Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija
Pertrauka kitaip

Pertrauka kitaip

Šiandien, per 2-ąją ilgąją pertrauką 4 klasės mokinė Gabija Batakytė viešai skaitė Šatrijos Raganos apsakymą „Vyšnios“.

Tarp klausytojų buvo ir pirmokų, ir vyresnių… Daugiausia paklausyti apsakymo susirinko 5-okų, kurie vėliau, per literatūros pamoką, dar trumpai ir aptarė tekstą, diskutavo apie pagundą bei saiką, apie gebėjimą valdyti savo troškimus . Diskusija itin puikiai iliustravo esamą laikotarpį – Adventą.

Ačiū jaunajai skaitovei Gabijai už raiškų skaitymą ir aktyvumą.

Mokytoja Laura

 

Mokyklos vardo grąžinimo jubiliejų minint!

Mokyklos vardo grąžinimo jubiliejų minint!

Kaip ir visa mokyklos bendruomenė, III klasės gimnazistai šią savaitę aplankė Marijos Pečkauskaitės memorialinį muziejų, koplyčią, įsijungė į visas veiklas, rašė samprotaujamuosius rašinius, kuriuose gvildeno panos Marijos puoselėtas vertybes.

Mokyklos vardo grąžinimo 30-mečio veiklos

Mokyklos vardo grąžinimo 30-mečio veiklos

Trečiadienį 5 klasės mokiniai lydimi mokyklos direktorės Rimos Širvinskienės ir klasės vadovės Laimos Vačiūnienės aplankėme Židikų koplyčią, kur palaidota mūsų šviesuolė Marija Pečkauskaitė. Uždegėme savo mokytojai žvakelę, mokyklos direktorė papasakojo apie paną Mariją, trumpai priminė Marijos Pečkauskaitės svarbą Židikams. Stabtelėjome ir prie Marijos Pečkauskaitės sesers Sofijos, ilgamečio Židikų parapijos klebono Kazimiero Bukonto kapų, po to aplankėme muziejų.

5 klasės vadovės Laimos informacija

Mokyklos vardo grąžinimo 30-metis! ANTRADIENIS.

Mokyklos vardo grąžinimo 30-metis! ANTRADIENIS.

Minėdami mokyklos vardo grąžinimo 30-metį, viena iš veiklų susiplanavome Marijos Pečkauskaitės tekstų rašymą dailyraščiu.

Mes kasdien naudojamės kompiuteriais, išmaniaisiais įrenginiais, tačiau rašymas ranka yra neatsiejama mokinio ir mokytojo darbo dalis. Išsikėlėme tikslą – savo gimnazijoje pademonstruoti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius, skatinti rašto kultūrą.

Lietuvių kalbos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja akademikė profesorė Grasilda Blažienė yra sakiusi, kad „Siekimas rašyti dailiai ugdo daugelį asmens charakterio bruožų: pastabumą, dėmesingumą, susikaupimą, tvarkingumą, estetinį skonį.  Šių savybių šiandienos gyvenime labai reikia, nes dėl itin greito gyvenimo tempo ir padidėjusio informacijos srauto, jas vis sunkiau išsiugdyti“.

Neatsitiktinai pasirinkome dailyraščiu perrašyti Marijos Pečkauskaitės tekstus, juk minime tokį prasmingą ir mums svarbų jubiliejų!

Gimnazijos 1-okai dar nemoka visų raidelių, todėl kai visos klasės rašė dailyraštį, pirmokai piešė iliustraciją M. Pečkauskaitės knygelės „Lietuvos senovės istorijos pasakos“ sakmei „Apie Vilniaus įkūrimą“.

2–4 klasių mokiniai dailyraščiu rašė ištrauką iš apsakymo „Vyšnios“, 5–7 klasių atstovams parinkta ištrauka iš „Irkos tragedija“, o vyriausieji, 8–III klasių mokiniai ranką miklino perrašydami dailyraščiu ištrauką iš „Sename dvare“.

Labai džiaugiamės, kad prie Mokinių tarybos iniciatyvos  prisijungė ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos Ruzgų skyriaus mokiniai bei mokytojos.

Dailiausiai tekstus perrašę mokinukai bus apdovanoti padėkos raštais ir simbolinėmis dovanėlėmis. Kitą savaitę komisija, kurią sudarys Gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos ir administracija, paskelbs nugalėtojus kiekvienoje kategorijoje.

Laukite tęsinio.

Mokytojos Lauros informacija

 

Švenčiame draugystę!

Švenčiame draugystę!

Nuo 2003 m. lapkričio 29-oji paskelbta Draugo diena. Šią dieną visi kviečiami prisiminti, pasveikinti savo draugus, pasakyti vieną kitą gerą žodį ir pabrėžti, kokie svarbūs mūsų visų gyvenime yra tie keli artimi žmonės.

Mes gimnazijoje kasdien švenčiame draugystę, tačiau šiandien ypač akcentavome, kokie mes vieni kitiems svarbūs, kokie ypatingi esame ir negailėjome šypsenų, malonių pasisveikinimų, apsikabinimų, smagiai nuteikiančių žodžių.

Mokinių tarybos narės Rugilės Stirbavičiūtės nuotraukos ir informacija

Mokyklos vardas grąžintas prieš 30 metų! TREČIADIENIS

Mokyklos vardas grąžintas prieš 30 metų! TREČIADIENIS

Trečiadienis – SPORTO DIENA! Po 3 pamokų vyko asmeninės smiginio varžybos. Tikslas – surinkti kuo daugiau taškų metant 5 strėlytes į taikinį. Po 2 ir 4 pamokų organizuotos tarpklasinės baudų metimo varžybos. Komandoje 4 berniukai ir 4 mergaitės. Po 5 pamokų – 30 atsispaudimų, 30 pritūpimų ir 30 atsilenkimų iššūkis! Kodėl tiek? Prieš 30 metų mūsų gimnazijai grąžintas Marijos Pečkauskaitės vardas, todėl šis skaičius mus lydi visa savaitę.

Geriausiai sjmiginio varžybose sekėsi Modestai Antanavičiūtei ir Eisvydui Mackevičiui. Baudų metimo čempionatą laimėjo I gimnazijos klasė, o iššūkio „30!“ nugalėtojumi tapo Aurelijus Bružas.

Sveikiname.

Ačiū mokytojui Andriui ir mokytojai Gražinai už aktyvias pertraukas.

MT narė Rugilė

 

Mokyklos vardo grąžinimo 30-metis! KETVIRTADIENIS.

Mokyklos vardo grąžinimo 30-metis! KETVIRTADIENIS.

Ketvirtadienį mokinių savivaldos iniciatyva atidaryta akcija „Nešykštėk“. Mokiniai kvietė paaukoti, padovanoti greit negendančio maisto produktų labiausiai nepasiturintiems Židikų miestelio gyventojams.

Primename, kad maisto produktų dar laukiame pirmadienį. Iš anksto dėkojame visiems prisidėjusiems mokiniams, mokytojams, darbuotojams <3

O pirmokų mokytoja Jurgita siunčia nuotraukų ir trumpą žinutę:

„Šventinės savaitės ketvirtadienį dalyvavome akcijoje „Nešykštėk”. Sekdami labdarės Marijos Pečkauskaitės pavyzdžiu mokomės užjausti stokojančius. Ši akcija padėjo paaiškinti vaikams adventinio pasninko esmę. Svarbiausia – mokomės dalintis“.

 

 

Mokyklos vardo grąžinimo 30-metis! PENKTADIENIS.

Mokyklos vardo grąžinimo 30-metis! PENKTADIENIS.

Penktadienį raiškiojo žodžio puoselėtojų grupė susitikome Židikų koplyčioje, kur palaidota mūsų šviesuolė Marija Pečkauskaitė.

Uždegėme savo mokytojai žvakelę, sukalbėjome maldą, o, svarbiausia, kaip padėką, kaip džiaugsmą, jog ją turime ir galime mokytis, dirbti jos vardu pavadintoje mokykloje skaitėme  panos Marijos tekstus.

Skaitymus pradėjau aš, mokytoja Laura, dar mokykloje išmokta „Sename dvare“ pradžios ištrauka, kurią ir mokiausi mokyklos vardo grąžinimo proga 2007 m.  Mane keitė 8-os klasės mokinės Eglė Gontaitė, Gabija Paulauskaitė, II klasės mokinė Ugnė Gontaitė, kurios taip pat pasirinko šio kūrinio ištraukas.

7-okės Kotryna Drabavičiūtė ir Rugilė Stirbavičiūtė priminė „Irkos tragedija“ ištraukas, o 8-okė Gabija Miliūtė skaitė apsakymą „Dėl ko tavęs čia nėra?“. Itin jautriai skambėjo Gabijos pasirinkto kūrinio ištrauka: „Pasakyčiau po to tau visas savo jaunas mintis, visus savo jausmus… išverkčiau visus skausmus ant tavo krūtinės, o tu mane nuliūdusią palinksmintumei, verkiančią prajuokintumei, nusilpusią pastiprintumei… Kiekvienas mano širdies jausmas atrastų atgarsį tavo širdyje… kaip visados kad kartu su manim verkei, juokavai kartu. Dėl ko, ak, dėl ko tavęs čia nėra?!“.

Baigus skaityti tekstus lietuvių kalbos mokytoja Romualda Žilinskienė trumpai priminė Marijos Pečkauskaitės svarbą Židikams. Mokytoja retoriškai klausė, o kas būtų Židikai be rašytojos? 

Stabtelėta ir prie Marijos Pečkauskaitės sesers Sofijos, ilgamečio Židikų parapijos klebono Kazimiero Bukonto, kalbininko Vinco Urbučio amžinojo poilsio vietų.

Tiesa, ausyse iki dabar dar skamba Gabijos skaitytos ištraukos eilutė „Dėl ko, ak, dėl ko tavęs čia nėra?!“.

P.s. Marijos Pečkauskaitės tekstų skaitymai dar nesibaigė. Kadangi dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinybių 4 klasės mokinė Gabija Batakytė apsakymo „Vyšnios“ ištraukos šiandien koplyčioje nepaskaitė, visi norintys išgirsti Gabijos skaitomą tekstą esate kviečiami pirmadienį per 2-ąją ilgąją pertrauką į 2-ojo aukšto foje.

Prasmingo artėjančio Advento laukimo linkėdama – Laura.

Nuotraukos Violetos Liegytės

SUPRASTI, KEISTIS IR KEISTI

SUPRASTI, KEISTIS IR KEISTI

„Į ramų ežero paviršių įmestas akmuo sukelia bangas, o tos bangos sukelia kitas bangeles. Akmuo jau seniai gulės dugne, o jo sukeltos bangos dar gamins bangeles, kol nuribuliuos iki ežero krašto“. M.Pečkauskaitė

Minėdami rašytojos Marijos Pečkauskaitės vardo grąžinimo mokyklai 30-metį mes, Židikų gimnazijos šeštokai, Šatrijos Raganos memorialiniame  muziejuje skaitėme Atsiminimų apie Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą knygų ištraukas. Ne tik skaitėme židikiškių, buvusių panos Marijos mokinių prisiminimus apie altruistinę, pedagoginę, švietėjišką veiklą istorijas, įsiskaitėme – įgarsinome ir nufilmavome. Kovo 8-ąją, Marijos gimtadienio proga, ketiname įrašus sumontuoti ir filmuką parodyti Gimnazijos bendruomenei. 

Tolerancija – tai lyg gerumo laivas plaukiantis žmonių santykių vandenyne!

Tolerancija – tai lyg gerumo laivas plaukiantis žmonių santykių vandenyne!

Šiais metais Tarptautinės tolerancijos dienos simbolis buvo „Tolerancijos švyturys“. Švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, nes rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Žodis tolerancija reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius. Tolerancija – svarbi sąvoka, skatinanti pakantumą, gebėjimą išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, skirtingos religijos. Šiemet pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos švyturys“ tikslas buvo išanalizuoti žodžio tolerancija reikšmę, su mokiniais išsiaiškinti, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, prisiminti netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžių, paanalizuoti XX a. istorijos pavyzdžius, susijusius su netolerancija kitai tautai, religijai ar rasei, aptarti XX a. Lietuvos istorijos faktus (nacių ir sovietų okupacijų laikotarpius), rasti tolerancijos ar netolerancijos pavyzdžių mūsų Lietuvos istorijoje ar ją vertinant. Lietuvos ugdymo įstaigos buvo kviečiamos gaminti, piešti švyturius ir organizuoti jų pristatymą mokyklos bendruomenėje, aptariant švyturio, kaip statinio, reikšmę ir tolerancijos žodžio, kaip taikaus sugyvenimo visuomenėje, prasmę.

Šioje iniciatyvoje dalyvavo ir mūsų, Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos, bendruomenė. Per pamokas, klasių valandėles kalbėtasi apie toleranciją, žiūrėti filmai, kurti koliažai, gaminti švyturiai. Lapkričio 15 dieną gimnazijoje surengta visų klasių švyturių paroda, mokyklos kieme mokiniai sukūrė gyvą „Širdžių švyturį“ – mėlynoje šnekučių jūroje bangavo balionai, o vienuoliktokai padangėn skraidino Tolerancijos žibintus: “Tolerancija – tai sielos šviesa žmoniškumo jūroje”.     

Mokyklos vardo grąžinimo veiklos. PIRMADIENIS.

Mokyklos vardo grąžinimo veiklos. PIRMADIENIS.

Lygiai prieš 30 metų, tuometinio Židikų mokyklos direktoriaus Pauliaus Permino iniciatyva, mokyklai grąžintas Marijos Pečkauskaitės vardas.

Susirinkę gimnazijos 2-ojo aukšto foje išklausėme direktorės Rimos Širvinskienės sveikinimą ir sugiedojome mokyklos himną.

Visus savo gerus darbus, edukacines veiklas šią savaitę skiriame šiai progai įprasminti.

Mokyklos vardo grąžinimo 30-mečiui

Mokyklos vardo grąžinimo 30-mečiui

Sužinoję, kad artėja mokyklos vardo grąžinimo 30-metis, septintokai, pasiskirstę grupėmis, nusprendė dar kartą aplankyti Židikuose esančius objektus, įamžinančius Marijos Pečkauskaitės atminimą, bei apie tai, kaip mūsų gimnazijoje puoselėjamas rašytojos atminimas, mintimis paprašė pasidalinti mokinių ir mokytojų. Surinktą medžiagą paruošė ir lapkričio 21 dieną per klasės valandėlę pristatė projektą ,,Pažinkime Mariją Pečkauskaitę kartu“. Buvo naudinga dar kartą išgirsti apie rašytoją, labdarę Mariją Pečkauskaitę, apie jos veiklą, apie jos atminimo įamžinimą Židikuose bei klausant minčių apie rašytojos idėjų įgyvendinimą pamąstyti, kuo kiekvienas galime prisidėti, kad Marijos Pečkauskaitės darbai būtų tęsiami.

Su savo projektu nutarėme supažindinti ir pradinių klasių mokinius: trečiokus ir ketvirtokus, tad apsilankėme pas juos ir priminėme apie Mariją Pečkauskaitę. Išklausę vyresniųjų savo draugų, pradinukai įvardino, kaip jie siekia būti verti Marijos Pečkauskaitės idealo. Jų nuomone, svarbu gerai mokytis, siekti savo tikslo, padėti kitiems. 

Džiaugiamės patys prisiminę ir kitiems priminę apie Mariją Pečkauskaitę. Pasak rašytojos Marijos Pečkauskaitės, ,, žmogus ateina į šią žemę ne tam, kad krautų turtus, rinktų plojimus, ieškotų garbės. Mūsų tikslas turi būti amžinas. O amžinas tikslas – tai mūsų sielos tobulinimas.”

7 klasės auklėtoja Danutė Stancevičienė

Sesė Latvija švenčia 101-tąjį nepriklausomos valstybės gimtadienį!

Sesė Latvija švenčia 101-tąjį nepriklausomos valstybės gimtadienį!

Lapkričio 18 dieną Latvija šventė savo valstybės šventę – Latvijos Respublikos Nepriklausomybės paskelbimo dieną. Ta proga Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės mokinių ir mokytojų delegacija dalyvavo Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola, Latvijoje, vykusiame šventiniame renginyje. Mokyklų bendruomenes sieja ilgametė draugystė bei Amatų tinklą Latvijos ir Lietuvos pasienyje neriantis projektas „Socialumo ir amatų įgūdžiai Lietuvos ir Latvijos pasienio regionų bendruomenių gerovei“. Kaimynus, ilgamečius draugus ir partnerius lietuviai pasveikino dainomis ir saldžia dovana, nuoširdžiai linkėdami neužmiršti bendros tautų istorijos, puoselėti abiejų šalių mokyklų draugystę. Renginio metu buvo pristatyta mokinių, projekto dalyvių, rankdarbių ir darbelių paroda ISTADE – RANKDARBIAI, kuri netrukus bus pristatyta Saldus bei Mažeikių rajonų gyventojams.

Meninio skaitymo konkursas Kaune              

Meninio skaitymo konkursas Kaune              

Lapkričio 16 dieną aštuntokė Gabija Miliūtė dalyvavo respublikiniame mokinių meninio skaitymo konkurse Kaune Maironio muziejuje. Jau nemažai metų, kai šis konkursas yra organizuojamas, skaitovus vertina profesionalūs aktoriai. Dalyviai turi pasiruošti du kūrinius: vieną laisvai pasirinktą arba savos kūrybos, kitas turi būti iš muziejaus pateiktų autorių, šių metų jubiliatų, kūrybos. Iš nurodytų autorių Gabija pasirinko Alfonso Nykos-Niliūno eilėraštį.

Į konkursą registravosi daugiau kaip 60 moksleivių iš įvairių amžiaus grupių: nuo pirmokų iki abiturientų. Daugiausia Kauno ir aplinkinių rajonų, bet buvo ir iš Klaipėdos bei Plungės, taigi Gabija ne vienintelė atstovė iš Žemaitijos. Konkursas vyksta dviem turais, lapkričio 16-ąją vyko pirmasis. Patekusiųjų į 2-ąjį sąrašas bus paskelbtas muziejaus tinklalapyje.

Gabija turėjo galimybę apžiūrėti Maironio butą, didžiojo poeto asmeninius daiktus, muziejuje veikusią literatūrinę parodą, išbandė literatūrinę dėlionę (iš rašytojų paveikslų, kūrybos fragmentų reikia sudėti vientisą paveikslą). Taip pat pavyko aplankyti Kauno pilį.

Mokytoja R. Žilinskienė

Šiaurės šalių literatūros savaitė gimnazijoje

Šiaurės šalių literatūros savaitė gimnazijoje

Lapkričio 11–15 dienomis Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje organizuoti  Šiaurės šalių literatūros skaitymai. Šio projekto tikslas – puoselėti garsinio skaitymo ir šiaurietišką pasakojimo tradiciją, propaguoti Šiaurės šalių literatūrą ir prisidėti prie skaitymo skatinimo.  Šiais metais projekte dalyvavo 2556 įstaigos iš 26 šalių. Džiugu, kad Lietuvoje šie skaitymai patys populiariausi ir iš mūsų šalies daugiausia prisiregistravusiųjų.

Šiais metais Šiaurės šalių literatūros savaitė kvietė vaikus, jaunuolius ir suaugusius šventei literatūros takais. Skaitymams pasiūlytos knygos iš Danijos, Norvegijos ir Švedijos, kurios atspindi temą „Šventės Šiaurės šalyse“ ir kvietė klausytojus įsitraukti į literatūrines šventes per rašytinio žodžio magiją.

Prie projekto ne pirmą kartą šiais metais prisijungė pradinių klasių vyr. mokytoja Sonata Kazlauskienė, kuri, pasidalinusi gerąja patirtimi su kolegėmis, pakvietė prisijungti ir jas, tad šiais metais visi pradinių klasių mokiniai su savo mokytojomis džiaugėsi raiškaus žodžio švente ir skaitė Astridos Lindgren knygos „Pepė Ilgakojinė“ skyrių „Pepė švenčia gimtadienį“.

Pirmokai ir jų mokytoja Jurgita dar neišaušus klasėje sužiebė žvakes. Pasakiškame gaublyje rado Skandinaviją, aptarė, kas tos Šiaurės šalys ir skaitė, skaitė, o po to vaišinosi šokoladu…

Antrokai ir mokytoja Gražina taip pat ne tik skaitė rekomenduotąjį tekstą auštant, bet ir vaišinosi gimtadienio skanėstais, sužinojo, kokių dar įdomių knygų yra parašiusi Astrida Lindgren…

Trečiokai su mokytoja Vanda skaitė ištrauką ir kalbėjosi apie savo įsimintiniausią gimtadienį, lygino jį su Pepės švente…

Ketvirtokai, paraginti mokytojos Sonatos, tekstą skaitė patys, bet ne bet kaip, o užsilipę ant kopėčių, juk ir Pepei patinka visur karstytis, jai patinka neįprasti dalykai. Ketvirtokai, kurie yra perskaitę visą knygą „Pepė Ilgakojinė“ pasidalijo įspūdžiais su draugais, papasakojo keletą linksmiausių Pepės nuotykių, o mokytoja priminė vaikams svarbiausius bei įdomiausius rašytojos gyvenimo ir kūrybos faktus.

Projekte ne pirmi metai dalyvauja ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytoja Laura Arnotaitė. Su 5-os klasės mokiniais mokytoja suorganizavo Astridos Lindgren 112 gimtadienio šventę, taip drauge paminėdami ne tik rašytojos, bet ir jos sugalvotų personažų gimtadienius. Pepė Ilgakojinė švęsdama gimtadienį 5-okus pakvietė į vakarėlį Pepės namuose Villa Villekulla, kur ir arklys, ir beždžionė turėjo savo vietą už stalo. Šventėje netrūko nieko, buvo pagamintas ir kvietimas į šventę, pripūsta daug balionų, ant stalo stūksojo svarbiausias šventės akcentas – tortas su 112 žvakučių, o „vyšnia ant torto“ tapo rekomenduotoji ištrauka, kuri penktokams labai patiko, ypač įdomu buvo išgirsti apie išdaigas palėpėje ir vaiduoklius…

II ir III klasių gimnazistus mokytoja Laura auštant, klasę gaubiant žibintų ir žvakių šviesai, pakvietė švęsti ne Pepės, bet penkiolikmetės Sofijos gimtadienį ir pasiklausyti bei paties įsijungti į knygos „Sofijos pasaulis“ skaitymus. Pateiktoje ištraukoje aprašyta filosofiška šventė sode, kuri provokavo paauglius pokalbiui ir krislui siurrealizmo. Mokiniai, kaip pridera šventės dalyviams, vaišinosi šiaurietiškais skanėstais – imbieriniais meduoliais.

7-okai, paraginti auklėtojos bei savo lietuvių kalbos mokytojos Danutės, taip pat įsijungė į Šiaurės šalių literatūros skaitymus auštant. Jie ne tik skaitė pateiktą tekstą, jį aptarė, bet ir žaidė žaidimą „Dovanų ratas“, koks gimtadienis be dovanų?..

Šių metų tema Šiaurės šalių literatūros savaitė siekė pabrėžti bendrystę ir solidarumą. Akivaizdu, mūsų gimnazijoje šis tikslas pasiektas!

Mokytoja Laura A.

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje