Socialinis pedagogas

SOCIALINIS PEDAGOGAS – tai vaiko gerovės advokatas. Jis padeda vaikui tapti visateisiu visuomenės nariu. Skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, gerbti šalies įstatymus ir jų laikytis. Ragina aktyviai įsitraukti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą. Pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai mokykloje ir šeimoje. Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys – būti mokykloje konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ: Daiva Abrutienė :

išklausys Jus ir padės –  kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki -16.00 val. (II. aukštas; Soc. pedagogės kabinetas)

Pietų pertrauka: 11.40 val.- 12.10 val.

SUSISIEKTI GALITE: el. paštu: d.abrutiene@gmail.com; telefonu +370 610 37836 arba per informacinę sistemą www.eduka.lt

* Soc.pedagogė savo darbo laiką planuoja atsižvelgdama į gimnazijos poreikius, individualių ir grupinių konsultacijų skaičių, gimnaziją lankančių vaikų ypatumus.50 proc. darbo laiko socialinė pedagogė gali skirti už gimnazijos ribų: lankymui namuose, konsultacijoms su kt. specialistais, bendradarbiavimui su kt. įstaigomis, tiriamajam ir organizaciniam darbui

MOKINIAI VISADA LAUKIAMI IR GALI KREIPTIS PAGALBOS Į SOCIALINĘ PEDAGOGĘ:

 • jei patiria patyčias ir smurtą;
 • jei turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • jei turi mokymosi, elgesio, mokyklos lankymo problemų;
 • jei kyla bendravimo sunkumų;
 • jei nori sužinoti savo teises ir pareigas;
 • jei nori padėti sau ar draugui, kuris vartoja kvaišalus, praleidinėja pamokas ar kitaip netinkamai elgiasi;
 • jei reikalinga socialinė parama;
 • jei nori bendradarbiauti, įgyvendinant gimnazijos prevencines programas, padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones;
 • jei turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų įgyvendinti gimnazijoje;
 • jei nežinai, kur kreiptis pagalbos;
 • Kai nori su kuo nors pasikalbėti.

ATSAKINGI TĖVAI KREIPIASI Į SOCIALINĖ PEDAGOGĘ:

 • jei mokykloje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 • mokykloje vaikas patiria patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą;
 • mokykloje vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga pagalbos vaikiui specialistų komandos pagalba;
 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
 • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.

GERIAUSIAS PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAS – BENDRAVIMAS!

 

NAUDINGOS NUORODOS:

 • Valstybės Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

https://socmin.lrv.lt/

 • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Laižuvos g. 3, Mažeikiai / El. p. apskritis@vaikoteises.lt / Tel. 861260269

https://vaikoteises.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/teritoriniai-skyriai/406

 • Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras. Krizių centras.

Laisvės g. 83, 89222 Mažeikiai, telefonas / faksas (8 443) 35460 /

 El.p. info@mazeikiugloboscentras.lt/; https://mazeikiugloboscentras.lt/

 • Specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba vaikams nuo gimimo iki 18 metų.

Naftininkų g. 9, LT-89239 Mažeikiai. Telefonas: 8 443 20341 https://www.ppt.mazeikiai.lm.lt/

 • “Tėvų linija” – teikiamos profesionalių psichologų konsultacijos telefonu tėvams, įtėviams, globėjams, seneliams. Darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val. galima paskambinti nemokamu anoniminiu numeriu 8 800 900 12 ir pasikonsultuoti rūpimais vaikų auklėjimo klausimais. https://www.tevulinija.lt/
 • Smurto ir patyčių prevencija

https://socmin.lrv.lt/

http://www.kaveikiavaikai.lt/

http://www.bepatyciu.lt/

http://www.vaikystebesmurto.lt/lt

http://www.pagalbavaikams.lt/lt.php/pagrindinis.html

http://www.vaikolabui.lt/obuolio-draugai/

http://askritiskas.lt/

http://www.sveikatostinklas.lt/

https://www.bepatyciu.lt/tevams/mokymai-tevams-internetu/

 

 

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija