Dailės olimpiada – „Mažosios Lietuvos kultūrinis palikimas“

Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos 8-10-12 klasių mokiniai dalyvavo Rajoninėje 8-12 klasių mokinių dailės olimpiadoje. Šių metų dailės olimpiados tema  – „Mažosios Lietuvos kultūrinis palikimas“.
Dailės olimpiada, skatina mokinius ieškoti savo kūrybinio kelio ir ugdytis dailės raiškos gebėjimus, siūlo giliau pažinti savo kultūros šaknis, jos ištakas. Kūrybiniuose darbuose ugdytiniai Olimpiados temą susiejo su tautos tapatumo ir išlikimo ženklų paieška Mažosios Lietuvos kultūroje, gilinosi, kokie istoriniai įvykiai ir žymių asmenybių nuveikti darbai padėjo ilgą laiką išlikti Mažosios Lietuvos kraštui, jo kultūrai ir tradicijoms, kaip buvo saugomos etnokultūrinės vertybės, kokią įtaką ši kultūra darė Didžiosios Lietuvos kultūrai, kuo jos ir šiandien įdomios Lietuvai ir visam pasauliui.
Dailės olimpiadoje dalyvavo šių mokinių kūrybiniai darbai: 8 klasės mokinių – Godos Vaitkutės ir Gretos Janušaitės, 10 klasės mokinės Inetos Uikytės, 12 klasės mokinių –Rasos Galdikaitės, Vaidos Jablonskytės, Mildos Sereikaitės, Andželikos Jokubauskaitės.
Mažeikių rajono dailės olimpiadoje 8 klasių tarpe II – ąją vietą užėmė  Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos  mokinė Goda Vaitkutė, III- ąją  vietą užėmė Greta Janušaitė.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija