Bendros žinios

Darbo tvarkos taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija yra nesiekianti pelno Mažeikių r. savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ:

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 14, LT-89442 Židikų miestelis , Mažeikių rajono savivaldybė

Telefonas: +370 443 43 246

El. paštas: zidikai.rastine@gmail.com; pavaduotoja@zidikai.lt

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija yra bendrojo lavinimo mokykla, teikianti priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą.

Mokymo formos: dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.

Mokomoji kalba – lietuvių kalba

Mokyklos direktorė Rima Širvinskienė, II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Mokykloje vykdamos šios formaliojo švietimo programos

• Ikimokyklinio ugdymo programa;

• priešmokyklinio ugdymo programa;

• pradinio ugdymo programa;

• pagrindinio ugdymo programa;

• vidurinio ugdymo programa.

 

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija