4 klasės standartizuoti testai

2014 metais balandžio – gegužės mėnesiais pradedami vykdyti 4 klasėse standartizuoti testai. Tikslas – sudaryti sąlygas mokyklai ir mokytojai savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Standartizuoto testavimo principai: atsakingumas, konfidencialumas, objektyvumas.

4 klasės standartizuotų testų vykdymas organizuojamas, vadovaujantis direktorės įsakymu patvirtintu standartizuotų testų vykdymo tvarkos aprašu.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, testavimo dieną neturi patirti atskirties, jie turi teisę vienodomis sąlygomis (sudarant būtiniausias jų esminius specialiuosius poreikius atitinkančias sąlygas) dalyvauti mokymosi pasiekimų vertinime ir atlikti tuos pačius standartizuotus testus, kuriuos atlieka visi atitinkamos klasės mokiniai.

4 klasės standartizuotų testų vykdymo laikas ir vieta:

1. lietuvių kalbos (skaitymo) – 2014 m. balandžio 29 d. 8.55 – 9.40 val. 4 klasės kabinete;

2. lietuvių kalbos (rašymo) – 2014 m. balandžio 30 d. 8.55 – 9.40 val. 4 klasės kabinete;

3. matematikos – 2014 m. gegužės 6 d. 8.55 – 9.40 val. 4 klasės kabinete;

Standartizuotų testų rezultatus iki 2014 m. gegužės 30 dienos aptars 4 klasės mokytoja asmeniškai su kiekvienu mokiniu ir jo tėvais pagal suderintą grafiką.

4 klasės mokytoja Šarūnė Erlickaitė

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija