5-8 klasės

Gimnazija 5 – 8 klasėms gavo „gamtamokslines spintas“ – laboratorinių priemonių komplektus. Be įprastų, tiriamiesiems darbams skirtų priemonių, komplektai yra papildyti šiuolaikiniais jutikliais. Šie jutikliai (CO2, pH, temperatūrai matuoti) leidžia sujungti realų eksperimentą su virtualia duomenų fiksavimo ir apdorojimo aplinka.

Dalį priemonių gamtos mokslų mokytojai jau išbandė pamokose – laboratorinių darbų užsiėmimų ir kūrybinių dirbtuvių STIK (STIK – stebėk, tyrinėk, išmok, kurk) metu. 2020 m. birželio mėnesį vykusių užsiėmimų metu buvo panaudota daug „spintų“ turinio – tankiui nustatyti, jėgoms matuoti, pH, temperatūros jutikliai ir kitos priemonės.

Projekto metu gautos priemonės suteikė galimybių atlikti daugiau ir įvairesnių, šiuolaikiškesnių tiriamųjų darbų.

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija