Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija

Gimnazijos mokytojai

Mokytojai, jų dėstomi dalykai, kontaktai 2020-2021 m. m.

 

Eil. Nr.

Mokytojo pavardė, vardas

Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija

Kontaktai

Pastabos

1.

Keršienė Edita

Ikimokyklinio ugdymo gr. vyresnioji auklėtoja

Edita.kersiene@zidikai.lt

 

2.

Skirgailienė Vaida

Ikimokyklinio ugdymo gr. auklėtoja

liutikaite.vaida@zidikai.lt  

Vaiko auginimo ir priežiūros atostogose

3.

Musulienė Lyga

Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja

lyga.musuliene@zidikai.lt

 

4.

Grušaitė Lina

Priešmokyklinio ugdymo  vyresnioji mokytoja

Lina.grusaite@zidikai.lt

Dirba Ruzgų skyriuje

5.

Jonauskienė Vanda

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 4 klasė

Vanda.jonauskiene@zidikai.lt

 

6.

Kazlauskienė Sonata

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

1 klasė

sonata.kazlauskiene@zidikai.lt  

 

7.

Šadauskienė Gražina

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

3  klasė

grazina.sadauskiene@zidikai.lt

 

 

8.

 Paulauskaitė Jurgita

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

2 klasė

jurgita.paulauskaite@zidikai.lt

 

 

9.

Meškienė Alma

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

3-4 klasės

Alma.meskiene@zidikai.lt

Dirba Ruzgų skyriuje

10.

Mikuckienė Violeta

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

3-4 klasės

Violeta.mikuckiene@zidikai.lt

Dirba Ruzgų skyriuje

11.

Arnotaitė Laura

Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja,

IVg. kl. auklėtoja

 Laura.arnotaite@zidikai.lt  

 

12.

Stancevičienė Danutė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,

8 klasės auklėtoja

 Danute.stanceviciene@zidikai.lt

 

13.

Šambarauskienė Rūta

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,

7-8 kl. auklėtoja

Ruta.sambarauskiene@zidikai.lt

Dirba Ruzgų skyriuje

14.

Meirytė Stugė Jolanta

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Jolanta.meiryte.stuge@zidikai.lt

Dirba Ruzgų skyriuje

15.

 Čepauskaitė Ramute

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja  

ramute.cepauskaite@zidikai.lt

 

16.

 Neverdauskienė Rita

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja  

 Rita.neverdauskiene@zidikai.lt  

 

17.

Gontaitė Daiva

Vokiečių kalbos vyresn ioji mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

daiva.gontaite@zidikai.lt  

 

 

 

18.

Kasputytė Aurelija

Fizikos mokytoja metodininkė, matematikos vyresnioji mokytoja,

 

aurelija.kasputytė@zidikai.lt

 

19.

Bartkuvienė Laima

Direktorės pavaduotoja ugdymui,  

matematikos mokytoja metodininkė

pavaduotoja@zidikai.lt

 

20.

Vaičiūnienė Laima

Matematikos mokytoja metodininkė

laima.vaiciuniene@zidikai.lt

 

 

Mazilinienė Laima

Matematikos mokytoja metodininkė

Laima.maziliniene@zidikai.lt

 

Dirba Ruzgų skyriuje

21.

Urbonas Egidijus

 

egidijus.urbonas@zidikai.lt  

Ne pagrindinė darbovietė

22.

Razguvienė Sigutė

Chemijos mokytoja metodininkė

sigute.razguviene@zidikai.lt  

Ne pagrindinė darbovietė

23.

Končiutė Lidija

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė

5 klasės auklėtoja

lidija.konciute@zidikai.lt

 

24.

Baranauskienė Jūratė

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų vyresnioji mokytoja

 

Jurate.baranauskiene@zidikai.lt

Dirba Ruzgų skyriuje

26.

Strakšienė Vida

Geografijos vyresnioji mokytoja

vida.straksiene@zidikai.lt  

 

27.

Šilinskaitė Inga

Dailės ir technologijų mokytoja metodininkė, Ig. klasės auklėtoja

inga.silinskaite@zidikai.lt

 

28.

Nagienė Aurelija

Dailės, technologijų ir etikos vyresnioji mokytoja

Aurelija.nagiene@zidikai.lt

Dirba Ruzgų skyriuje

29.

Šakinskas Andrius

Fizinio ugdymo  mokytojas metodininkas,

8 klasės auklėtojas

andrius.sakinskas@zidikai.lt  

 

30.

Mitkuvienė Gražina

Fizinio ugdymo ir žmogaus saugos vyresnioji mokytoja, Mokytojos padėjėja

grazina.mitkuviene@zidikai.lt  

Dirba Ruzgų skyriuje

31.

Briškienė Nijolė

Tikybos  mokytoja,

Bibliotekininkė

nijole.briskiene@zidikai.lt

 

32.

Daukšas Juozas

Muzikos vyresnysis mokytojas

juozas.dauksas@zidikai.lt    

Ne pagrindinė darbovietė

33.

Čiapienė Ilona

Muzikos vyresnioji mokytoja

Ilona.ciapiene@zidkai.lt

Dirba Ruzgų skyriuje

34.

Savickienė Aurelija

Choreografijos mokytoja

aurelija.savickene@zidikai.lt

Vaiko priežiūros atostogose

35.

Balvočius Vytautas

Choreografijos vyresnysis mokytojas

orijonas@gmail.com

Pavaduoja

A. Savickienę

36.

Abrutienė Daiva

Socialinė pedagogė, Etikos vyresnioji mokytoja,

7 klasės auklėtoja

 

daiva.abrutiene@zidikai.lt   

 

37.

Laurinaitienė Dalia

Specialioji pedagogė-logopedė

dalia.laurinaite@zidikai.lt    

 

38.

Muravjovaitė Emilija

Psichologė

emilija.muravjovaite@zidikai.lt    

 

39.

Jurgelionytė Šmukštienė Lina

Socialinė pedagogė ,

10 kl. auklėtoja

Lina.jurgelionyte.smukstiene@zidikai.lt

Dirba Ruzgų skyriuje

40.

Eičinienė Danutė

Logopedė

Danute.eiciniene@zidikai.lt

Dirba Ruzgų skyriuje

 

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija