Socialinis pedagogas

Kiekvienam gali prireikti specialistų psichologinės ar psichiatrinės pagalbos, ištikus emocinei krizei. Jums ir Jūsų artimiesiems galima padėti – tereikia žinoti, kokiais atvejais ir kur kreiptis pagalbos, su kuo pasitarti. Čia: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos/kur-kreiptis-emocines-psichologines-pagalbos  rasite pirminę emocinę pagalbą bei skubią psichologinę ir psichiatrinę pagalbą teikiančių įstaigų kontaktus.

Nerūkyk, spausti, kad atidaryti

Patvirtinta Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarka, numatyta konkreti pagalba sistemingai pamokų nelankantiems vaikams

*************************************

POLICIJA PRIMENA!

Švenčių metu žmonėms daug džiaugsmo suteikia pirotechnikos priemonių ugnies ir garso efektai. Tačiau retas kuris susimąsto, kiek žalos gali padaryti atsainus požiūris į pirotechniką. Kasmet daug kalbama apie pirotechnikos priemonių keliamus pavojus, tačiau skaudžių nelaimių išvengti nepavyksta. Susižalojimų su pirotechnikos gaminiais daugėja. Tendencija rodo sumažėjusį asmenų atsargumą naudojant pirotechnikos gaminius.

Kasmet su pirotechnikos gaminiais susižaloja ir suaugusieji, ir vaikai, tad būtina priminti vaikams apie saugų elgesį ir tai, kad iki 14 metų asmeniui draudžiama turėti, įsigyti ir naudoti civilinės pirotechnikos gaminius. Visi sužalojimai, kurie padaromi dėl neatsargaus pirotechnikos priemonių naudojimo, yra labai pavojingi ir sunkiai gydomi. Tačiau skaudžiausios nelaimės įvyksta naudojant ar gaminant savadarbius pirotechninius gaminius, taip pat nesertifikuotus gaminius. Tokie gaminiai gali būti mirtinai pavojingi. Šie gaminiai nėra išbandomi, nežinoma, nei kokiu atstumu, nei kokia kryptimi įvyks šūvis, taip pat nežinoma sprogimo jėga, todėl Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai ragina gyventojus nenaudoti savadarbių pirotechninių gaminių ir nebandyti patiems jų pasigaminti.

*************************************

SOCIALINIS PEDAGOGAS – tai vaiko gerovės advokatas. Jis padeda vaikui tapti visateisiu visuomenės nariu. Skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, gerbti šalies įstatymus ir jų laikytis. Ragina aktyviai įsitraukti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą. Pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai mokykloje ir šeimoje. Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys – būti mokykloje konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ: Daiva Abrutienė :

išklausys Jus ir padės –  kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki -16.00 val. (II. aukštas; Soc. pedagogės kabinetas)

Pietų pertrauka: 11.40 val.- 12.10 val.

SUSISIEKTI GALITE: el. paštu: d.abrutiene@gmail.com; telefonu +370 610 37836 arba per informacinę sistemą www.eduka.lt

* Soc.pedagogė savo darbo laiką planuoja atsižvelgdama į gimnazijos poreikius, individualių ir grupinių konsultacijų skaičių, gimnaziją lankančių vaikų ypatumus.50 proc. darbo laiko socialinė pedagogė gali skirti už gimnazijos ribų: lankymui namuose, konsultacijoms su kt. specialistais, bendradarbiavimui su kt. įstaigomis, tiriamajam ir organizaciniam darbui

MOKINIAI VISADA LAUKIAMI IR GALI KREIPTIS PAGALBOS Į SOCIALINĘ PEDAGOGĘ:

 • jei patiria patyčias ir smurtą;
 • jei turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • jei turi mokymosi, elgesio, mokyklos lankymo problemų;
 • jei kyla bendravimo sunkumų;
 • jei nori sužinoti savo teises ir pareigas;
 • jei nori padėti sau ar draugui, kuris vartoja kvaišalus, praleidinėja pamokas ar kitaip netinkamai elgiasi;
 • jei reikalinga socialinė parama;
 • jei nori bendradarbiauti, įgyvendinant gimnazijos prevencines programas, padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones;
 • jei turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų įgyvendinti gimnazijoje;
 • jei nežinai, kur kreiptis pagalbos;
 • Kai nori su kuo nors pasikalbėti.

ATSAKINGI TĖVAI KREIPIASI Į SOCIALINĖ PEDAGOGĘ:

 • jei mokykloje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 • mokykloje vaikas patiria patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą;
 • mokykloje vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga pagalbos vaikiui specialistų komandos pagalba;
 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
 • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.

GERIAUSIAS PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAS – BENDRAVIMAS!

 

NAUDINGOS NUORODOS:

 • Valstybės Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

https://socmin.lrv.lt/

 • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Laižuvos g. 3, Mažeikiai / El. p. apskritis@vaikoteises.lt / Tel. 861260269

https://vaikoteises.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/teritoriniai-skyriai/406

 • Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras. Krizių centras.

Laisvės g. 83, 89222 Mažeikiai, telefonas / faksas (8 443) 35460 /

 El.p. info@mazeikiugloboscentras.lt/; https://mazeikiugloboscentras.lt/

 • Specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba vaikams nuo gimimo iki 18 metų.

Naftininkų g. 9, LT-89239 Mažeikiai. Telefonas: 8 443 20341 https://www.ppt.mazeikiai.lm.lt/

 • “Tėvų linija” – teikiamos profesionalių psichologų konsultacijos telefonu tėvams, įtėviams, globėjams, seneliams. Darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val. galima paskambinti nemokamu anoniminiu numeriu 8 800 900 12 ir pasikonsultuoti rūpimais vaikų auklėjimo klausimais. https://www.tevulinija.lt/
 • Smurto ir patyčių prevencija

https://socmin.lrv.lt/

http://www.kaveikiavaikai.lt/

http://www.bepatyciu.lt/

http://www.vaikystebesmurto.lt/lt

http://www.pagalbavaikams.lt/lt.php/pagrindinis.html

http://www.vaikolabui.lt/obuolio-draugai/

http://askritiskas.lt/

http://www.sveikatostinklas.lt/

https://www.bepatyciu.lt/tevams/mokymai-tevams-internetu/

 

 

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija