Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija

Category: Bendros naujienos

XX Plungės rajono savivaldybės kultūros centro projektas Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersonas paroda – konkursas

XX Plungės rajono savivaldybės kultūros centro projektas Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersonas paroda – konkursas

Šiemet projekto „STANISLOVAS RIAUBA – ŽEMAITIJOS ANDERSENAS“  suburti, jaunieji kūrėjai iš Mažeikių, Rietavo ir Plungės miestų bei rajoninių mokyklų savo darbais jau nuo spalio mėn. ėmė pildyti Plungės kultūros centro parodų salę. Šioje, 20-ojoje parodoje  savo kūrybą pristatė 76 jaunieji menininkai. Tai jau 20 metų veikianti kūrybinė iniciatyva, skatinanti etninės kultūros tęstinumą, pažinimą ir sklaidą jaunimo tarpe. Tai tikras ir gyvas jaunųjų menininkų sąjūdis  Žemaitijoje. Esminė veikla – tai paroda-konkursas, pradėtas 2001 metais ir plėtojamas  remiantis liaudies skulptoriaus Stanislovo Riaubos vardu ir jo  kūrybos atminimu.

Paroda buvo pilna gražiausių, originaliausių kūrinių, bet ji kitokia, nei kasmet. Mokinių kūrybiniai darbai buvo pristatomi visuomenei virtualioje Plungės rajono savivaldybės kultūros centro socialinio tinklo Facebook paskyroje.

Darbai nuostabūs, pilni šilumos, paprastumo ir liaudies dvasios, kaip ir pats skulptorius Stanislovas Riauba.

Kaip ir kasmet, parodoje – konkurse dalyvavo Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 8-II-IV klasių mokinių sukurti kūrybiniai darbai.

Sveikiname Gintarę Stonytę tapus soc. tinklų “Like” lydere, mergina pripažinta Kruopščiausia dalyve. Rūta Petraitytė ir Sintija Enciūtė, tapo prizininkėmis, jos soc. tinklų “Like” lyderės.

 

 

Ar aš nešu šviesą?

Ar aš nešu šviesą?

„Kas šviečia iš savęs, savimi, įtraukia ir kitus apšviesdamas. Iš Židikų Marijos – Šatrijos Raganos – šviesos ratas yra didėjęs, plėtęsis,” – rašė literatūros kritikė Viktorija Daujotytė. Tad mokydamiesi Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje ir jausdami rašytojos skleistą šviesą, pasitinkame vardo grąžinimo 31-ąsias metines, kiekvienas susimąstydami, ar nešam šviesą, kokiais gerais darbais prisidedam, kad mokykloje būtų gera, jauku.

Pradinių klasių mokiniai su mokytojomis prisiminė savo gerus darbelius: kam padėjo, ką paguodė, ar buvo mandagūs, gerai mokėsi. Tada piešė piešinėlius, kuriuose atsispindi jų skleidžiama šviesa, organizavo parodėlę.

5-okai rašė rašinius tema: „Kai padarome ką nors gero, būna smagu“, o 6-okai, jau neblogai išmanydami literatūros žanrus, patys rinkosi, kaip atkleisti temą „Ar aš nešu šviesą?“.

7–8 klasės mokiniai artėjant vardo grąžinimo sukakčiai išleido pačių parengtus laikraštukus, kuriuose rašė apie mokyklą, rašytoją Mariją Pečkauskaitę, muziejų Židikuose, taip pat kūrė rašinėlius, kaip kiekvienas neša šviesą mokyklai, kokius gerus darbus yra padarę. Pasidžiaugė gerais mokymosi rezultatais, dalyvavimu olimpiadose, konkursuose, laimėjimais varžybose, pagalba seneliams, vienas kitam … Apie nuveiktus gerus darbus mintimis dalijosi ir I bei II g.klasės mokiniai, kalbėjosi apie pastangas puošti mokyklą karpiniais, dailės darbeliais, apie dalyvavimą projektuose, renginiuose, apie pasiektus laimėjimus, apie draugiškumą tarpusavyje, pagarbą ir mandagumą.

Vyriausieji gimnazistai – III ir IV klasių mokiniai – savo šviesos skleidimo sampratą demonstravo rašydami rašinius. III klasės mokiniai samprotavo „Ar aš nešu šviesą?“. Žinoma, jų tikslas buvo atskleisti šią temą remiantis literatūriniais kontekstais. III prisiminė Renesanso epochos tendencijas, Apšvietos amžių ir tuo metu rašytus kūrinius, o IV klasės gimnazistai šviesos apraiškų ieškojo Albero Kamiu, Viljamo Šekspyro, Marijos Pečkauskaitės kūryboje ir rašė literatūrinius rašinius „Gyvenimo prasmė literatūroje“.

 

DIDŽIUOJAMĖS!

DIDŽIUOJAMĖS!

Šiandien, minėdami mokyklos vardo grąžinimo dieną, norime pasidžiaugti su visais labai gerai ir gerai besimokančiais mokiniais, puikiai lankančiais mokyklą bei visais mokiniais, kurie savo pastangomis, darbu ir noru džiugina mokyklos bendruomenę.

KILKITE IR KELKITE!

Tolerancijos dieną prisimenant

Tolerancijos dieną prisimenant

Lapkričio 16-ąją minima Tolerancijos diena. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija nuo 2003 metų kasmet inicijuoja šios dienos minėjimą ir kviečia mokinius dalyvauti pilietinėse iniciatyvose.

Šių metų pilietinės iniciatyvos idėja – Tolerancijos dėlionė. „Mūsų pasaulis – tai skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, išsilavinimą, tautybę, pažiūras, pomėgius, gyvenimo būdą ir t.t. Skirtumai – tai lyg atskiros dėlionės detalės, kurias sujungus į visumą,gauname nepakartojamą viso pasaulio paveikslą“.

Mes, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos Mokinių taryba, kvietėme prisijungti prie inciatyvos ir per kalbų bei kitų disciplinų pamokas, klasės valandėles prisiminti sąvokos „Tolerancija“ reikšmę, aptarti pasaulio žmonių skirtumus, analizuoti nepakantumo apraiškas ir tolerancijos ribas. MT susirinkimo metu patys apie šias opias problemas diskutavome.

Miela Gimnazijos bendruomene, jei dar nespėjote pasikalbėti šiomis temomis, nieko tokio, per vėlai nebūna, padarykite tai. Siekime visi kartu, kad tolerancija mūsų bendruomenėje klestėtų ne vieną dieną, bet ištisus metus!

Konstitucijos egzaminas

Konstitucijos egzaminas

Jau keturioliktus metus iš eilės visi Lietuvos piliečiai lapkričio 11-ąją buvo pakviesti laikyti Konstitucijos egzaminą. Tradiciškai egzamine dalyvavo ir mūsų mokiniai nuo 5 iki IV klasės.

Džiaugiamės istorijos mokytojos Lidijos iniciatyva kasmet suburti vis daugiau mokinių, kurie dalyvaudami egzamine ugdosi pilietinę savivoką ir pilietiškumą bei susipažįsta su Lietuvos valstybės sandaros samprata, simboliais, veikimo mechanizmais. 

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje