PAMINĖJOME EUROPOS BENDRADARBIAVIMO IR BALTŲ VIENYBĖS DIENAS

Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla kartu su Kalnu vidurine mokykla iš Nigrandės (Latvija)  vykdo projektą „Mokyklų bendradarbiavimas“ , kuris yra dalis Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos, įgyvendinamos pagal 2007-2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą. Vykdant projektą mes ne tik organizuojame bendras dailės, muzikos ir kitas menines- pažintines veiklas, bet ir gilinamės į savo bendrų baltiškų šaknų ypatumus. Norėdami pasidalinti savo veiklos rezultatais su plačiąja visuomene, organizavome dvi dienas trukusius renginius.

Rugsėjo 21 dieną visi rinkomės į Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinę mokyklą, kur buvo parodyta literatūrinė kompozicija apie senąjį baltų tikėjimą. Po jos klausėmės latviškų dainų bei pasisakymų lietuvių ir latvių kalbomis. Visi kalbėjusieji pabrėžė, kaip svarbu yra domėtis savo praeitimi, gilintis į protėvių papročius ir gerbti visą kultūrinį paveldą. Po renginio aktų salėje veikė kūrybinės laboratorijos. Vieni mokiniai buvo pakviesti į edukacinį užsiėmimą apie kalvystės ir juvelyrikos meną, kurį vedė Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto metalo plastikos katedros dėstytojas Albertas Gedvilas. Mokiniai labai susidomėję klausėsi lektoriaus pasakojimo apie tradicinį baltų meną ir galėjo iš arti apžiūrėti pavyzdžius. Kita dalis mokinių kartu su mūsų dailės mokytoja metodininke Inga Šilinskaite patys pabandė perteikti tradicinius baltiškus ornamentus ant šilko. Visi renginio dalyviai džiaugėsi galėdami prisiliesti prie savo protėvių šaknų.

Rugsėjo 22-osios dienos vakare buvome pakviesti ant Kalnaiši kalno Latvijoje. Mus pasitiko rudenėjančios gamtos ramybė ir į dangų kylančios laužo liepsnos. Čia, po atviru dangumi, itin prasmingai skambėjo eilės ir dainos, skirtos Dangaus, Žemės ir Ugnies dievybėms. Manau, kad minint šią simbolinę datą- Baltų vienybės dieną- ne vienas pagalvojo, kaip svarbu yra mums, vienintelėms išlikusioms dviems baltų tautoms: lietuviams ir latviams,  išlaikyti savo identitetą: kalbas, papročius ir tradicijas bei labai atsakingai žiūrėti į visos Europos ateitį.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija