Apdovanoti gimnazijos Šviesos vaikai

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis rašė: „Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse“. Tokia jau žmogaus prigimtis – nuolat ieškoti. Savyje – Savęs, tamsoje – prieblandos. Net saulei šviečiant dažnai ieškome šviesos. Šviesos ieškojome ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje. Gruodžio mėnesį rinkome Šviesos vaikus, kurie yra paslaugūs, mandagūs, draugiški, veikia tyliai, bet aplink save skleidžia šilumą ir nešykštėdami ja dalijasi su aplinkiniais.

Gruodžio 18-ąją mokyklos bendruomenę į Šviesos rytmetį ir Šviesos vakarą, kur buvo apdovanoti nominuotieji Šviesos vaikai, pakvietė direktorė Rima Širvinskienė ir tikybos mokytoja Dalia Sprindienė. Šviesos rytmetį gimnazijos mažiausieji pradėjo leisdami dangaus žibintus, o aktų salėje, kurią pradinių klasių mokiniai papuošė savo rankų darbo žibintais, jų pačių lūpomis skambėjo Biblijos žodžiai. Pradinukai drąsiai ir neabejodami teigė, kad Viešpats yra jų šviesa, giedojo jį šlovinančias giesmes, rašė laiškus, sveikinimus Viešpačiui. Ryškiausiais šviesuliukais, Šviesos vaikais iš pradinių klasių mokinių išrinktos: Ariana Antanavičiūtė (2 kl.), Gabrielė Stonkutė (3 kl.) ir Eglė Gontaitė (4 kl.).

Tos pačios dienos vakare gimnazistai, administracija, mokytojai ir tėvai rinkosi į Dautarų dvarą, kur apdovanoti vyresniųjų klasių Šviesos vaikai.

Šventė prasidėjo ekskursija po dvarą, o netrukus persikėlė į salę, kuri skendėjo žibintų šviesoje. Biblijos žodžiai, kvietimas atsigręžti į Kalėdų šventės tikrąją prasmę ir nepaskęsti banalybėse, menkniekiuose – vakaro vedamoji gija. Viešpatį šlovinančių giesmių fone kiekvienas galėjo permąstyti savo metus, susikaupti, pastiprinti sielą prieš didžiąsias metų šventes. Židikų parapijos klebonas Egidijus Jurgelevičius, visų paprašęs užsimerkti ir keletą kartų garsiai ištarti: „Jėzus Kristus – mano Viešpats“, ragino pasikliauti Viešpačiu ir eiti jo apšviestu keliu, nes tik taip rasime ramybę. Tą vakarą atidaryta ir akcijos Knygų Kalėdos aukų dėžutė. Iš paaukotų pinigų bus perkama naujausia grožinė vaikiška literatūra gimnazijos bibliotekai. Renginio kulminacija – vyresniųjų klasių mokinių Šviesos vaikų paskelbimas. Jais tapo: Irmantė Norvaišaitė (6 kl.), Ovidijus Steponavičius (7 kl.) ir Tautvilas Liegis (IV). Tikime, kad šis įvertinimas jaunuoliams taps paskata ir toliau kurstyti savo širdeles vien gerumu. Visiems Šviesos vaikams buvo įteiktos unikalios, tik šiai progai sukurtos, Aleksandro Novako statulėlės.

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie Šviesos rytmečio ir Šviesos vakaro organizavimo už tai, kad laike, kurį praleidome vienybėje, jūsų dėka ištirpo rūpesčiai ir kasdienybė, o aplankęs ramybės ir laukimo duetas – skamba darniai darniai.

Gimnazijos bendruomenės vardu – lietuvių kalbos mokytoja Laura Arnotaitė2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija