Anglų kalbos pamoka Sightseeing of Židikai (Ekskursija po Židikus)

Šių metų spalio 10 dieną anglų pamoka mūsų mokyklos 9-okams vyko neįprastoje aplinkoje. Visa klasė vykome pėstute apžiūrėti Židikų gyvenvietės. Pamokos tema – „Sightseeing of hometown interesting places“. Į šią temą buvo integruota ir gramatika – „Prepositions of time and place“. Mokiniai labai įdomiai angliškai papasakojo apie Židikų miestelio atsiradimą, aplankėme žymųjį Marijos Pečkauskaitės muziejų, miestelio katalikų bažnyčią su senuoju varpu, paminklą nepriklausomybei paminėti. Pabuvojome ir gražiame gamtos kampelyje – Židikų parkelyje, kuriame mokiniai mėgsta leisti savo laisvalaikį. Pamokos tikslas buvo pasiektas, nes mokiniai galėjo neformalioje aplinkoje kalbėti angliškai apie savo gimtinę, naudodami vietos ir laiko prielinksnius.

Anglų kalbos mokytojos Lina Baltutienė ir Danguolė Lelešienė

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija