,,Atminties laiškus“ pavarčius

Lapkričio 25 dieną sukako 30 metų, kai Židikų mokykla susigrąžino rašytojos Marijos Pečkauskaitės vardą. Ši data buvo pažymima prisimenant rašytoją, altruistę, lankant jos atminimo įamžinimo vietas Židikuose, skaitant jos kūrybą, aukojant tiems, kuriems reikia pagalbos. O gruodžio 7-ąją visi rinkosi į baigiamąjį renginį, skirtą mokyklos  vardo grąžinimo 30 -mečiui.

Renginys prasidėjo Mišiomis Židikų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Mišias aukojo prieš  30 metų Židikuose dirbęs kunigas Antanas Gilys, kuris prisiminė niekuo neišsiskiriantį miestelį, kuriame nėra nei upės, nei ežero, bet turi šviesulį, žibintą – rašytoją Mariją Pečkauskaitę, kuri švietė gyvendama čia ir tebešviečia dabar.

Skaityti toliau

Ar jau dalyvauji?

PORCELIANO RAŠTAI

VšĮ „Išmanioji mokykla“ pradinukams šiandien vedė edukacinę pamoką pagal Kultūros pasą „Porceliano raštai“. Iš demonstruotos vaizdinės medžiagos sužinojome labai daug. Porceliano gimtinė – Kinija. Senovėje porcelianinė vaza kainavo 4 žmones ir 1 žmogų. O šiandien mes patys turėjome galimybę specialiais dažais išmarginti puoduką. Išmonės tikrai netrūko.

Mokytoja Jurgita

11 mėnesio ataskaita

Visi žinome, kad sveikata daugiausia priklauso nuo žmogaus gyvensenos. Mityba yra viena iš svarbiausiu gyvensenos elementų. Sveika mityba būtina bet kuriuo žmogaus amžiaus tarpsniu, tačiau ypač svarbi ji yra paauglystėje – juk kiek reikia energijos protiniam darbui mokantis ir fiziniam aktyvumui. Todėl tiesiog privaloma itin kreipti dėmesį į tai ką valgome .Lapkričio mėnesį daug kalbėjome apie sveiką maistą, gaminome salotas, įvairius žalius kokteilius. Su vyresniais mokiniais kalbėjome apie užkandžius pertraukų metu ,mokėmės atlikti mitybos testą.

Buvo supažindinami ir vėliau tikrinama vaikų žinios apie antibiotikus ir jų vartojimą.

Mokykloje vyko akcija- „ Būk matomas‘‘ .Pokalbiai apie mikrobus.

Vsb specialistė D.Perminienė

Adventinis rytmetys

Adventinis rytmetys „Dalinkimės gerumu“ pradėtas giesme, kviečiančia naujai pažvelgti, naujai kurti – kaip rytais naujai pabalinti takai. Gabijos padeklamuotas eilėraštis „Geras vaikas“ – vilties spindulys dar tamsų rytą.

Trečiokai, „tiesdami kelius“ užsiminė, kur galime pasistengti, merginos pynė  vainiką iš gerų darbų – taip laukiame šventų, dovanomis gausių Kalėdų. Dvasios vadas kun. Dainoras Židackas priminė apie pačią didžiausią dovaną žmonijai – Jėzų Kristų, kurio gimtadieniui ruošiamės visą adventą. Kai klebonas palaimino adventinį vainiką ir tikybos mokytoja uždegė Pranašų žvakę, visi sukalbėjome Viešpaties maldą.

Direktorė pasidžiaugė adventinio rytmečio ramuma ir pasveikino kleboną su praėjusiu gimtadieniu. Mūsų „Ilgiausių metų“ linkėjimai testiprina Dvasios vadą tarnystės kelyje.

Tikybos mokytoja dėkojo visiems dalyviams, pavaišindama saldainiais, ragindama dalintis gerumu.

Adventinio rytmečio organizatoriai

 

 

 

Pertrauka kitaip

Šiandien, per 2-ąją ilgąją pertrauką 4 klasės mokinė Gabija Batakytė viešai skaitė Šatrijos Raganos apsakymą „Vyšnios“.

Tarp klausytojų buvo ir pirmokų, ir vyresnių… Daugiausia paklausyti apsakymo susirinko 5-okų, kurie vėliau, per literatūros pamoką, dar trumpai ir aptarė tekstą, diskutavo apie pagundą bei saiką, apie gebėjimą valdyti savo troškimus . Diskusija itin puikiai iliustravo esamą laikotarpį – Adventą.

Ačiū jaunajai skaitovei Gabijai už raiškų skaitymą ir aktyvumą.

Mokytoja Laura

 

Mokyklos vardo grąžinimo jubiliejų minint!

Kaip ir visa mokyklos bendruomenė, III klasės gimnazistai šią savaitę aplankė Marijos Pečkauskaitės memorialinį muziejų, koplyčią, įsijungė į visas veiklas, rašė samprotaujamuosius rašinius, kuriuose gvildeno panos Marijos puoselėtas vertybes.

Kvietimas

Mokyklos vardo grąžinimo 30-mečio veiklos

Trečiadienį 5 klasės mokiniai lydimi mokyklos direktorės Rimos Širvinskienės ir klasės vadovės Laimos Vačiūnienės aplankėme Židikų koplyčią, kur palaidota mūsų šviesuolė Marija Pečkauskaitė. Uždegėme savo mokytojai žvakelę, mokyklos direktorė papasakojo apie paną Mariją, trumpai priminė Marijos Pečkauskaitės svarbą Židikams. Stabtelėjome ir prie Marijos Pečkauskaitės sesers Sofijos, ilgamečio Židikų parapijos klebono Kazimiero Bukonto kapų, po to aplankėme muziejų.

5 klasės vadovės Laimos informacija

Mokyklos vardo grąžinimo 30-metis! ANTRADIENIS.

Minėdami mokyklos vardo grąžinimo 30-metį, viena iš veiklų susiplanavome Marijos Pečkauskaitės tekstų rašymą dailyraščiu.

Mes kasdien naudojamės kompiuteriais, išmaniaisiais įrenginiais, tačiau rašymas ranka yra neatsiejama mokinio ir mokytojo darbo dalis. Išsikėlėme tikslą – savo gimnazijoje pademonstruoti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius, skatinti rašto kultūrą.

Lietuvių kalbos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja akademikė profesorė Grasilda Blažienė yra sakiusi, kad „Siekimas rašyti dailiai ugdo daugelį asmens charakterio bruožų: pastabumą, dėmesingumą, susikaupimą, tvarkingumą, estetinį skonį.  Šių savybių šiandienos gyvenime labai reikia, nes dėl itin greito gyvenimo tempo ir padidėjusio informacijos srauto, jas vis sunkiau išsiugdyti“.

Neatsitiktinai pasirinkome dailyraščiu perrašyti Marijos Pečkauskaitės tekstus, juk minime tokį prasmingą ir mums svarbų jubiliejų!

Gimnazijos 1-okai dar nemoka visų raidelių, todėl kai visos klasės rašė dailyraštį, pirmokai piešė iliustraciją M. Pečkauskaitės knygelės „Lietuvos senovės istorijos pasakos“ sakmei „Apie Vilniaus įkūrimą“.

2–4 klasių mokiniai dailyraščiu rašė ištrauką iš apsakymo „Vyšnios“, 5–7 klasių atstovams parinkta ištrauka iš „Irkos tragedija“, o vyriausieji, 8–III klasių mokiniai ranką miklino perrašydami dailyraščiu ištrauką iš „Sename dvare“.

Labai džiaugiamės, kad prie Mokinių tarybos iniciatyvos  prisijungė ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos Ruzgų skyriaus mokiniai bei mokytojos.

Dailiausiai tekstus perrašę mokinukai bus apdovanoti padėkos raštais ir simbolinėmis dovanėlėmis. Kitą savaitę komisija, kurią sudarys Gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos ir administracija, paskelbs nugalėtojus kiekvienoje kategorijoje.

Laukite tęsinio.

Mokytojos Lauros informacija

 

Švenčiame draugystę!

Nuo 2003 m. lapkričio 29-oji paskelbta Draugo diena. Šią dieną visi kviečiami prisiminti, pasveikinti savo draugus, pasakyti vieną kitą gerą žodį ir pabrėžti, kokie svarbūs mūsų visų gyvenime yra tie keli artimi žmonės.

Mes gimnazijoje kasdien švenčiame draugystę, tačiau šiandien ypač akcentavome, kokie mes vieni kitiems svarbūs, kokie ypatingi esame ir negailėjome šypsenų, malonių pasisveikinimų, apsikabinimų, smagiai nuteikiančių žodžių.

Mokinių tarybos narės Rugilės Stirbavičiūtės nuotraukos ir informacija

Mokyklos vardas grąžintas prieš 30 metų! TREČIADIENIS

Trečiadienis – SPORTO DIENA! Po 3 pamokų vyko asmeninės smiginio varžybos. Tikslas – surinkti kuo daugiau taškų metant 5 strėlytes į taikinį. Po 2 ir 4 pamokų organizuotos tarpklasinės baudų metimo varžybos. Komandoje 4 berniukai ir 4 mergaitės. Po 5 pamokų – 30 atsispaudimų, 30 pritūpimų ir 30 atsilenkimų iššūkis! Kodėl tiek? Prieš 30 metų mūsų gimnazijai grąžintas Marijos Pečkauskaitės vardas, todėl šis skaičius mus lydi visa savaitę.

Geriausiai sjmiginio varžybose sekėsi Modestai Antanavičiūtei ir Eisvydui Mackevičiui. Baudų metimo čempionatą laimėjo I gimnazijos klasė, o iššūkio „30!“ nugalėtojumi tapo Aurelijus Bružas.

Sveikiname.

Ačiū mokytojui Andriui ir mokytojai Gražinai už aktyvias pertraukas.

MT narė Rugilė

 

Mokyklos vardo grąžinimo 30-metis! KETVIRTADIENIS.

Ketvirtadienį mokinių savivaldos iniciatyva atidaryta akcija „Nešykštėk“. Mokiniai kvietė paaukoti, padovanoti greit negendančio maisto produktų labiausiai nepasiturintiems Židikų miestelio gyventojams.

Primename, kad maisto produktų dar laukiame pirmadienį. Iš anksto dėkojame visiems prisidėjusiems mokiniams, mokytojams, darbuotojams <3

O pirmokų mokytoja Jurgita siunčia nuotraukų ir trumpą žinutę:

„Šventinės savaitės ketvirtadienį dalyvavome akcijoje „Nešykštėk”. Sekdami labdarės Marijos Pečkauskaitės pavyzdžiu mokomės užjausti stokojančius. Ši akcija padėjo paaiškinti vaikams adventinio pasninko esmę. Svarbiausia – mokomės dalintis“.

 

 

Mokyklos vardo grąžinimo 30-metis! PENKTADIENIS.

Penktadienį raiškiojo žodžio puoselėtojų grupė susitikome Židikų koplyčioje, kur palaidota mūsų šviesuolė Marija Pečkauskaitė.

Uždegėme savo mokytojai žvakelę, sukalbėjome maldą, o, svarbiausia, kaip padėką, kaip džiaugsmą, jog ją turime ir galime mokytis, dirbti jos vardu pavadintoje mokykloje skaitėme  panos Marijos tekstus.

Skaitymus pradėjau aš, mokytoja Laura, dar mokykloje išmokta „Sename dvare“ pradžios ištrauka, kurią ir mokiausi mokyklos vardo grąžinimo proga 2007 m.  Mane keitė 8-os klasės mokinės Eglė Gontaitė, Gabija Paulauskaitė, II klasės mokinė Ugnė Gontaitė, kurios taip pat pasirinko šio kūrinio ištraukas.

7-okės Kotryna Drabavičiūtė ir Rugilė Stirbavičiūtė priminė „Irkos tragedija“ ištraukas, o 8-okė Gabija Miliūtė skaitė apsakymą „Dėl ko tavęs čia nėra?“. Itin jautriai skambėjo Gabijos pasirinkto kūrinio ištrauka: „Pasakyčiau po to tau visas savo jaunas mintis, visus savo jausmus… išverkčiau visus skausmus ant tavo krūtinės, o tu mane nuliūdusią palinksmintumei, verkiančią prajuokintumei, nusilpusią pastiprintumei… Kiekvienas mano širdies jausmas atrastų atgarsį tavo širdyje… kaip visados kad kartu su manim verkei, juokavai kartu. Dėl ko, ak, dėl ko tavęs čia nėra?!“.

Baigus skaityti tekstus lietuvių kalbos mokytoja Romualda Žilinskienė trumpai priminė Marijos Pečkauskaitės svarbą Židikams. Mokytoja retoriškai klausė, o kas būtų Židikai be rašytojos? 

Stabtelėta ir prie Marijos Pečkauskaitės sesers Sofijos, ilgamečio Židikų parapijos klebono Kazimiero Bukonto, kalbininko Vinco Urbučio amžinojo poilsio vietų.

Tiesa, ausyse iki dabar dar skamba Gabijos skaitytos ištraukos eilutė „Dėl ko, ak, dėl ko tavęs čia nėra?!“.

P.s. Marijos Pečkauskaitės tekstų skaitymai dar nesibaigė. Kadangi dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinybių 4 klasės mokinė Gabija Batakytė apsakymo „Vyšnios“ ištraukos šiandien koplyčioje nepaskaitė, visi norintys išgirsti Gabijos skaitomą tekstą esate kviečiami pirmadienį per 2-ąją ilgąją pertrauką į 2-ojo aukšto foje.

Prasmingo artėjančio Advento laukimo linkėdama – Laura.

Nuotraukos Violetos Liegytės

SUPRASTI, KEISTIS IR KEISTI

„Į ramų ežero paviršių įmestas akmuo sukelia bangas, o tos bangos sukelia kitas bangeles. Akmuo jau seniai gulės dugne, o jo sukeltos bangos dar gamins bangeles, kol nuribuliuos iki ežero krašto“. M.Pečkauskaitė

Minėdami rašytojos Marijos Pečkauskaitės vardo grąžinimo mokyklai 30-metį mes, Židikų gimnazijos šeštokai, Šatrijos Raganos memorialiniame  muziejuje skaitėme Atsiminimų apie Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą knygų ištraukas. Ne tik skaitėme židikiškių, buvusių panos Marijos mokinių prisiminimus apie altruistinę, pedagoginę, švietėjišką veiklą istorijas, įsiskaitėme – įgarsinome ir nufilmavome. Kovo 8-ąją, Marijos gimtadienio proga, ketiname įrašus sumontuoti ir filmuką parodyti Gimnazijos bendruomenei. 

Atšvaitas yra privalomas ir reikalingas

Tolerancija – tai lyg gerumo laivas plaukiantis žmonių santykių vandenyne!

Šiais metais Tarptautinės tolerancijos dienos simbolis buvo „Tolerancijos švyturys“. Švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, nes rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Žodis tolerancija reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius. Tolerancija – svarbi sąvoka, skatinanti pakantumą, gebėjimą išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, skirtingos religijos. Šiemet pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos švyturys“ tikslas buvo išanalizuoti žodžio tolerancija reikšmę, su mokiniais išsiaiškinti, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, prisiminti netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžių, paanalizuoti XX a. istorijos pavyzdžius, susijusius su netolerancija kitai tautai, religijai ar rasei, aptarti XX a. Lietuvos istorijos faktus (nacių ir sovietų okupacijų laikotarpius), rasti tolerancijos ar netolerancijos pavyzdžių mūsų Lietuvos istorijoje ar ją vertinant. Lietuvos ugdymo įstaigos buvo kviečiamos gaminti, piešti švyturius ir organizuoti jų pristatymą mokyklos bendruomenėje, aptariant švyturio, kaip statinio, reikšmę ir tolerancijos žodžio, kaip taikaus sugyvenimo visuomenėje, prasmę.

Šioje iniciatyvoje dalyvavo ir mūsų, Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos, bendruomenė. Per pamokas, klasių valandėles kalbėtasi apie toleranciją, žiūrėti filmai, kurti koliažai, gaminti švyturiai. Lapkričio 15 dieną gimnazijoje surengta visų klasių švyturių paroda, mokyklos kieme mokiniai sukūrė gyvą „Širdžių švyturį“ – mėlynoje šnekučių jūroje bangavo balionai, o vienuoliktokai padangėn skraidino Tolerancijos žibintus: “Tolerancija – tai sielos šviesa žmoniškumo jūroje”.     

Mokyklos vardo grąžinimo veiklos. PIRMADIENIS.

Lygiai prieš 30 metų, tuometinio Židikų mokyklos direktoriaus Pauliaus Permino iniciatyva, mokyklai grąžintas Marijos Pečkauskaitės vardas.

Susirinkę gimnazijos 2-ojo aukšto foje išklausėme direktorės Rimos Širvinskienės sveikinimą ir sugiedojome mokyklos himną.

Visus savo gerus darbus, edukacines veiklas šią savaitę skiriame šiai progai įprasminti.

KVIEČIAME!

Mokyklos vardo grąžinimo jubiliejų pasitinkant