Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija
Mokslo metų pabaiga žeria daug džiugių naujienų!!!

Mokslo metų pabaiga žeria daug džiugių naujienų!!!

100 dešimtukų surinko ir šaunusis 5-okas Motiejus ŠIAUDVYTIS. Apie Motiejų mokytojai sako, kad jis nuovokus, vienas pirmųjų klasėje atlieka užduotis, moka susikaupti ir žino, kaip reikia mokytis, kad rezultatai džiugintų! Motiejui sekasi visi dalykai, bet, tikėtina, kad geriausiai jis gvildena istorinius riešutėlius, nes daugiausia 10-ukų už pademonstruotas žinias jam įrašė istorijos mokytoja L. Končiutė.

Motiejau, H. Manas yra pasakęs, kad: “Genialumas gali padaryti pradžią; baigti privalo kantrus darbas”. Linkime tau rasti motyvacijos, jėgų, atkaklumo daug dirbti ir džiuginti pasiekimais savo šaunią šeimą bei gimnazijos bendruomenę! Smagių atostogų!

 

Vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“

Vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“

Respublikiniame vertimų ir iliustracijų projekto TAVO ŽVILGSNIS konkurse dalyvavo 5 Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniai.

Diplomais apdovanoti trys gimnazistai: II kl. mokinė Gerda Mingielaitė, 8 kl. mokinė Kotryna Drabavičiūtė (rusų kalba) ir  II kl. mokinė Modesta Antanavičiūtė (vokiečių kalba). Padėkos raštai įteikti: II kl. Mokiniui Lukui Žabaliūnui, 8 kl. Mokinei Rugilei Stribavičiūtei (rusų klaba). Mokinius projektui „Tavo žvilgsnis“ ruošė rusų kalbos mokytoja Sigutė Rita Nevardauskienė ir vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gontaitė.

 Džiaugiamės mokinių laimėjimais. Sveikiname ir linkime JUMS kuo didžiausios sėkmės!

Mokytojų Ritos ir Daivos informacija

 

100 dešimtukų surinkusių mokinių sąrašą papildė Dijus!

100 dešimtukų surinkusių mokinių sąrašą papildė Dijus!

6-okas Dijus BAUŽYS – pirmasis gimnazijos berniukas, kuris surinko 100 dešimtukų!

Dijus visada rimtas, susikaupęs, pareigingas, aktyviai dalyvauja pamokose, visada turi savo nuomonę, moka ją argumentuotai bei mandagiai išsakyti. Matyt, dėl to jam ir sekasi visi dalykai. Jis nėra abejingas tiksliesiems mokslams, menams (daugiausia dešimtukų įrašė technologijų mokytoja Inga Š.), humanitarinėms disciplinoms  (100-uoju maksimaliu balu Dijų įvertino lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laura A. už perskaitytą knygą bei nepriekaištingą jos pristatymą „Paslapčių dėžutės“ metodu).

Sveikiname mokinį, jo tėvelius ir linkime įspūdingų artėjančių atostogų!

PAŽINTINĖ ŽUVININKYSTĖS PROGRAMA „Išauginta Europos Sąjungoje“

PAŽINTINĖ ŽUVININKYSTĖS PROGRAMA „Išauginta Europos Sąjungoje“

Birželio pradžioje, atlaisvinus karantino suvaržymus, Židikų M. Pečkauskaitės gimnazijos 5-8 klasių mokiniai, lydimi mokytojų, išvyko į pirmąją Žemės ūkio ministerijos finansuojamo projekto ,,Išauginta ES“ edukacinę išvyką, Žemaičių Naumiestyje įsikūrusį Šilutės PMC Žuvininkystės praktinio mokymo centrą. Centro paskirtis – rengti jaunus žuvininkystės sektoriaus darbuotojus, skatinti žvejų ir verslininkų, žvejojančių jūrose ir vidaus vandenyse, bei ūkininkų, perkvalifikavimą, siekiant padėti jiems surasti naują veiklos sritį – akvakultūrą tvenkiniuose ar recirkuliacinio ciklo žuvų auginimą fermose bei žuvies perdirbimą ir rekreacinę žuvininkystę. Tai vienintelis toks centras Baltijos šalių regione, turintis žuvų veisimo ir auginimo fermas, žuvies perdirbimo cechą.

Pirma susitikimo dalis – teorinė. Šilutės PMC Žuvininkystės sektoriaus vadovas Jonas Dyglys supažindino mokinius su žuvų nauda žmogui bei gamtai, žuvų augintojo profesija, akvakultūros ar žuvivaisos ūkiuose veisiamomis ir auginamomis žuvų rūšimis, jų veisimo technologijomis, naudojama įranga, akvakultūros produktais. Mokiniai pasitikrino turimas žinias apie žuvų sandarą, žuvienos cheminę sudėtį.

Antra dalis – praktinė, vaikai keliavo į gamybinius cechus, kur buvo supažindinti su Žuvininkystės praktinio mokymo centro veikla. Vadovas Jonas Dyglys parodė gamybinio tipo šiltavandenių ir šaltavandenių žuvų auginimo sistemas, kuriose yra auginami europiniai šamai, eršketai, upėtakiai ir peledės, pristatė recirkuliacinių sistemų įrangą, ikrų inkubavimo technologijas, žuvies perdirbimo cechą, kartu su vaikais „žvejojo“ žuvis bei aptarė šioje profesinio mokymo įstaigoje vykdomas pažintines žuvininkystės srities iniciatyvas.

Po naudingų ir turiningų netradicinių pamokų, skanių pietų Žemaičių Naumiesčio kavinėje, kupini įspūdžių mokiniai leidosi į ilgą kelionę atgalios.

Važiuodami namo projekto dalyviai dar stabtelėjo pasigrožėti didinga Švėkšnos bažnyčia ir Genoveitos parku.

Projekto kuratorė Daiva Abrutienė

 

100-ukininkų gretos sparčiai pildosi!

100-ukininkų gretos sparčiai pildosi!

Net neabejojome, kad greitu metu sveikinsime ir 100 dešimtukų surinkusią 6-okę Vestą BIRĖTAITĘ!  Tai dabar ir darome. Vesta – atkakli, mandagi, mokosi sistemiškai, visi jos darbai atlikti iki galo, stropiai, tvarkingai… Malonu dirbti su mokiniais, kurie supranta mokslo galią.

Vesta, už tai, kad tu tokia šauni, pareiginga padėkok  tėveliams, kurie tave išmokė tokia būti. O mes, mokytojai, viliamės, kad į tavo pasiekimų sąskaitą įkapsės dar ne vienas svarus įvertinimas.
100-ąjį dešimtuką Vestai įrašė anglų kalbos mokytoja Ramutė Č., o gausiausiai jos 10-ukų kraitę papildė technologijų mokytoja Inga Š. 

Džiūgaujam!

Džiūgaujam!

Birželio 2 dieną 100-ukininkų gretas papildė 7-okė Emilija Šiaudvytytė. Mokinė – stropi, pareiginga, mandagi, visada besišypsanti. Emilija, tikėk savo sparnų galia ir te skrydis per mokslo vandenynus būna sklandus.

Tavimi didžiuojamės, o tėveliams nuoširdžiai dėkojame už puikią dukrelę.

Tai bent pasiekimas!

Tai bent pasiekimas!

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „Kūrybinis virusas“ respublikiniame etape dalyvavo mūsų gimnazijos IV klasės mokinė Gintarė Stonytė. Gintarės darbas buvo įvertintas II laipsnio diplomu.

Didžiuojamės mokine 2021 m. Lietuvos mokinių technologijų olipiadoje laimėjusia II vietą. Padėkos ir sveikinimo žodžius skiriame ir Gintarę ruošiusiai mokytojai Ingai Šilinskaitei. Te lanko jus abi Mūzos!

Pasaulinė diena be tabako

Pasaulinė diena be tabako

Paskutinę pavasario dieną įvardijome Nerūkymo diena. Išanalizavę įvairiausias rūkymo žalas, pradinukai surengė džiaugsmo fiestą. Rimtai papostringavę, vaikai įsitikinę, kad įmanoma gyventi sveikai.

Tarptautinis piešinių ir vaizdo įrašų konkursas „Kurkime mūsų miestą švaresnį!“

Tarptautinis piešinių ir vaizdo įrašų konkursas „Kurkime mūsų miestą švaresnį!“

Konkursas – tarptautinis. Konkurse dalyvavo projekto „Žiedinis atliekų tvarkymas“ partnerių bendrojo ugdymo mokyklos, t. y. Mažeikių r. ir Plungės r. savivaldybių, o taip pat Paide savivaldybės (Estija) ir Suių miesto savivaldybės (Ukraina) valstybinės, privačios mokyklos.

Konkurso tikslas – sudominti mokinius aplinkosaugos bei žiedinio atliekų perdirbimo klausimais, būti kūrybiškais, ieškančiais naujų idėjų, kaip galima mažinti atliekų ir įvairių šiukšlių kiekius. Skatinti mokinių originalumą, kūrybiškumą, formuoti praktinius įgūdžius, stiprinti mokinių ir mokytojų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą; ugdyti mokinių meilę gamtai ir švariai aplinkai; kelti mokinių motyvaciją įsitraukti į piešimo, meno ar technologijų pamokas atsakingai, skatinti aptarti su bendraklasiais aktualius visuomenei klausimus.

Tarptautiniame piešinių ir vaizdo įrašų konkurse „Kurkime mūsų miestą švaresnį!“ dalyvavo gausus būrys jaunųjų gamtos  ir meno mylėtojų iš Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos. Smagu, kad mūsų mokyklos mokinių kūrybiniai darbai liko pastebėti ir įvertinti. Atminimo dovanos įteiktos piešinių ir vaizdo įrašų autoriams, kurių darbai atrinkti į tarptautinį turą. 5 klasės mokinės Emilija Kocytė ir Milena Antanavičiūtė, 7 klasės mokinės Deimantė Beržinskaitė, Rusnė Statkutė, Ineta Norvaišaitė tapo rajoninio turo nugalėtojomis. Sveikiname mokines , linkime kūrybinės sėkmės, ugdykite meilę gamtai ir švariai aplinkai!

Paskutinio skambučio aidai

Paskutinio skambučio aidai

Nuoširdų #AČIŪ, Paskutinio skambučio šventės proga, taria DVYLIKTOKAI tėveliams, visai Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bendruomenei: direktorei Rimai Širvinskienei, pavaduotojai Laimai Bartkuvienei, auklėtojai Laurai Arnotaitei, vienuoliktokams ir jų auklėtojai Emilijai Murvajovaitei, pirmoms mokytojoms, pirmokams bei jų mokytojai Sonatai Kazlauskienei ir visiems kitiems, kurių akys ir pagalbos ranka lydėjo visus dvylika metų.

Violetos Liegytės (VioleLi) nuotraukos

TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADA „KŪRYBOS VIRUSAS 2021 m.“

TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADA „KŪRYBOS VIRUSAS 2021 m.“

Šiais metais pasaulyje ir Lietuvoje vis dar siaučiant korona virusui visos mokinių olimpiados organizuojamos nuotoliniu būdu. Ne išimtis ir šių metų Lietuvos mokinių technologijų olimpiada, kuri įvyko 2021 m. gegužės 14 d. Zoom platformoje ir pakvietė dalyvius pasidalinti savo kūrybos virusu.

Technologijų olimpiados dalyviai gavo užklijuotas medžiagų ir priemonių dėžutes, kurias atplėšė tik olimpiados metu. Kūrybiniam darbui atlikti galėjo naudoti tik medžiagas ir priemones, kurios išvardintos medžiagų ir priemonių sąraše, bei rastas medžiagas dėžutėje. Sukant ratą, parinkta tema „NEŠTI“. Kiekvienas dalyvis per 3 val. turėjo pagaminti gaminį šia tema ir parengti darbo pristatymą.

Ši olimpiada – tai puiki galimybė talentingiems jauniems žmonėms pademonstruoti savo gabumus, išreikšti save.

Mažeikių rajono mokykloms III –IV klasių tarpe atstovavo Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos IV gimnazinės klasės mokinė Gintarė Stonytė. Mergina Respublikinėje technologijų olimpiadoje laimėjo II laipsnio diplomą. Sveikiname!

 

                                                                                                          

 

„Vaikų linijos“ kampanija BE PATYČIŲ

„Vaikų linijos“ kampanija BE PATYČIŲ

Gegužės pradžioje Židikų M. Pečkauskaitės gimnazijos 6 ir 7 klasių moksleiviai susitiko (online) su „Vaikų linijos“ kampanijos BE PATYČIŲ koordinatore Egle Balčiūte. “. Lektorė papasakojo, apie Vaikų linijos“ veiklą, atkreipė paauglių dėmesį į sunkumus ir grėsmes, kylančias bendraujant internetu. Susitikimo metu mokiniai žiūrėjo prevencinį filmuką, dalyvavo tyrime „Internetinės patyčios“ aptarė, kaip tinkamai elgtis, reaguoti į patyčias elektoninėse erdvėse.

Lektorė papasakojo mokiniams, kaip veikia VšĮ „Vaikų linija“, ši organizacija – tai pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams iki 18 metų. „Vaikų linijoje“ prie telefonų ir kompiuterių budi specialiai teikti pagalbą vaikams apmokyti konsultantai. Didžioji dalis jų yra savanoriai, praėję atranką ir sėkmingai pabaigę mokymus. Konsultantai budi ir atsakinėja į skambučius kasdien nuo 11.00 iki 23.00 valandos. Į tarnybą galima kreiptis nemokamu telefono numeriu 116111. Į „Vaikų liniją“ galim kreiptis dėl įvairių iškilusių sunkumų – nesutarimų su draugais, tėvais ar mokytojais, konfliktų, patiriamos prievartos, patyčių, kai jaučiasi vieniši ar nemylimi, taip pat dėl įvairių kitų rūpesčių, kai sunku ir norisi pasitarti. Konsultacijos anonimiškos ir konfidencialios. Vykstantis pokalbis – anonimiškas. Prireikus skambinantieji yra sujungiami su kitomis tarnybomis, kurios užtikrina tolesnę pagalbą vaikui.

„Vaikų linijos“ kampanijos BE PATYČIŲ koordinatorė Egle Balčiūte rekomendavo visiems vaikams pažiūrėti prevencinius filmukus:

Patyčių paplitimas Lietuvoje, vis dar, išlieka aktuali problema. Interneto ir išmaniųjų įrenginių eroje apie šį reiškinį labai svarbu kalbėti.

Kolegei Daivai atminti…

Kolegei Daivai atminti…

Tarp mūsų gyvena pabaiga, ji visur atseka, – nesvarbu,
kur nukeliautume, ji išnyra taip netikėtai, ir niekada negali žinoti,
iš kurios pusės ji tave užpuls, nespėji nė jos pavidalo įžvelgti,
neišmanai, kaip su ja kovoti.

Vincas Mykolaitis-Putinas

Tikriausiai, griežtų taisyklių, koks turėtų būti nekrologas – nėra ir negali būti. Ne faktai šiandien mums svarbiausi, ne pasiekimai ir laimėjimai, o ilgesiu bei netekties skausmu pripildytas jausmas. Vakar didelis liūdesys aplankė Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bendruomenę. Netekome biologijos mokytojos Daivos Želvienės – savo Daivutės.

Išėjo ji netikėtai. Išėjo Ten, iš kur nebegrįžtama. Paliko žaizdą – gilią ir skausmingą. Atmintyje mums gyvi jos pamokymai, ausyse dar skamba švelnus, tylus balsas, užsimerkę regime šiltą šypseną. Stabtelime ir koridoriuose ieškome Jos veido, akių, žvilgsnio. Suklūstame, tikėdamiesi išgirsti balsą, ataidintį iš mokyklos priestato…

Mes, kolegos, prisiminsime Daivą kaip iniciatyvią, paslaugią, nevengiančią naujovių, mokančią parodyti tiesiausią kelią į pažinimo svarbą. Daiva viena pirmųjų ne tik gimnazijoje, bet ir rajone į ugdymo procesą integravo išmaniąsias technologijas. Ji aktyviai dalyvavo projektinėse veiklose, konkursuose, organizavo gerumo akcijas. Prisiminimuose ji visada išliks kartu. Bet kaip suvokti tai, kad Jos netekome? Liūdesys nulenkė mūsų visų galvas prieš Mokytoją Daivą, bet nepajėgs ištrinti jos iš atminties.

Daiva gimė 1965 m. birželio 14 d. Biržuose, ten mokėsi 2-oje vidurinėje mokykloje. 1988 m. baigė studijas Lietuvos veterinarijos akademijoje. 2007 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo  biologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. Nuo 1998 m. Daiva pradėjo dirbti tuometinėje Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinėje mokykloje vyresniąja buhaltere, o nuo 2002 m. – biologijos mokytoja.

Liūdime drauge su vyru Sigitu, sūnumi Gintaru, dukra Ieva ir anūkėliais.

Daivos kolegos

Susitikimas su spaudos atstove

Susitikimas su spaudos atstove

Gegužės 11 dieną 5–8 klasių mokiniai dalyvavo mokyklos bibliotekos organizuotame susitikime su Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redaktore, žurnaliste, filologijos magistre, literatų klubo „Nojus“ pirmininke, etninės kultūros puoselėtoja, žemaičių kalbos entuziaste, rašytoja Dalia Zabitiene.

Turėjome galimybę sužinoti, kaip laikraščiai yra parengiami spaudai, spausdinami ir atkeliauja į mūsų rankas. Klausėmės ir nuostabios žemaičių tarmės. Uždavėme klausimų ir sužinojome naujų dalykų. Tai buvo puiki proga naudingai paminėti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, kuri švenčiama gegužės 7 dieną bei sužinoti, kaip laikraštis yra spausdinamas ir koks jo kelias.

Kasmet švenčiama Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena mums primena, kad turime gerbti ir mylėti savo kalbą, kuri yra viena seniausių kalbų pasaulyje. Kalbos, knygos bei spaudos ateitis priklauso nuo mūsų visų požiūrio, nes tauta negali gyvuoti be kalbos.

Jaunoji žurnalistė Kotryna Drabavičiūtė.

Europos egzaminas

Europos egzaminas

Minėdami Europos dieną gimnazijos moksleiviai dalyvavo Europos egzamine.
Savo žinias apie Europos Sąjungą pasitikrino net 34 5-12 klasių mokiniai. Geriausi iš jų gegužės 25 d. dalyvaus antrame egzamino ture.
Džiaugiuosi aktyviais moksleiviais ir jų noru žinoti daugiau.

Mokytoja Lidija K.

TURIME KUO PASIDŽIAUGTI!

TURIME KUO PASIDŽIAUGTI!

Balandžio 15 d. vyko rajoninė 7-8 klasių mokinių istorijos olimpiada. Elija Enciūtė tarp septintokų laimėjo III vietą, o Kotryna Drabavičiūtė tarp aštuntokų pelnė II vietą.

Mokines istorijos moko ir olimpiadai ruošė mokytoja Lidija Končiutė.

 

Integruota veikla

Integruota veikla

Antros klasės mokiniams vyko integruota anglų kalbos ir dailės pamoka „ABC party“, kurią vedė anglų kalbos mokytoja Jolanta Meirytė-Stugė ir pradinių klasių mokytoja Jurgita Paulauskaitė. Pamokos metu mokiniai buvo suskirstyti į komandas.  Dalyviai  komandose varžėsi, atliko įvairias užduotis: projektavo raidę, skaitė slaptą pranešimą, vertėjavo, piešė abėcėlės raidžių eskizus. Vertinimo komisija – gabieji ketvirtokai – reikliai vertino kiekvieną atliktą užduotį.

Pamoka praėjo žaismingai, mokiniai atskleidė savo sumanumą, kūrybiškumą, įtvirtino anglų kalbos abėcėlės žinias.

 

Ak, tos piemenėlių linksmybės!

Ak, tos piemenėlių linksmybės!

Ketvirtadienį, prieš pasitinkant gegužį, Mažeikių muziejaus darbuotoja Jūratė Miliauskytė pradinukams atvežė džiaugsmo valandą. Ji kiekvienai klasei pravedė edukacinę pamoką ,,Išbandykime senovines linksmybes (piemenėlių žaidimai)“.

Kai viešnia paaiškino ganymo ypatumus, pamokė piemenėlių linksmybių. Žaidimai vaikus suartino, kėlė gerą ūpą. Taip išsiilgtas pavasaris skaidrino veidelius.

Saulėta puokštele padėkojome viešniai už padovanotą gerą ūpą.

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija