Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija
DAILYRAŠTIS

DAILYRAŠTIS

Vasario 24 d., tuoj po Žiemos atostogų, pradinukai skubėjo į Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos muziejų, kur prasidėjo Lietuvių kalbos dienai skirtas renginys. Vaikai sulaikę kvapą stebėjo lėlių spektakliuką pagal Marijos Pečkauskaitės apsakymą „Į šviesą“. Žiūrovus nustebino tuometinė moksleiviška kuprinė – labiau panaši į medinę dėžutę. Gerda ją ir pasimatavo. Vaikai sakė, kad savosios kuprinės nekeistų į Juozuko kuprinėlę… Grafitinėje lentelėje įrėžtos raidės – labai blankios. Kaip jas galėjo perskaityti prie žvakės šviesos?.. Domantas paskaitė seną seną maldaknygę. O čia – daugiau senovinių žodžių negu dabartinių! Kalba, kaip ir žmonės – keičiasi.

Renginio antra dalis – Židikų kultūros centre. Čia vaikai rašė dailyraštį – ištrauką iš Marijos Pečkauskaitės apsakymo „Į šviesą“. Džiugino vaikų uolumas. Nuostabia rašysena pradžiugino antrokas Lukas Lukošius. Pirmokės Paulos Petrauskaitės raidelės paklusniai išgulė eilutėse. Antrokas Žygimantas Pralgauskas tvarkingai ir taisyklingai nurašė pateiktą tekstą. Jie ir tapo 1 – 2 kl. dailiausios rašysenos laureatais. Iš 3 – 4 kl. Dailiausios rašysenos ir raštingiausio pradinuko konkurse puikiai pasirodė trečiokas Laurynas Jucys ir ketvirtokės Emilija Kocytė ir Amelija Barakauskytė. Laureatai apdovanoti Padėkos raštais, knygelėmis ir saldžiais prizais. O kur dar smagių mįslių, palyginimų ir patarlių varžytuvės! Džiugi nuotaika apgaubė visą renginį.

Dėkojame renginio organizatorėms: Židikų bibliotekininkei Benitai Vaizgėlienei, l/e Židikų kultūros centro direktorės pareigas Vidai Abrasonienei ir M. Pečkauskaitės muziejaus darbuotojai Erikai Skeivienei, spektaklėlyje suvaidinusiai mokytoją, kurios asmenyje atpažinome Mariją Pečkauskaitę.

Pažintinė kelionė į Rygą

Pažintinė kelionė į Rygą

Dalijamės nuotraukomis iš pažintinės kelionės. Aplankėme Rygos dizaino ir meno mokyklą, Latvijos nacionalinį muziejų bei degustavome ekologiškų beržų sulos produktus, sužinojome apie sirupų ir kitų produktų gamybą, technologijas.

Vasario 16-ąją minėjo ir gimnazijos šauliai

Vasario 16-ąją minėjo ir gimnazijos šauliai

Vasario 16-oji mums, lietuviams, svarbi ir įsimintina šventė. Tai mūsų valstybės gimimo ir laisvės diena. Iš pat ankstaus ryto mes, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos jaunųjų šaulių būrys, patraukėme prie Nepriklausomybės  paminklo ir į Židikų kapinaites prie Lietuvos kariuomenės savanorio Adolfo Aleksandravičiaus ir Židikų šaulės Elenos Ramanauskienės kapų uždegti žvakučių. Vėliau su mokykliniu autobusėliu išvykome į Mažeikius, kuriuose vyko įvairūs renginiai, skirtai šiai svarbiai datai paminėti. Geležinkelio stotyje dalyvavome atminties valandoje „Praverti istorijos langą“. Po to visi nužygiavome prie Mažeikių savivaldybės, prie starto, kur dalyvavome tradiciniame bėgime „Bėgame už laisvę“.  Bėgome 1200 m. Prabėgus nuotolį, mums buvo įteikti atminimo medaliai. Vėliau pasivaišinome  šauliška koše ir arbata.

Taip Vasario 16-ąją paminėjo Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos jaunieji šauliai. Minėjimo metu visada mus užplūsta įkvėpimas ir pasididžiavimas mūsų  valstybe.

Jaunųjų šaulių būrelio vadovė  Gražina Mitkuvienė

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

Šventinis rytmetys

Šventinis rytmetys

Šį rytą Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės bendruomenė pasitiko iškiliai. Susirinkę aktų salėje sugiedojome Lietuvos Respublikos himną.

Gimnazijos Direktorė ir Pavaduotoja pasveikino geriausiais rezultatais 1 pusmetį baigusius mokinius, pagyrė puikiai lankančius, paragino visus kitus sekti jų pavyzdžiu.

Mokinių tarybos atstovės Kotryna ir Rugilė vaišino mokytojus tautinės vėliavos spalvų obuoliais ir nuoširdžiai dėkojo už tai, kad kasdien atkakliai moko mylėti gimtą kraštą, padeda jį pažinti ir įvertinti.

Mokiniai taip pat buvo vaišinami lietuviškaisiais vaisiais, tačiau turėjo pasistengti ir parašyti linkėjimą, komentarą, gražų žodį Tėvynei.

Židikuose apibendrintos dvejus metus trukusio tarptautinio projekto veiklos

Židikuose apibendrintos dvejus metus trukusio tarptautinio projekto veiklos

Vasario 13 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje įvyko baigiamoji konferencija, skirta apibendrinti dvejus metus trukusį projektą „Socialinių ir amatų įgūdžių tobulinimas Lietuvos ir Latvijos pasienių regionų bendruomenių gerovei“, kurį vykdė Židikų Marijos Pečkauskaitės ir Latvijos Nigrandės seniūnijos Kalni mokyklos bendruomenė.

Konferenciją atidarė abiejų mokyklų mokiniai. Pirmieji į sceną lipo ir susirinkusiems dainas dovanojo šeimininkai, o po jų pasirodė svečiai iš Latvijos, kurie nestokojo teigiamų emocijų.

Tardama sveikinimo žodį direktorė Rima Širvinskienė akcentavo, kad užsimezgusi draugystė projekto metu tikrai nenutrūks. Už būvimą kartu ji dėkojo latviškai. Direktorei antrino ir Nigrandes seniūnijos Kalni mokyklos direktorė Inesa Gangnusa.

Projekto tikslus, veiklas pristatė pavaduotoja ugdymui Laima Bartkuvienė. Ji priminė, kad šiuo projektu siekta sukurti patrauklesnę ir saugesnę teritoriją gyventi Lietuvos ir Latvijos pasienio Židikų (Lietuva) ir Kalni (Latvija) regionuose. Projektas padėjo vystyti vietinių žmonių socialinius ir verslumo  įgūdžius įkuriant „Amatų“ tinklą. Židikuose veikla buvo orientuota į nesudėtingų rūbų, aksesuarų ir kitų dirbinių dizainą, o Nigrandėje veikė medienos darbų laboratorija.  Šis amatų tinklas suartino abiejų šalių bendruomenes, skatino kultūrinį bendravimą.

Projekto veiklas apibendrino Lietuvos ir Latvijos mokytojai, kurie jas kuravo. Pradėta nuo kalbų mokymosi. Vieningai pritarta, kad 5 susitikimų kalboms pramokti – mažoka. Lietuvių kalbos mokytoja Romualda Žilinskienė pasidžiaugė, kad mokiniai buvo imlūs, žingeidūs ir tikrai išmoko nemažai žodžių, gali lengviau vieni kitus suprasti bei palygino Lietuvos ir Latvijos tautas. O juk tokio ir būta tikslo – įgalinti žmonių bendravimą pasienyje.

Technologijų mokytoja Inga Šilinskaitė drauge su mokiniais papasakojo, kiek daug šio projekto metu padaryta. Iš projektui įgyvendinti skirtų lėšų įsigytos audimo, mezgimo staklės, siuvimo, vėlimo mašinos, 3D spausdinimo aparatas, alembikas, hidrolatams gaminti, gimnazijoje naudojami pagal paskirtis,  o apie tai byloja mokinių darbai. Įkūrus „Amatų“ tinklą jauni žmonės išmoko siūti, megzti, gaminti suvenyrus, hidrolatus, apdoroti medį.

Vienas iš projekto uždavinių buvo susipažinti su kulinariniu baltų kultūros paveldu. Tiek Židikuose, tiek Kalni mokykloje vaikai gamino savo šalies tradicinius patiekalus, juos ragavo, vertino. Matyt, dėl to socialinės pedagogės Daivos Abrutienės kulinarinių dirbtuvių apibendrinimas sukėlė daugiausiai mokinių reakcijų, o jų lūpose skambėjo gamintų patiekalų pavadinimai: silkė, cibulynė, zrazai…

Svarbios projekto dalys – organizuotos vaikų vasaros užimtumo stovyklos. Tokios stovyklos projekto metu įvyko dvi. Viena stovykla organizuota Lietuvoje birželio mėnesį, o antroji Latvijoje rugpjūtį. Stovyklų metu nuveikta daug, daug pagaminta, sukonstruota, numegzta, išsiuvinėta, tačiau neįkainojamas ir bendrystės laikas drauge, todėl buvo smagu prisiminti ir vakarinius užsiėmimus, žaidimus, bendras repeticijas.

Už galimybę  formuotis naujus įgūdžius, pažinti daug naujų žmonių dėkojo ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniai. Jų vardu kalbėjo gimnazijos mokinių prezidentas Titas Žvirždinas, kuris pavaduotojai Laimai užsiminė, kad visi tikisi, jog šis projektas bus tęstinis ir greit visi susitiks naujo projekto atidaryme.

Saldus savivaldybės projektų koordinatorė Eva Jacobsone, kuri kuravo ir šio projekto veiklas, džiaugėsi ir akcentavo projekto naudingumą abiems šalims. Ji vylėsi, kad mokyklų bendruomenės nesustos ir galvos apie naujus bendrus darbus, nes idėjų jiems – nestinga.

Mokyklų direktorės padėkos žodžius ir raštus dovanojo visiems, kurie prisidėjo prie šio projekto. O tokių žmonių buvo daug – iš viso apie 20 mokytojų ir kitų mokyklų darbuotojų, 100 moksleivių.

Konferenciją uždaryta bendra Židikų Marijos Pečkauskaitės ir Latvijos Nigrandės seniūnijos Kalni mokyklos mokinių latviška daina „Tikai ta“, kurios žodžius per dvejus projekto metus išmoko visi lietuvaičiai.

Lauros A. informacija, Emilijos M. nuotraukos

Eilėraščių konkursas, skirtas Lietuvai

Eilėraščių konkursas, skirtas Lietuvai

Laukdami Vasario 16-osios, Lietuvos gimtadienio, vasario 12 d. pirmokai savo klasėje rungėsi Eilėraščių konkurse. Jam vaikai skyrė daug jėgų – ruošėsi visą mėnesį! Po skirtingą eilėraštį išmoko ir konkurse dalyvavo visi pirmokai. Vaikų deklamavimo klausėsi logopedė Dalia Laurinaitienė. Išrinkti nugalėtojai: Paula Petrauskaitė, Matas Gabalis, Gerda Skeivytė ir Ignas Petreikis. Išrinkti ir žiūrovų numylėtiniai: Paula Petrauskaitė ir Matas Gabalis, surinkę vienodai taškų. Malonu, kad žiūrovų ir komisijos nuomonė sutapo. Nugalėtojai apdovanoti prizais – knygutėmis spalvinimui ir skaitymui. Visi konkurso dalyviai pelnė saldų prizą – juk pergalės skonis saldus!

Jurgita Paulauskaitė

ŠVENČIAM!

ŠVENČIAM!

Gimtadienis puiki šventė! Dar svarbesne ji tampa švenčiant Valstybės gimtadienį! Židikų Marijos Pečkauskaitės mokiniai švenčia Lietuvos gimtadienį ir sveikina Lietuvą!

Ta pačia proga 6–8 klasių moksleiviai dalyvavo nacionalinėje viktorinoje „Lietuvos istorijos žinovas 2020“.

Geriausiai sekėsi aštuntokei Gabijai Miliūtei. Sveikiname!

Vasario 16-ąją dieną 4 klasės mokiniai švenčia kitaip

Vasario 16-ąją dieną 4 klasės mokiniai švenčia kitaip

4 klasės mokiniai dalyvavo integruotoje Lietuvos istorijos, kultūros ir programavimo pamokoje. Tai buvo įdomi ir smagi virtuali pamoka, kurioje dalyvavo J. Basanavičius, S. Darius ir S. Girėnas, V. Adamkus, R. Meilutytė, J. Mačiūnas ir kiti herojai.

Pamokoje ketvirtokai programavo tautinius šokius ir kūrė savo plakatą, bandė aplenkti Rūtą Meilutytę Londono olimpiadoje,  padėjo S. Dariui ir S. Girėnui perskristi Atlantą. 

O kur dar kiti Lietuvos herojų nuotykiai!

Mokytojos Sonatos informacija

 

Vasario  16-ąją pasitinkant

Vasario  16-ąją pasitinkant

Sakė tėtis, kad šiandieną
Švęsime gimimo dieną,
Ne močiutės, ne mamos,
O Tėvynės Lietuvos.

Reikia man dar pagalvoti,
Ką Tėvynei dovanoti.
Gal nupiešti jai šuniuką
Ar spalvotą kamuoliuką?

Piešiu pilį Gedimino,
Ją visi vaikučiai žino.
O virš bokšto tos pilies
Laisvės vėliava plazdės.

Štai tokia, kad ir maža
Bus Tėvynei dovana.

(Kęstutis Ivinskis)

Mūsų mažiausieji bendruomenės nariai, ikimokyklinukai, visą savaitę puošia darželio erdves piešinukais, aplikacijomis, mokosi deklamuoti eiles Tėvynei, dainuoja Jai.

Šiandien dalis ikimokyklinukų koncertavo su Židikų muzikos mokyklos bendruomene, o kiti negailėjo jiems plojimų ir džiaugėsi gražiu koncertu „Pražydo trispalvė gėlė“.

Daug, oj daug dovanų Tėvynei šiais metais paruošė mūsų mažutėliai.

KVIEČIAME

KVIEČIAME

Mokinių taryba kviečia bendruomenės narius prisijungti prie visų penktadienį vyksiančių jų organizuojamų veiklų:

  1. Apsirenk raudonai arba turėk tautinį simbolį;
  2. Pergalvok, ką tau reiškia tos trys spalvos, trys širdys, kurios nuo rytojaus kabės ant kiekvieno kabineto durų;
  3. Sudalyvauk akcijoje “Šalis, kuri širdy – TĖVYNĖ” ir priėjęs prie 1-ame aukšte esančio stendo parašyk gražų žodį, sveikinimą, linkėjimą savo gimtinei. Nuoširdžiausių, gražiausių žodžių autoriai gaus padėkos dovanėlę.

Jaunųjų šaulių sąskrydis Viekšnių gimnazijoje

Jaunųjų šaulių sąskrydis Viekšnių gimnazijoje

Židikų Marijos Pečkauskaitės jaunieji šauliai dalyvavo Jaunųjų šaulių stovykloje Viekšnių gimnazijoje. Tai trečioji jaunųjų šaulių  stovykla šiais mokslo metais.

Tokios stovyklos jaunimui patinka, nes jų metu gali parungtyniauti, išbandyti jėgas ir vikrumą.

Šioje stovykloje jaunieji šauliai  dalyvavo šaudymo varžybose, virvės traukimo rungtyje, žaidė tinklinį ir rungėsi šauliškoje estafetėje. Mūsų gimnazijos jaunieji šauliai pasirodė neblogai. Šauliškoje estafetėje pasirodėme geriausiai ir iškovojome taurę.

Jaunoji šaulė Agnė Girdvainytė už taiklų šūvį į dešimtuką buvo apdovanota šauliška kuprine.

Džiugu, kad jaunimas leidžia laisvalaikį, įsitraukdami į šaulišką veiklą.

Jaunųjų šaulių būrelio vadovė Gražina Mitkuvienė

Mūsų gimnazistai dalyvauja Humanitarų akademijos veiklose

Mūsų gimnazistai dalyvauja Humanitarų akademijos veiklose

Mūsų gimnazistai prisijungė prie Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos vykdomo projekto HUMANITARŲ AKADEMIJA. Studijų programa apima 3 metų ciklą. Akademijos programą paruošė Klaipėdos universiteto dėstytojai, dalyvaujantys Humanitarinės akademijos veikloje. Per vienerius mokslo metus planuojamos 4 sesijos.

Pirmame susitikime mūsų mokyklą  atstovavo II klasės gimnazistės Ugnė Gontaitė ir Nomeda Pačengaitė. Jos, kaip ir kiti dalyviai, išklausė dvi paskaitas. Pirmąją skaitė prof. dr. Roma Bončkutė „Graikams – Homeras, lietuviams – Daukantas“ ir prof. dr. Gintauto Vyšniausko „Raštas (Platonas, Faidras, 274b – 276a; J. Derrida, Gramatologija)“.

Nuoširdų ačiū tariame Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai Virginijai Aurylaitei už kvietimą bei galimybę augti kartu.

Lauros A. informacija, Ugnės G. nuotraukos

 

 

Edukacinė išvyka į istorines Lietuvos sostines

Edukacinė išvyka į istorines Lietuvos sostines

Baigdami įgyvendinti projektą ,,Socialumo ir amatų įgūdžiai Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono bendruomenių gerovei“, kuris suvienijo Latvijos Nigrandės ir Lietuvos Židikų bendruomenes, pasienio ruože esančių dviejų mokyklų – Kalnu vidurinės ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos – mokiniai ir mokytojai vasario 7 dieną leidosi į edukacinę išvyką Kernavė – Trakai – Vilnius.

Atvykę į Kernavę, projekto dalyviai dalyvavo edukacinėse programose. Susipažinę su senosiomis indų gamybos technologijomis, gido pasakojimo vedini nukeliavę į ankstyvosios žemdirbystės laikus, pajuto, kokia puiki medžiaga yra molis, tada patys bandė  gilintis į keramikos – archeologinių kultūrų liudininkės – gamybos paslaptis, kūrė dirbinius iš molio bei pynė apyrankes iš odos, žaidė smagų senovinį žaidimą. Kadangi Kernavė unikali savo piliakalniais, tai po edukacinių užsiėmimų buvo apžiūrėti piliakalniai, nuo kurių atsivėrė nuostabi panorama į Pajautos slėnį, per jį vingiuojančią Nerį, aplankyta neogotikinė Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia.

Atskubėjusių į Trakus mokinių ir mokytojų laukė dar viena edukacija: natūralios kosmetikos gamyba. Išklausę pasakojimo apie natūralios kosmetikos gamybos subtilumus, gydomąsias ir apsaugines savybes, susipažinę su eteriniais aliejais bei jų nauda sveikatai, kiekvienas dalyvis galėjo pabandyti pasigaminti kremą pats, pasirinkti labiausiai patikusius aromatus, atsipalaiduoti. Įdomu buvo patiems kurti kremą, jį išbandyti. Smalsiausieji spėjo apžiūrėti Trakų pilį.

Pavakarėje projekto dalyviai atvyko į Vilnių. Čia Katedros aikštėje laukė gidai, kurie supažindino su miesto senamiesčiu, trumpai papasakojo apie reikšmingiausius Vilniaus statinius.  Išgirdome Vilniaus arkikatedros bazilikos, stebinančios savo didingumu, unikalią istoriją. Pakerėjo pasakojimas apie  Vilniaus universitetą, įkurtą dar viduramžiais. Įdomi prezidentūros pastato praeitis. Buvo įdomu Literatų gatvėje išvysti sienelę su unikaliom plokštelėm, kuriose įamžinti Lietuvos rašytojai, jų kūriniai. Sustoti gatvelėje po langais buto, kuriame gyveno didysis poetas A.Mickevičius, galbūt net čia kūręs poemą ,,Gražina“. Jausti viduramžių dvasią, tas siauras uždaras gatveles, kuriomis eidamas, atrodo, net dabar užuodi pačius nemaloniausius kvapus, gal išvysti tada taip reikalingą žibintininką. Kerinti Šv. Onos bažnyčia, kurią pats Napoleonas sužavėtas jos nepaprasto grožio norėjo išsivežti.  Sustoti prie garsiųjų Aušros vartų, tarsi sugrįžti šimtmečiais atgal, pajausti stebuklingą tikėjimo galią. Nors buvo šaltoka, bet taip smagu keliauti senojo Vilniaus gatvelėmis, kai gido žodžiai neša praeitin, nupučia istorijos dulkes.

Aplankę istorines Lietuvos sostines – Kernavę, Trakus, dabartinę sostinę Vilnių, išbandę senuosius amatus, dalyvaudami edukacijose, geriau pažinę istorinę praeitį, projekto dalyviai grįžo praturtėję ir pailsėję.

Mokytoja Danutė Stancevičienė

 

                     

Edukacinė išvyka į istorines Lietuvos sostines

Edukacinė išvyka į istorines Lietuvos sostines

Baigdami įgyvendinti projektą ,,Socialumo ir amatų įgūdžiai Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono bendruomenių gerovei“, kuris suvienijo Latvijos Nigrandės ir Lietuvos Židikų bendruomenes, pasienio ruože esančių dviejų mokyklų – Kalnu vidurinės ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos – mokiniai ir mokytojai vasario 7 dieną leidosi į edukacinę išvyką Kernavė – Trakai – Vilnius.

Atvykę į Kernavę, projekto dalyviai dalyvavo edukacinėse programose. Susipažinę su senosiomis indų gamybos technologijomis, gido pasakojimo vedini nukeliavę į ankstyvosios žemdirbystės laikus, pajuto, kokia puiki medžiaga yra molis, tada patys bandė  gilintis į keramikos – archeologinių kultūrų liudininkės – gamybos paslaptis, kūrė dirbinius iš molio bei pynė apyrankes iš odos, žaidė smagų senovinį žaidimą. Kadangi Kernavė unikali savo piliakalniais, tai po edukacinių užsiėmimų buvo apžiūrėti piliakalniai, nuo kurių atsivėrė nuostabi panorama į Pajautos slėnį, per jį vingiuojančią Nerį, aplankyta neogotikinė Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia.

Atskubėjusių į Trakus mokinių ir mokytojų laukė dar viena edukacija: natūralios kosmetikos gamyba. Išklausę pasakojimo apie natūralios kosmetikos gamybos subtilumus, gydomąsias ir apsaugines savybes, susipažinę su eteriniais aliejais bei jų nauda sveikatai, kiekvienas dalyvis galėjo pabandyti pasigaminti kremą pats, pasirinkti labiausiai patikusius aromatus, atsipalaiduoti. Įdomu buvo patiems kurti kremą, jį išbandyti. Smalsiausieji spėjo apžiūrėti Trakų pilį.

Pavakarėje projekto dalyviai atvyko į Vilnių. Čia Katedros aikštėje laukė gidai, kurie supažindino su miesto senamiesčiu, trumpai papasakojo apie reikšmingiausius Vilniaus statinius.  Išgirdome Vilniaus arkikatedros bazilikos, stebinančios savo didingumu, unikalią istoriją. Pakerėjo pasakojimas apie  Vilniaus universitetą, įkurtą dar viduramžiais. Įdomi prezidentūros pastato praeitis. Buvo įdomu Literatų gatvėje išvysti sienelę su unikaliom plokštelėm, kuriose įamžinti Lietuvos rašytojai, jų kūriniai. Sustoti gatvelėje po langais buto, kuriame gyveno didysis poetas A.Mickevičius, galbūt net čia kūręs poemą ,,Gražina“. Jausti viduramžių dvasią, tas siauras uždaras gatveles, kuriomis eidamas, atrodo, net dabar užuodi pačius nemaloniausius kvapus, gal išvysti tada taip reikalingą žibintininką. Kerinti Šv. Onos bažnyčia, kurią pats Napoleonas sužavėtas jos nepaprasto grožio norėjo išsivežti.  Sustoti prie garsiųjų Aušros vartų, tarsi sugrįžti šimtmečiais atgal, pajausti stebuklingą tikėjimo galią. Nors buvo šaltoka, bet taip smagu keliauti senojo Vilniaus gatvelėmis, kai gido žodžiai neša praeitin, nupučia istorijos dulkes.

Aplankę istorines Lietuvos sostines – Kernavę, Trakus, dabartinę sostinę Vilnių, išbandę senuosius amatus, dalyvaudami edukacijose, geriau pažinę istorinę praeitį, projekto dalyviai grįžo praturtėję ir pailsėję.

Mokytoja Danutė Stancevičienė

 

                     

Edukacinė išvyka į Kauną

Edukacinė išvyka į Kauną

Pasibaigus I pusmečiui, vasario 5 dieną septintokai nusprendė pakeisti mokymosi erdvę – organizuoti edukacinę išvyką į Kauną. Tik pradėjus švisti, keliautojus pasitiko šviesi saulėta diena, tad buvo galima geriau pažinti Lietuvos gamtą: laukus, žaliuojančias pievas, kalveles, vingiuojančias upes ir upelius, stebėti miestus ir miestelius, jų budimą darbo dienai. Tikra praktinė geografijos pamoka.

Žvalgydamiesi pro langus, džiaugdamiesi saulės nušviesta gamta, net nepastebėjo, kaip pasiekė savo kelionės tikslą – Kauno IX fortą. Čia jų laukė istorijos pamoka. Kartu su gide septintokai patraukė į požemius ir išklausė pasakojimą apie IX forto pastatymą bei forto kaip tvirtovės paskirtį. Vaikai sužinojo, kad čia buvęs sunkiųjų darbų kalėjimas, okupacijos metu – kalinių persiuntimo į lagerius punktas. Labiausiai sukrėtė gidės informacija apie žudynes čia Antrojo pasaulinio karo metu, susidomėję vaikai apžiūrėjo karcerius, kameras, duris, per kurias pasisekė pasprukti 64 kaliniams. Apžiūrėję ekspoziciją, aplankė monumentą holokausto aukoms atminti.

Važiuodami Kauno gatvėmis, stebėjo didingus miesto pastatus, Kauno pilį, bažnyčias, tiltus per Nemuną. Aplankė filmą ,,Ledo šalis“. Tai graži pasaka, bet kaip ir nagrinėdami kūrinius literatūros pamokoje, taip ir čia vaikai įžvelgė potekstę: gėrio ir blogio kovą, išdavystės žalą, pasitikėjimo ir seserų meilės viena kitai stebuklą.

Po filmo visi skubėjo į autobusą – laukė ilga kelionė namo, o jos metu muzikos ir etikos pamokėlės. Visą kelią septintokai dainavo, smagiai bendravo, trumpam pamiršo buvusius nesutarimus.

Septintokai grįžo pavargę, bet praturtėję, sužinoję daugiau apie skaudžią savo krašto praeitį,  artimiau pažinę vieni kitus. O už šią puikią edukacinę išvyką nuoširdžiai dėkojame Armando tėveliams.

Studijos 2020

Studijos 2020

Vasario 7 dieną mokiniai dalyvavo tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje STUDIJOS 2020. Čia gimnazistai turėjo galimybę susitikti su karjeros konsultantais, pabendrauti su studentų organizacijų nariais. Po parodos apsilankėme Vilniaus senamiestyje. Kelionės išlaidas finansavo „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“ projektas.

NACIONALINIS MOKINIŲ KONKURSAS „LIETUVOS KOVŲ UŽ LAISVĘ IR NETEKČIŲ ISTORIJA“

NACIONALINIS MOKINIŲ KONKURSAS „LIETUVOS KOVŲ UŽ LAISVĘ IR NETEKČIŲ ISTORIJA“

Jau keletą metų Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniai dalyvauja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuojamame nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“.

Konkurso tikslas – skatinti jaunimą domėtis Lietuvos istorija, ugdytis pilietiškumą, puoselėti tautinius jausmus ir istorinę atmintį, skatinti kūrybiškai pažvelgti į istorinius įvykius, formuoti ir perteikti savitą jų vertinimą. Taip pat siekiama, kad tirdami Lietuvos istoriją darbų autoriai ją „atrastų” per konkrečių asmenų (tam tikrų istorinių įvykių liudininkų) likimus ir istorijas.

Konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvauja 6-7 ir I gimnazinės klasės mokinių sukurti kūrybiniai darbai.

Mažais žingsneliais į knygos pasaulį

Mažais žingsneliais į knygos pasaulį

Kiekvienas supranta, kad skaitydamas įgyja žinių. Tad su trečiokais nusprendėme pakalbėti apie jų skaitomas knygas. Vaikai atsinešė perskaitytas knygas ir kūrė jų reklamą: nurodė knygos autorių, pavadinimą, temą, o kai kurie papasakojo nuotykį bei iliustravo. Vėliau kiekvienas pristatė sukurtą reklaminį lankstinuką.

Visiems puikiai žinoma mįslė: ,,Baltos lankos, juodos avys, kas išmano, tas jas gano“, vaikams tapo pagrindu sukurti piešinį: nupiešę avį, panaudodami laikraštį aplikacijos būdu  apipavidalino, o tada surengė parodėlę.  Taip pat smagu buvo kurti skirtukus skaitomai knygai. Taip žengėme dar vieną žingsnelį į paslaptingą knygų pasaulį.

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje