Olweus klausimyno mokiniams rezultatai

Lyginant 2018 ir 2019 metų apklausų rezultatus paaiškėjo, jog patyčių mastas tarp gimnazijos mokinių sumažėjo  daugiau nei dvigubai, o kai kuriose klasėse, džiugu, patyčių atvejų visai neužfiksuota! Prie to prisidėjo išaugęs pasitikėjimas gimnazijos darbuotojais, klasių vadovais, kuriems mokiniai ryžtasi papasakoti apie savo bėdas, o jie nelieka abejingi ir stabdo patyčias.

2020 metų apklausos rezultatai parodė, kad patyčių situacija gimnazijoje yra panaši, pastebėtas tik nežymus jų sumažėjimas. Nuotolinio mokymo metu vykdytos visos OPKUS numatytos veiklos: Meet platformoje vestos Olweus klasės valandėlės, organizuoti virtualūs MSG ir mokinių savivaldos susirinkimai (Meet), dalis dokumentacijos perkelta į Google diską, todėl buvo lengviau pasiekiama bendruomenei.

Apklausos rezultatai byloja, kad aiški sistema, susitarimai, vieninga tvarka leido sėkmingai vykdyti patyčių prevencijos programą. Darbas vardan bendro tikslo atsipirko, todėl akivaizdu, kad Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bendruomenė tapo saugesne.Paskelbta kategorijoje: Olweus
2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija