Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija

Kategorija: ES struktūrinių fondų ir ŠMM projektas ,,Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose“ .

Kas ir kodėl?

Kas ir kodėl?

Balandžio 15 d. gimnazijos aktų salėje integruotame gamtos mokslų ir matematikos projekto ” Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio sukūrimas ir išbandymas“ protų mūšyje „Kas ir kodėl?“, skirtame Žemės dienai. Protų mūšyje varžėsi 7-8 ir I g. klasių mokiniai. Dviejuose turuose varžėsi 4 mišrios komandos. Komanda, laimėjusi turą, pateko į superfinalą, kur paaiškėjo nugalėtojai. Mokiniai ne tik pamankštino savo protą, bet taip pat puikiai praleido laiką, mokėsi draugauti, bendradarbiauti, būti lyderiais.

Geometropolis

Geometropolis

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija jau antrus metus dalyvauja projekte „Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio sukūrimas ir išbandymas“. 6-8 klasių moksleiviai matematikos mokosi neatsiedami dalyko nuo juos supančios aplinkos, pasinaudodami gimnazijos erdvėmis ir šiuolaikinėmis technologijomis, dalykinių projektinių veiklų metu. Šį kartą moksleiviai kūrė „Geometropolį“ – geometrinių figūrų miestą. Šeštokai ir aštuntokai gamino pastatus, septintokai, naudodamiesi plokščiomis figūromis, projektavo gatves. Miesto statyba – tai vienas iš projekto matematikos mokymąsi stiprinančių renginių.

 Startuoja ES struktūrinių fondų projektas matematikos pasiekimams gerinti

 Startuoja ES struktūrinių fondų projektas matematikos pasiekimams gerinti

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija kartu su kitomis keturiomis Lietuvos mokyklomis partnerėmis : Tauragės r. Žygaičių gimnazija, Telšių „Ateities“ progimnazija, Tauragės r. Batakių pagrindinė mokykla, Kretingos rajono Darbėnų gimnazija ir konsultuojančia mokykla -Plungės senamiesčio mokykla susijungė į bendrą grupę dalyvauti ES struktūrinių fondų ir ŠMM projekte ,,Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose“ . Tuo tikslu buvo pirmas mokyklų partnerių ir konsultuojančios mokyklos   susitikimas Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje  bei partnerių bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas. Visas ugdymo institucijas sieja bendras tikslas: siekti geresnių 6-8 klasių mokinių matematikos pasiekimų rezultatų.  Norint įgyvendinti projekte numatytas idėjas ir pasiekti tikslą partneriai kartu su agentūros atstovais aptarė projekto veiklų įgyvendinimo strategijas, numatė žingsnius.   Vieningu sutarimu nuspręsta, kad pirmiausia reikia susitelkti    naujo  matematikos ugdymo proceso   modelio kūrimui, kuris apims  tokias inovatyvias idėjas kaip integruotas ugdymas, integralus ugdymas bei žinių perdavimo ir įsisavinimo metodo taikymas. Kitas svarbus žingsnis bus pamokos, renginiai, užsiėmimai, mokymai, programos ir kitos netradicinės veiklos, įtraukiančios visą mokyklų bendruomenę ir skatinančios tobulėti tiek mokinius, tiek mokytojus.  Didžiausias  projekte dalyvaujančių mokyklų komandų lūkestis, kad naujas, alternatyviais ugdymo metodais paremtas matematikos ugdymo proceso organizavimo modelis ne tik pagerins 6-8 klasių mokinių matematikos pasiekimus, bet ir padarys ugdymo procesą inovatyvų, diferencijuotą, motyvuojantį, skatinantį naujas iniciatyvas.

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Bartkuvienė

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija