Adventinis rytmetys

Adventinis rytmetys „Dalinkimės gerumu“ pradėtas giesme, kviečiančia naujai pažvelgti, naujai kurti – kaip rytais naujai pabalinti takai. Gabijos padeklamuotas eilėraštis „Geras vaikas“ – vilties spindulys dar tamsų rytą.

Trečiokai, „tiesdami kelius“ užsiminė, kur galime pasistengti, merginos pynė  vainiką iš gerų darbų – taip laukiame šventų, dovanomis gausių Kalėdų. Dvasios vadas kun. Dainoras Židackas priminė apie pačią didžiausią dovaną žmonijai – Jėzų Kristų, kurio gimtadieniui ruošiamės visą adventą. Kai klebonas palaimino adventinį vainiką ir tikybos mokytoja uždegė Pranašų žvakę, visi sukalbėjome Viešpaties maldą.

Direktorė pasidžiaugė adventinio rytmečio ramuma ir pasveikino kleboną su praėjusiu gimtadieniu. Mūsų „Ilgiausių metų“ linkėjimai testiprina Dvasios vadą tarnystės kelyje.

Tikybos mokytoja dėkojo visiems dalyviams, pavaišindama saldainiais, ragindama dalintis gerumu.

Adventinio rytmečio organizatoriai

 

 

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija