Ar aš nešu šviesą?

„Kas šviečia iš savęs, savimi, įtraukia ir kitus apšviesdamas. Iš Židikų Marijos – Šatrijos Raganos – šviesos ratas yra didėjęs, plėtęsis,” – rašė literatūros kritikė Viktorija Daujotytė. Tad mokydamiesi Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje ir jausdami rašytojos skleistą šviesą, pasitinkame vardo grąžinimo 31-ąsias metines, kiekvienas susimąstydami, ar nešam šviesą, kokiais gerais darbais prisidedam, kad mokykloje būtų gera, jauku.

Pradinių klasių mokiniai su mokytojomis prisiminė savo gerus darbelius: kam padėjo, ką paguodė, ar buvo mandagūs, gerai mokėsi. Tada piešė piešinėlius, kuriuose atsispindi jų skleidžiama šviesa, organizavo parodėlę.

5-okai rašė rašinius tema: „Kai padarome ką nors gero, būna smagu“, o 6-okai, jau neblogai išmanydami literatūros žanrus, patys rinkosi, kaip atkleisti temą „Ar aš nešu šviesą?“.

7–8 klasės mokiniai artėjant vardo grąžinimo sukakčiai išleido pačių parengtus laikraštukus, kuriuose rašė apie mokyklą, rašytoją Mariją Pečkauskaitę, muziejų Židikuose, taip pat kūrė rašinėlius, kaip kiekvienas neša šviesą mokyklai, kokius gerus darbus yra padarę. Pasidžiaugė gerais mokymosi rezultatais, dalyvavimu olimpiadose, konkursuose, laimėjimais varžybose, pagalba seneliams, vienas kitam … Apie nuveiktus gerus darbus mintimis dalijosi ir I bei II g.klasės mokiniai, kalbėjosi apie pastangas puošti mokyklą karpiniais, dailės darbeliais, apie dalyvavimą projektuose, renginiuose, apie pasiektus laimėjimus, apie draugiškumą tarpusavyje, pagarbą ir mandagumą.

Vyriausieji gimnazistai – III ir IV klasių mokiniai – savo šviesos skleidimo sampratą demonstravo rašydami rašinius. III klasės mokiniai samprotavo „Ar aš nešu šviesą?“. Žinoma, jų tikslas buvo atskleisti šią temą remiantis literatūriniais kontekstais. III prisiminė Renesanso epochos tendencijas, Apšvietos amžių ir tuo metu rašytus kūrinius, o IV klasės gimnazistai šviesos apraiškų ieškojo Albero Kamiu, Viljamo Šekspyro, Marijos Pečkauskaitės kūryboje ir rašė literatūrinius rašinius „Gyvenimo prasmė literatūroje“.

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija