Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija
Augu kartu su knyga

Augu kartu su knyga

Spalio 15 dieną per klasės valandėlę ketvirtokai su mokytoja V. Jonauskiene apsilankė gimnazijos bibliotekoje. Čia vyko užklasinio skaitymo pamokėlė ,,Augu kartu su knyga“. Bibliotekininkė D. Stancevičienė vaikams priminė, kad jie gali skaityti knygelę ne tik pasiėmę iš bibliotekos, bet ir internetu, gali net klausyti jau įrašytos knygelės, bet, žinoma, smagiausia pačiam rankose laikyti knygą. Kadangi už lango lijo lietus, tad atvertėme D. Zavedskaitės knygelę ,,Lietus ir skafandras“. Vaikai išklausę skaitomą vieną skyrių, aptarė atsakydami į klausimus, pasidžiaugė pastebėję, kaip tarp mergaitės ir lietaus pamažu mezgasi draugystė. Tada kūrė lankstinukus apie knygelę: papasakojo apie rašytoją, apie mergaitės ir lietaus pažintį. Po pamokėlės, susidomėję išgirsta istorija apie bundančią draugystę, pasiėmė į namus perskaityti knygelę. Kiti išsirinko sau patinkančias knygeles. Juk iš tiesų kaskart perskaitę knygą patys paaugame, praturtėjame.

Bibliotekininkė D.Stancevičienė

Poeto H. Nagio 100 gimimo metinėms

Poeto H. Nagio 100 gimimo metinėms

Spalio 12 dieną per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas buvo paminėtos kraštiečio poeto Henriko Nagio 100 gimimo metinės. Mokiniai klausėsi klasės draugų skaitomų eilių, pasakojimo apie Mažeikiuose gimusį poetą, apie jo kūrybą. Pasiskirstę grupėmis, sprendė kryžiažodį, pasitikrino, ar buvo atidūs klausytojai ir geba įrašyti teisingus atsakymus apie Henriką Nagį. Prisiminė rašytojus, kurie gimė ar gyveno Mažeikių krašte.

Integruota literatūros ir muzikos pamoka kitoje erdvėje

Integruota literatūros ir muzikos pamoka kitoje erdvėje

2020 m. spalio 8 d. Ukrinuose siautė poezijos virusas – vyko muzikos ir poezijos popietė. Renginyje Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos moksleiviai ir aktorius, dainuojamosios poezijos atlikėjas Giedrius Arbačiauskas skaitė eiles, skambino gitara ir dainavo.

„Ar poezija jau baigia išnykti? Šis klausimas užduodamas taip dažnai, kad darosi aišku, kaip giliai jis įsišaknijęs žmonių, nejaučiančių egzistencinės būtinybės skaityti eiles, sąmonėje. Klausimas kelia stiprų nerimą. Jausena, kad niekas nebeskaito poezijos, iš tikrųjų labai subjektyvi. Visada atsiras skaitančių ir ją rašančių žmonių“, – tokiais žodžiais popietę pradėjo bibliotekininkė Valda.

Pirmieji scenoje pasirodė Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos moksleiviai. Jie atliko poezijos ir muzikos kompoziciją „Atodairos į save“ pagal Mažeikių krašto poetų kūrybą. Gražiai ir raiškiai deklamuoti ir dainuoti juos mokė lietuvių kalbos mokytoja Laura Arnotaitė ir muzikos mokytojas Juozas Daukšas.

Popietę užbaigė aktoriaus, dainuojamosios poezijos atlikėjo Giedriaus Arbačiausko pasirodymas. Aktorius skaitė Tomo Venclovos, Donaldo Kajoko, Algimanto Baltakio, Vytauto Mačernio ir kitų poetų eiles. Raiškų poezijos žodį keitė muzikos garsai: skambėjo ir paties aktoriaus G. Arbačiausko pagal Henriko Radausko, Janinos Degutytės, Tomo Venclovos ir kitų poetų eilėraščius sukurtos dainos.

Rudenėli, labas!

Rudenėli, labas!

Spalio 7 d. pradinių klasių mokiniai ir mokytojos vykdė visos dienos integruotas veiklas, skirtas rudeniui. Nuo pat ryto pradinukai uoliai kibo į darbą. Triūsė prie daržovių parodos. Daržovės ir vaisiai rikiavosi lyg į šventinį paradą – įgavę naujus įvaizdžius. Kiekvienas parodos eksponatas buvo savininko pristatytas ir apibūdintas.

Pirmokai prisiminė mėnesių pavadinimus, vardino jau žinomus medžius, bandė atspėti medžio pavadinimą pagal medžio lapą. Iš rudens pintinės traukė žodžius ir juos skiemenavo, skaičiavo raides. Naudodamiesi gamtinėmis medžiagomis kūrė matematinius veiksmus, tekstinius uždavinius. Antrokai, atlikdami pasaulio pažinimo užduotis, atpažino daržoves ir vaisius, juos įvardindami ir užrašydami pavadinimus, nuspalvindami, – taip prisiminė jų skonį ir naudą. Trečios klasės mokiniai piešė plakatus „Gamta – mano namai“, rašė laišką Rudenėliui. Ketvirtokai plakatuose „Saugau gamtą“ dalijosi rūpesčiu, kaip gyventi ilgai ir laimingai, kūrė ketureilius apie vaisius ir daržoves.

Po pietų išskubėję į kiemą mokiniai ir mokytojos su patyrusia dailės srityje mamos Audronės pagalba dėliojo mandalą – kilimą Rudenėliui iš įvairiausių rudens gėrybių. Kilimo raštuose savo vietą rado ir vaisiai, ir daržovės, ir gėlės, ir kaštonai, ir kankorėžiai, ir …  Pradžioje, kol kilimas buvo mažas, dirbome grupelėmis: vieni dėjo mandalą, kiti iš mokyklos aplinkos dar rinko erškėtrožių uogas, svarainius. Miela buvo ne tik stebėti, bet ir kiekvienam prisidėti prie kilimo kūrimo.

Kai pagaliau puošnieji kilimai Rudenėliui buvo baigti, su džiaugsmu kiekviena klasė jį pristatė savo draugams, direktorei ir pavaduotojai. Sudainuotos dainos, padeklamuoti eilėraščiai, parinkti Rudenėlio šventei. Antrokai sudainavo dainelę apie riešutus ir sušuko: „Rudenėli, labas!” taip,  kad išgirdo ne tik Rudenėlis…

Rezultatas pralenkė lūkesčius.

 

 

Pasaulinė Pašto diena

Pasaulinė Pašto diena

Su Pasauline Pašto diena šiandien antrokai sveikino Židikų paštininką. Padovanojome daug daug obuolių, o Paula įteikė gražiausius savo piešinius. Pakalbinome, kaip jam sekasi, ko reikia, kad galėtum būti geru paštininku. Pasirodo, neužtenka mokėti skaityti ir rašyti. Reikia ir automobilį vairuoti, kad pasiektum tolimiausius kaimus ir žiemą, ir vasarą. Atsidėkodamas jis pakvietė guviausius į automobilį, pažymėtą Lietuvos pašto ženklu.

Grįžome laimingi, pradžiuginę tokios atsakingos profesijos atstovą – savo paštininką.

Mūsų spalio 5-oji!

Mūsų spalio 5-oji!

Mieli abiturientai, mokiniai, administracija, tėveliai, Seniūne, klebonai Dainorai bei Petrai, AČIŪ už dieną, kai pamiršome popieriais, netaisytais sąsiuviniais pripildytą savo kasdienybę, reikalus, ataskaitas, skambučius, pažadus… AČIŪ už sustabdytą pamokų maratoną, už žydinčią, saldžią dieną ir jausmą, kad esame nepakartojami ir patys svarbiausi <3

Mokytojai

Gerumo akcija

Gerumo akcija

Spalio 1 d., kaip ir kiekvieną rudenį, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos jaunieji šauliai vyko į senelių globos namus Plinkšiuose bei Žemaičių Kalvarijoje. Vykdydami gerumo akciją Ruzgų, Ukrinų, Renavo, Židikų ir kituose kaimuose, surinkome suneštas rudens gėrybes ir nuvežėme jas seneliams, bet, deja,su pačiais seneliais susitikti negalėjome dėl dabartinės situacijos. Keliems seneliams spėjome pamojuoti per langą, buvo labai nuoširdi akimirka.

Naudingai ir įsimintinai paminėjome pasaulinę pagyvenusių žmonių dieną. Grįžome pilni jėgų ir šypsenų.

Jaunoji žurnalistė Kotryna Drabavičiūtė

 

Europos kalbų diena gimnazijoje

Europos kalbų diena gimnazijoje

Rugsėjo 26 d. minima Europos kalbų diena. Šios šventės tikslas – populiarinti daugiakalbę Europos kultūrą, skatinti europiečius mokytis kalbų ir per kalbas pažinti svetimas kultūras. Kalbos atveria duris, leidžia kitaip pažvelgti į pasaulį.

Kaip ir kasmet nepamiršome šiai dienai atiduoti duoklės ir mes, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniai bei kalbų mokytojai. Kalbėti, minėti, lipdyti, konstruoti, skaityti, piešti, diskutuoti, aplikuoti pradėjome jau rugsėjo 24-ąją, o baigėme šiandien. Ir ką mes nuveikėme?

Pradinių klasių mokiniai kartu su anglų kalbos mokytoja Jolanta Meiryte-Stuge kūrybiškai pristatė įvairias Europos šalis.  Atlikdami  užduotis, mokiniai į pagalbą  pasitelkė IT priemones, nes reikėjo sužinoti, kaip įvairiomis kalbomis pasisveikinti, atsisveikinti, padėkoti, kokie valstybių simboliai. II klasės gimnazistai dalyvavo  pamokoje-viktorinoje „Kalbos Europos Sąjungoje“, kurią laimėjo Aleksas Vindašius.

Rusų kalbos mokytoja Rita rašo: „Europos kalbų dienai paminėti su 6-okais klausėmės rusų kalba atliekamos dainelės „Ulybka“ (šypsena). Išverčiau žodžius mokiniams, supažindinau su dainos turiniu. Piešėme Europos šalių vėliavas, mokėmės pasisveikinti keliomis kalbomis (rusų, anglų, latvių ir estų), per pertraukas iniciavome dainų, įvairiomis Europos kalbomis, leidimą gimnazijos koridoriuose“.

II g. klasės mokiniai per vokiečių kalbos pamokas, padedami mokytojos Daivos Gontaitės, darė plakatą apie Vokietiją, vokiečių kalba ir jį pakabino ant kabineto durų.

Lietuvių kalbos mokytoja Danutė Stancevičienė su 7, 8, I klasės mokiniais piešė vėliavėles, ant jų Europos šalių kalbomis užrašė žodžius: sveiki, ačiū, o II klasės gimnazistams pasiūlė surinkti informaciją apie šią dieną ir parašyti pastraipą.

5 ir 6 klasės mokinius sudalyvauti viktorinoje-konkurse „Be kalbos nėra žmogaus, be kalbos nėra tautos, be kalbos nėra minties“ rugsėjo 28-ąją pakvietė lietuvių kalbos ir literatūros  mokytoja Laura Arnotaitė. Pamokos pradžioje mokiniams buvo pateikta bendra informacija apie Europos kalbų dieną, kalbas. 6-okai iš pagamintų kartotinių dėžučių su Europos šalių simbolika pastatė Babelio bokšto imitaciją, papasakojo 5-okams, kas tas Babelis, supažindino juos su šia istorija, kuri byloja apie skirtingų kalbų atsiradimą. Mokiniai, suskirstyti į 5 grupes, varžėsi ne tik viktorinoje, bet ir pademonstravo vertimo žinias, iš pateiktų žodžių kūrė ketureilius, bandė įminti, kuria kalba dainuojamos mokytojos parinktos dainos. Geriausiai sekėsi 1 ir 5 grupėms, jos surinko vienodą skaičių taškų. Mokytoja džiaugiasi šiais, puikias žinias ir atidumą pademonstravusiais, mokiniais: Eimantu Šonu, Orentu Aleksandrovu, Kamile Kavaliauskaite, Vesta Birėtaite, Austėja Pocevičiūte, Mantu Burba, Monika Stonkute, Dijumi Baužiu, Amelija Barakauskyte ir Gabija Batakyte.

Kalbų mokytojų informacija

 

Pasakų iššūkis 2020!

Pasakų iššūkis 2020!

Nėra abejonių, kad skaitymas vaiko gyvenime yra viena iš svarbiausių veiklų, padedančių pažinti pasaulį ir save, mokančių kalbėti ir mąstyti, pastebėti ir atrasti. O kas, jei ne pasakų skaitymas mokiniui atvers beribį vaizduotės ir stebuklų pasaulį?

Nuo rugsėjo 24 iki lapkričio 13 dienos Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 5-os klasės mokiniai gyvenimiškosios išminties ieškos liaudies pasakose (nesvarbu kokių tautų). Priėmėme iniciatyvos organizatorės Akvilės Sadauskienės iššūkį ir stačia galva neriame į naujas veiklas.

Pirmasis iššūkio žingsnelis jau žengtas! Susitikome, susipažinome su iniciatyva, aptarėme, kaip dirbsime ir kibome į iššūkio veiklas. Pasirinkome pradėti nuo eskimų pasakos „Mėlynasis karoliukas“. Daugelis mokinių tądien dėvėjo melsvus rūbus, diskutavo, ką žino apie Šiaurę, eskimus, jų gyvenimo būdą bei kultūrą… 5-okas Dovydas Kiričenko perskaitė pasaką „Mėlynasis karoliukas“, drauge ją aptarėme. Kiekviena mintis, atsakymas į klausimą ar klausimo kėlimas neliko nepastebėti. Mokiniai už iniciatyvumą pamokos metu rinko mėlynos spalvos saldainius, o pamokos pabaigoje įsivertino, ar pakankamai aktyvūs buvo, reflektavo.

Tai pirmasis mūsų „Pasakų iššūkis 2020“ susitikimas, tačiau tikrai ne paskutinis. Kiekvienas mokinys po pirmojo iššūkio žingsnelio pasirinko po melsvą balionėlį, ant kurio buvo parašytas pasakos pavadinimas, kurią jie ateityje raiškiai perskaitys klasėje ir inicijuos diskusiją.

Smagiausia tai, kad mano nenuoramos, čiauškučiai 5-okėliai šios pamokos metu pademonstravo ne tik savo žinias apie Šiaurę, buvo aktyvūs, gebėjo kantriai bei atidžiai klausytis draugo skaitomo teksto, laikėsi pačių susikurtų pamokos taisyklių, bet ir padovanojo mokytojui pačią nuostabiausią dovaną – komentarą po pamokos: „Ačiū už nuostabią pamoką“.

Mokytojos Lauros ARNOTAITĖS informacija

 

Susitikimas su policijos pareigūne

Susitikimas su policijos pareigūne

Praėjusią savaitę Židikų M. Pečkauskaitės gimnazijos pradinių klasių mokiniai susitiko su Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūne Audrone Jurdonaite. Susitikimo tikslas – priminti mokiniams pagrindines saugaus eismo taisykles. Pareigūnė vaikams parodė mokomųjų filmukų, priminė, kaip saugiai elgtis miesto gatvėse, užmiesčių keliuose, kalbėjo apie atšvaitų reikalingumą ilgėjant tamsiam paros metui, kai keliuose padaugėja nelaimingų atsitikimų. 

Dėkojame bendruomenės pareigūnei Audronei Jurdonaitei už nuoširdų bendradarbiavimą.

Integruota muzikos ir etnokultūros pamoka „Rudens lygė. Tradicijos, apeigos, prasmė.“

Integruota muzikos ir etnokultūros pamoka „Rudens lygė. Tradicijos, apeigos, prasmė.“

Šįkart aštuntokams muzikos ir etnokultūros pamokos vyko ant Griežės piliakalnio. Kartu su mokytojais Daiva, Juozu ir Emilija vaikai brido rasota Griežės pieva, kopė piliakalnin, kad stabteltų kasdienybės skubėjimuose.

Rudens lygiadienis – lyg pasaulio sukūrimo atkartojimas, įprasmintas egzistuojančių priešybių: diena – naktis, tamsa – šviesa. Astrologai šią akimirką vadina „negrįžimo tašku“. Ilgą laiką daugelyje tautų rudens lygiadienis buvo laikomas labai svarbiu. Per jį buvo įprasta rinkti derlių, daryti išvadas, apibendrinti, užbaigti svarbius reikalus ir pasiruošti žiemos pradžiai. Tai susikaupimo, pabuvimo su savimi metas, kai atsikračius praeities sunkumų kaupiamos jėgos naujam startui, kuris ateis laiko ratui vėl pasisukus. Taip gyvena gamta, taip ir žmogaus gyvenimas surėdytas… 

Pirmokų išvyka

Pirmokų išvyka

Pirmos klasės mokiniai rugsėjo 22 dieną lankėsi Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate. 

Atvykę į lankytojų centrą vaikai pažiūrėjo Gintauto Aleknos filmą  „Kamanų rezervatas“. Pirmokai taip pat susipažino su moderniai įrengta gamtine ekspozicija.  Atsakinėdami į specialistės–gidės klausimus sužinojo, kas yra pelkė, kokie augalai, gyviai būdingi šiai vietai. Keliavo pažintiniu taku ir gyvai stebėjo miško ir pelkių pasaulį. Labai daug emocijų suteikė  30 m aukščio apžvalgos bokštas, į kurį įlipo tik patys drąsiausi.

1-okų mokytojos Sonatos Kazlauskienės informacija

Gera žinia!

Gera žinia!

2020-2022 m.m. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija, kartu su šalimis partnerėmis: Graikija (koordinatorė), Italija, Rumunija, Turkija, dalyvaus ERASMUS+ strateginių partnerysčių projekte “Let’s say stop to violence together”. Projekto vertė Lietuvos partneriui – 31482 Eur.

Programoje bus analizuojamos patyčių, smurto apraiškos bei smurtavimo priežastys, ieškoma būdų, kaip pagerinti mokyklų mikroklimatą ir kurti jaukią, saugią aplinką.

Norintys projekte dalyvauti mokiniai ir mokytojai, laukiame jūsų kandidatūrų bei iniciatyvų.

Reikalingi mokytojai

Reikalingi mokytojai

Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. reikalingi matematikos ir rusų kalbos mokytojas

Bendroji informacija:
Darbo pobūdis: matematikos mokymas, rusų kalbos mokymas.

Matematika – 12 kontaktinių val. per savaitę.

Rusų kalba  16 kontaktinių val. per savaitę.

Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir pedagogo kvalifikacijos.

Reikalavimai:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas, mokytojo kvalifikacija.
Pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris.
Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Puikus informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.

Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais.
4. Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.
5. Galima pateikti rekomendacijas.

Dokumentus su nuoroda „Dėl matematikos mokytojo darbo“ ar „Dėl rusų kalbos mokytojo darbo“  siųsti elektroniniu paštu zidikai.rastine@gmail.com iki 2020 m. liepos 31 d.

Atsirinkti kandidatai bus kviečiami pokalbio, kuris vyks 2020 m. rugpjūčio 5 d.

 

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

Mūsų gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“. Labiausiai pasisekė Paulai Petrauskaitei (1 kl.), Emilijui Stančikui (3 kl.), Urtei Kasperavičiūtei (6 kl.), Gabijai Miliūtei (8 kl.).  Šie mokiniai 10 geriausiųjų rajone tarpe.

Džiaugiamės ir linkime sėkmės dalyvaujant matematiniuose konkursuose.

Matematikos mokytoja Laima Vaičiūnienė

 

 

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje