Dalyvaujame projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“

Mūsų gimnazija, kaip nebijanti iššūkių, iniciatyvi, inovatyvi ir kūrybiškai dirbanti mokykla, buvo pakviesta nuo 2018–2019 mokslo metų prisijungti prie integralaus gamtamokslinio ugdymo 5 – 8 klasėse programą išbandančių mokyklų.

Programoje išskirtos integralios įvairius gamtos reiškinius siejančios temos, galimi kontekstai ir turinio apimtys, nurodomi ugdomi mokinių gebėjimai, pateikti galimų gamtamokslinių tyrimų ir užduočių pavyzdžiai. Kartu su programa parengtoje metodinėje medžiagoje pateikta mokymosi veiklų pavyzdžių.

Mokiniams labai patinka modeliuoti, gaminti paprastas priemones bandymams, praktiškai jas išbandyti. Mokiniai atlieka virtualius praktikos darbus, mokosi taikydami mokslinį metodą juos apibendrinti. Dirbdami grupėse, mokomės bendradarbiauti, susiplanuoti laiką ir pasiskirstyti darbus, išryškėja asmeninės savybės, pasireiškia mokinių kūrybiškumas, lyderių savybės. Nuotraukose paskutinėse pamokose nagrinėto Vandens apytakos rato modeliai.

Penktokų mokytoja Daiva Želvienė2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija