Vizija, misija, filosofija ir vertybės

VIZIJA

Gimnazija, atvira kaitai ir inovacijoms, rengianti mokinius būsimoms studijoms, lavinanti gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus integruojantis šiuolaikinėje visuomenėje.

 MISIJA

Įgyvendinti švietimo politiką , teikti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį visų pakopų ugdymą, grįstą pasirinkimo laisve ir atsakomybės jausmu: mokytis visą gyvenimą.

FILOSOFIJA IR VERTYBĖS

Ugdymas ir ugdymasis grindžiamas humanistine demokratine ugdymo filosofija, pilietinio sąmoningumo ir tautinės savimonės puoselėjimu, mokymu protauti, bendrauti ir bendradarbiauti, kūrybinių galių skatinimu, savarankiškumu ir gebėjimu naudotis informacinėmis technologijomis.

Bendruomenės narių veiklos filosofija pagrįsta bendražmogiškomis vertybėmis, krikščioniškomis tradicijomis, nuostata į vaiką, gebantį mokytis visą gyvenimą.

Gimnazijos veiklos pagrindinė filosofinė nuostata: ,,Kilti ir kelti“.

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija