bendruomenių bei tautinio paveldo puoselėjimu jaunimo tarpe.

Projeto koordinatorė L. Bartkuvienė

PAMINĖJOME EUROPOS BENDRADARBIAVIMO IR BALTŲ VIENYBĖS DIENAS

Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla kartu su Kalnu vidurine mokykla iš Nigrandės (Latvija)  vykdo projektą „Mokyklų bendradarbiavimas“ , kuris yra dalis Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos, įgyvendinamos pagal 2007-2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą. Vykdant projektą mes ne tik organizuojame bendras dailės, muzikos ir kitas menines- pažintines veiklas, bet ir gilinamės į savo bendrų baltiškų šaknų ypatumus. Norėdami pasidalinti savo veiklos rezultatais su plačiąja visuomene, organizavome dvi dienas trukusius renginius.

Rugsėjo 21 dieną visi rinkomės į Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinę mokyklą, kur buvo parodyta literatūrinė kompozicija apie senąjį baltų tikėjimą. Po jos klausėmės latviškų dainų bei pasisakymų lietuvių ir latvių kalbomis. Visi kalbėjusieji pabrėžė, kaip svarbu yra domėtis savo praeitimi, gilintis į protėvių papročius ir gerbti visą kultūrinį paveldą. Po renginio aktų salėje veikė kūrybinės laboratorijos. Vieni mokiniai buvo pakviesti į edukacinį užsiėmimą apie kalvystės ir juvelyrikos meną, kurį vedė Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto metalo plastikos katedros dėstytojas Albertas Gedvilas. Mokiniai labai susidomėję klausėsi lektoriaus pasakojimo apie tradicinį baltų meną ir galėjo iš arti apžiūrėti pavyzdžius. Kita dalis mokinių kartu su mūsų dailės mokytoja metodininke Inga Šilinskaite patys pabandė perteikti tradicinius baltiškus ornamentus ant šilko. Visi renginio dalyviai džiaugėsi galėdami prisiliesti prie savo protėvių šaknų.

Rugsėjo 22-osios dienos vakare buvome pakviesti ant Kalnaiši kalno Latvijoje. Mus pasitiko rudenėjančios gamtos ramybė ir į dangų kylančios laužo liepsnos. Čia, po atviru dangumi, itin prasmingai skambėjo eilės ir dainos, skirtos Dangaus, Žemės ir Ugnies dievybėms. Manau, kad minint šią simbolinę datą- Baltų vienybės dieną- ne vienas pagalvojo, kaip svarbu yra mums, vienintelėms išlikusioms dviems baltų tautoms: lietuviams ir latviams,  išlaikyti savo identitetą: kalbas, papročius ir tradicijas bei labai atsakingai žiūrėti į visos Europos ateitį.

Startuoja Lietuvos-Latvijos programos projektas ,,Jungtinis edukacinis kultūrinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos mokyklų pasienyje“

Tarp sienų Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną programa atvėrė plačias galimybes pasienio ruože esančių mokyklų partnerystei. Programa siekiama prisidėti prie darnios socialinės ir ekonominės pasienio regiono plėtros ir taip didinti regiono konkurencinį pranašumą siekiant, kad jis taptų patrauklus gyventi ir lankytis jame. Sustartavęs projektas ,,Jungtinis edukacinis kultūrinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos mokyklų pasienyje“ (LLIV-237) subūrė Kalnu ir Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurines mokyklas bendravimui ir bendradarbiavimui. Projekto tikslas – sukurti Lietuvos-Latvijos pasienio regione patrauklią erdvę, kurioje būtų gražūs jaunimo santykiai. Pasibaigus mokslo metams projekto dalyviai rinksis į Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinę mokyklą, kur bus organizuojama vaikų vasaros meno studija. Lietuvos ir Latvijos mokiniai turės puikią galimybę mokytis netradicinio meno rūšių. Vykdydami projekto veiklas, mokiniai kurs modernaus folkloro grupę, gilins žinias apie baltų mitologiją, kultūros ypatumus, rengiamuose simpoziumuose. Juose mokiniai ne tik įgis žinių, bet ir gamins papuošalus bei kitus daiktus, menančius laikmečio istorinę raidą. Mokinių darbai bus eksponuojami Lietuvoje ir Latvijoje rengiamose parodose. Siekdami betarpiško bendravimo bei saugodami baltiškos kultūros šaknis, jau dabar mokomės bendrauti lietuvių – latvių kalbomis. Tai padeda pasienyje sukurti patrauklesnę erdvę, kurioje jauni žmonės gebėtų bendrauti, kalbėtis ir suprasti vieni kitus tik latviškai ir lietuviškai. Taip būtų išsaugota senoji baltų kultūra, atgaivinti papročiai. Šis projektas turės išliekamąją vertę. Sukurti dailės darbai puoš mokyklų erdves, modernaus folkloro grupė koncertuos Lietuvos ir Latvijos renginiuose, o kalbų žinojimas- tai neįkainojama dovana ir puiki galimybė bendrauti, kalbėtis ir suprasti vieni kitus be trečiosios užsienio kalbos.

Laima Bartkuvienė,
Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos
direktorės pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė

Jaunimo modernios muzikos festivalis ,,Kalnu skanas 2012“

Balandžio 28 dieną vyko projekto ,,Jungtinis edukacinis kultūrinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos mokyklų pasienyje“ renginys- jaunimo modernios muzikos festivalis ,,Kalnu skanas 2012“. Festivalis vyko Kalnu vidurinėje mokykloje. Šis renginys padėjo abiejų mokyklų mokiniams tobulinti meninius įgūdžius, atsirado bendrystė tarp partnerių. Ne veltui yra sakoma, kad menas – tai kalba, kuria susikalba viso pasaulio tautos.

Festivalio tikslas suaktyvinti ir tęsti kultūrinį bei švietėjišką Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą populiarinant muziką, kaip jaunimo saviraiškos priemonę.

Todėl festivalio repertuarą sudarė įvairūs žanrai bei stiliai: džiazas popsas, rokenrolas, baladės bei kita moderni muzika. Gražios dainos, vingrios melodijos skambėjo lietuvių, latvių bei anglų kalbomis. Festivalyje dalyvavo profesionalus muzikantas, daugkartinis festivalių ir konkursų laureatas Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje Janis Narkevics. Jaunuolis kartu su savo tėvu atliko keletą nuostabių kūrinių taip pavergdamas klausytojų širdis. Festivalis visų lūkesčius pateisino, nes visiems buvo svarbu platinti kokybišką muziką, ugdančią kiekvieno iš mūsų dvasinę kultūrą.

Čia galite pažiūrėti Latvijos delegacios paruoštą pristatymą

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija