Bendra informacija

Mokinių ugdymo karjerai planas

Karjeros ugdymo vykdymo tvarka

Mokinių ugdymo karjerai renginiai

Bendrų renginių su soc. partneriais planas

Socialiniai partneriai

Paslaugos:

  • Teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams ir mokinių tėvams;
  • Organizuoja profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
  • Teikia karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
  • Supažindina mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
  • Supažindina su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).

Filmukai “Karjeros planavimo žingsniai”

1. Savęs pažinimas

2. Profesijos pasirinkimas

3.Mokymosi kelio pasirinkimas

4.Darbo paieška

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija