OLWEUS MOKYKLA

2021-05-28 gimnazijoje nuotoliniu būdu vyko OLWEUS programos standarto laikymosi įvertinimo auditas. Auditoriai bendravo su gimnazijos direktore ir programos koordinatoriumi, tikrino ir vertino, kaip mokykla laikosi  Olweus programos kokybės plano.

Remiantis jo rezultatais, Nacionalinė švietimo agentūra gimnazijai suteikė pažymėjimą (Nr. OM10.2-30), kuriuo Mažeikių rajono Marijos Pečkauskaitės gimnazija yra pripažįstama OLWEUS mokykla 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija