Kategorija: ES struktūrinių fondų ir ŠMM projektas ,,Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose“ .

esMokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

esMokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą

Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos ir kt.

Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2021 m. gruodis

Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001

Įgyvendinant projektą įvykdytos šios veiklos:

Vykdomos veiklos:

  • Kuriami regioniniai STEAM atviros prieigos centrai
  • Mokyklos aprūpinamos kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si)

Projekto nauda

Projekto metu mokyklos aprūpintos gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Atnaujinus 1–8 klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, tikimasi, kad ateityje tai didins ir šių mokslų potencialą bei būsimų technologijų ir gamtos mokslų specialistų skaičių. Įgyvendinant projektą septyniuose šalies regionuose įkurti STEAM atviros prieigos centrai, atveriantys modernias galimybes mokytis gamtos ir technologinių mokslų, inžinerijos ar matematikos.

Projekto nuorodos

Projektą įgyvendina: Nacionalinė švietimo agentūra

1-4 klasės

1-4 klasės

Mokyklos edukacinė aplinka pasipildė gamtamoksliniam ugdymui skirtomis ugdymo(si) priemonėmis. Gimnazijoje įkurtas atskiras pradinių klasių mokinių gamtamokslinio ugdymo kabinetas su interaktyvia lenta. Pradinių klasių mokiniai ir mokytojai ugdymo procese sėkmingai naudojasi projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga ir priemonėmis. Kabinete yra nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti. Šioje patalpoje mokytojos randa ne tik priemones, bet ir gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalytis patirtimi. Laboratorijoje bandymus, eksperimentus, tiriamuosius darbus atlieka mokiniai, vadovaujami pradinių klasių mokytojų. Tokie praktiniai užsiėmimai labai patinka mokiniams, nes tai skatina ar sužadina kūrybingumą, smalsumą, loginį mąstymą.

5-8 klasės

5-8 klasės

Gimnazija 5 – 8 klasėms gavo „gamtamokslines spintas“ – laboratorinių priemonių komplektus. Be įprastų, tiriamiesiems darbams skirtų priemonių, komplektai yra papildyti šiuolaikiniais jutikliais. Šie jutikliai (CO2, pH, temperatūrai matuoti) leidžia sujungti realų eksperimentą su virtualia duomenų fiksavimo ir apdorojimo aplinka.

Dalį priemonių gamtos mokslų mokytojai jau išbandė pamokose – laboratorinių darbų užsiėmimų ir kūrybinių dirbtuvių STIK (STIK – stebėk, tyrinėk, išmok, kurk) metu. 2020 m. birželio mėnesį vykusių užsiėmimų metu buvo panaudota daug „spintų“ turinio – tankiui nustatyti, jėgoms matuoti, pH, temperatūros jutikliai ir kitos priemonės.

Projekto metu gautos priemonės suteikė galimybių atlikti daugiau ir įvairesnių, šiuolaikiškesnių tiriamųjų darbų.

 

Kas ir kodėl?

Kas ir kodėl?

Balandžio 15 d. gimnazijos aktų salėje integruotame gamtos mokslų ir matematikos projekto ” Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio sukūrimas ir išbandymas“ protų mūšyje „Kas ir kodėl?“, skirtame Žemės dienai. Protų mūšyje varžėsi 7-8 ir I g. klasių mokiniai. Dviejuose turuose varžėsi 4 mišrios komandos. Komanda, laimėjusi turą, pateko į superfinalą, kur paaiškėjo nugalėtojai. Mokiniai ne tik pamankštino savo protą, bet taip pat puikiai praleido laiką, mokėsi draugauti, bendradarbiauti, būti lyderiais.

Geometropolis

Geometropolis

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija jau antrus metus dalyvauja projekte „Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio sukūrimas ir išbandymas“. 6-8 klasių moksleiviai matematikos mokosi neatsiedami dalyko nuo juos supančios aplinkos, pasinaudodami gimnazijos erdvėmis ir šiuolaikinėmis technologijomis, dalykinių projektinių veiklų metu. Šį kartą moksleiviai kūrė „Geometropolį“ – geometrinių figūrų miestą. Šeštokai ir aštuntokai gamino pastatus, septintokai, naudodamiesi plokščiomis figūromis, projektavo gatves. Miesto statyba – tai vienas iš projekto matematikos mokymąsi stiprinančių renginių.

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija