OLWEUS mokykla

2019-06-20 gimnazijoje vyko OLWEUS programos standarto laikymosi įvertinimo auditas. Auditoriai bendravo su gimnazijos direktore, programos koordinatoriumi, mokiniais, tikrino ir vertino, kaip mokykla laikosi  Olweus programos kokybės plano.  Remiantis jo rezultatais, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras gimnazijai suteikė pažymėjimą (Nr. OM8.1-19), kuriuo Mažeikių rajono Marijos Pečkauskaitės gimnazija yra pripažįstama OLWEUS mokykla 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metams.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija