Išrinkta Marijos Pečkauskaitės idealo siekianti mergaitė

Kasmet minėdama rašytojos Marijos Pečkauskaitės gimimo metines, gimnazijos bendruomenė renka mergaitę, siekiančią Marijos Pečkauskaitės idealo, kuriai kaip ir rašytojai rūpi ne tik savo pačios norai, kuri kažką daro ne tik sau, bet ir tiems, kurie yra šalia, kuriems reikia pagalbos, kuri aktyviai dalyvauja gimnazijos gyvenime.

Kovo 7 dieną gimnazijos aktų salėje susirinkusiems mokiniams ir mokytojams II klasės gimnazistės trumpai priminė Marijos Pečkauskaitės gerus darbus Židikuose, jos norą padėti bei gebėjimą gauti lėšų altruistinei veiklai. Gimnazijos direktorė R.Širvinskienė paragino, kad šios kilnios moters pavyzdys mokinius užkrėstų noru būti darbštesniais, pasiruošusiais padėti ir atsakingais žmonėmis, bei paskelbė mokinę, palytėtą gėrio bangelės, šiemet išrinktą Marijos Pečkauskaitės idealo siekiančia mergaite. Tai I klasės gimnazistė Kamilė Kavaliauskaitė. Mergaitę šiltai sveikino gimnazijos direktorė, jos pavaduotoja, mokytojai, klasės draugai. O pernai Marijos Pečkauskaitės idealo siekiančia mergaite išrinkta III klasės gimnazistė Kotryna Drabavičiūtė užrišo juostą ir palinkėjo niekad nenuleisti rankų, ,,kilti ir kelti‘‘. Garbingą nominaciją gavusi Kamilė pasidžiaugė pelniusi mokytojų ir mokinių pasitikėjimą ir dėkojo tėvams, gimnazijos bendruomenei, ne kartą Marijos Pečkauskaitės idealo siekiančia mergaite tapusiai vyresniajai seseriai, kurios pavyzdys įkvėpė siekti savo tikslų, skleisti gėrį.

Renginį pratęsė III klasės gimnazistė Kotryna Drabavičiūtė kviesdama I – II klasių gimnazistus sudaryti komandas ir dalyvauti protmūšyje ,,Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos gyvenimas ir veikla‘‘. Įdomūs intriguojantys klausimai suteikė galimybę daugiau sužinoti apie rašytoją, pasitikrinti jau turimas žinias, galbūt net užsikrėsti Marijos Pečkauskaitės noru daryti gerus darbus. Nors klausimai nebuvo lengvi, bet mokinių atsakymai parodė, kad apie rašytoją žino nemažai.

Po renginio ne vienas susimąstė, kad gėris užkrečiamas, jis kaip bangelės ribuliuodamos vandenyje persiduoda vis tolyn.

Mokytoja Danutė Stancevičienė2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija