DAILYRAŠTIS

Vasario 24 d., tuoj po Žiemos atostogų, pradinukai skubėjo į Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos muziejų, kur prasidėjo Lietuvių kalbos dienai skirtas renginys. Vaikai sulaikę kvapą stebėjo lėlių spektakliuką pagal Marijos Pečkauskaitės apsakymą „Į šviesą“. Žiūrovus nustebino tuometinė moksleiviška kuprinė – labiau panaši į medinę dėžutę. Gerda ją ir pasimatavo. Vaikai sakė, kad savosios kuprinės nekeistų į Juozuko kuprinėlę… Grafitinėje lentelėje įrėžtos raidės – labai blankios. Kaip jas galėjo perskaityti prie žvakės šviesos?.. Domantas paskaitė seną seną maldaknygę. O čia – daugiau senovinių žodžių negu dabartinių! Kalba, kaip ir žmonės – keičiasi.

Renginio antra dalis – Židikų kultūros centre. Čia vaikai rašė dailyraštį – ištrauką iš Marijos Pečkauskaitės apsakymo „Į šviesą“. Džiugino vaikų uolumas. Nuostabia rašysena pradžiugino antrokas Lukas Lukošius. Pirmokės Paulos Petrauskaitės raidelės paklusniai išgulė eilutėse. Antrokas Žygimantas Pralgauskas tvarkingai ir taisyklingai nurašė pateiktą tekstą. Jie ir tapo 1 – 2 kl. dailiausios rašysenos laureatais. Iš 3 – 4 kl. Dailiausios rašysenos ir raštingiausio pradinuko konkurse puikiai pasirodė trečiokas Laurynas Jucys ir ketvirtokės Emilija Kocytė ir Amelija Barakauskytė. Laureatai apdovanoti Padėkos raštais, knygelėmis ir saldžiais prizais. O kur dar smagių mįslių, palyginimų ir patarlių varžytuvės! Džiugi nuotaika apgaubė visą renginį.

Dėkojame renginio organizatorėms: Židikų bibliotekininkei Benitai Vaizgėlienei, l/e Židikų kultūros centro direktorės pareigas Vidai Abrasonienei ir M. Pečkauskaitės muziejaus darbuotojai Erikai Skeivienei, spektaklėlyje suvaidinusiai mokytoją, kurios asmenyje atpažinome Mariją Pečkauskaitę.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija