„Bendras švietėjiškas ir kultūrinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos pasienio mokyklų“

Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla kartu su Saldus rajono Kalnu vidurine mokykla įgyvendinto bendrą projektą „Jungtinis švietėjiškas ir kultūrinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos mokyklų abipus sienos“, kuris vyko pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, įgyvendinamą pagal 2007 – 2013 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą. Programą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas, o šios programos tikslas yra prisidėti prie darnios socialinės ir ekonominės pasienio regiono plėtros ir taip didinti jo konkurencinį pranašumą siekiant, kad regionas taptų patrauklus gyventi ir lankytis.

Kitas svarbus mūsų bendro projekto tikslas yra siekti, kad akademinis jaunimas iš abiejų mokslo institucijų stengtųsi atgaivinti ir išlaikyti senąsias baltų tradicijas ir kultūrinį šiaurės vakarų Lietuvos bei Kuržemės regionų paveldą per dailę, muziką ir istorijos pažinimą.

Projekto rezultatai buvo aptarti šalių partnerių baigiamojoje konferencijoje. Joje dalyvavo ne tik partneriai iš Latvijos kalnu vidurinės mokyklos, bet ir svečiai- Mažeikių r. vicemerė Sigutė Bernotienė, Latvijos ir Lietuvos kaimynystės programos projektų vadovė Dovilė Radvilavičiūtė, programos asistentė Anetė Govore, Mažeikių r. savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Virginija Steponavičienė. Viešnios džiaugėsi puikiais projekto metu nuveiktais darbais: turtinga paroda, puikiu Latvijos ir Lietuvos jaunimo koncertu. Daug šiltų pagyrimo žodžių projekto dalyviams išsakė tiek Židikų Marijos Pečkauskaitės direktorė Rima Širvinskienė, tiek Latvijos Kalnu vidurinės mokyklos direktorė Zenta Klaipa. Mokyklų vadovės džiaugėsi sėkmingai įgyvendintu projektų bei atliktų darbų gausa.

Konferencijos dalyviams buvo pateikta išsami ataskaita apie visų metų darbus, kurią parengė projekto koordinatorė Laima Bartkuvienė ir koordinatorės asistentė Vilma Levickienė. Projekto darbo grupėje dalyvavę mokytojai: Inga Šilinskaitė, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto juvelyriškos dėstytojas Albertas Gedvilas, Latvijos jaunuolius mokęs lietuvių kalbos mokytojas Vytautas Bartkus bei Kalnu vidurinės mokyklos muzikos mokytojas Atris Šulbergs dalinosi įspūdžiais, džiaugėsi atliktais darbais. Mokiniai savo mokytojams taip pat negailėjo šiltų padėkos žodžių, neslėpė patirto džiaugsmo ir neišdildomų prisiminimų. Gražia lietuviška šnekta į konferencijos dalyvius prabilo Latvijos moksleivė Loreta Kocite, o židikiškis dvyliktokas Virmantas Krakys savo įspūdžius išsakė latviškai. Konferenciją vainikavo turiningas koncertas paruoštas Latvijos mokytojo Arčio Šulbergs ir Židikų muzikos mokytojos Natalijos Burbienės.

Aktyviausiai prie projekto viešinimo ir įgyvendinimo prisidėjusiems mokytojams bei partneriams buvo įteiktos padėkos. Kiekvienas darbo grupės narys įgyvendinant projektą buvo labai svarbus, todė padėkos žodžių nusipelnė visos darbo grupės mokytojai, mokiniai bei kruopščiai projekto lėšas paskirsčiusi mokyklos buhalterė Bronislava Vitkauskienė.

Projektui pasibaigus, galime tvirtai pasakyti, kad labai džiaugiamės sutvirtėjusia draugyste ir suaktyvėjusiu kultūriniu bendradarbiavimu tarp pasienio bendruomenių bei tautinio paveldo puoselėjimu jaunimo tarpe.

Projeto koordinatorė L. Bartkuvienė2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija