Dešimtasis sakralinės muzikos festivalis Musica Divina

Simboliška, kad juoduojančius rudens laukus papuošus pirmajam sniegui, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bendruomenės, jų svečių sielas ir vėl nuskaidrino  jubiliejinio,  jau X sakralinės muzikos festivalio ,,Musica Divina“, muzikos garsai. Šiemet šventė vyko lapkričio 30 dieną.

Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Židikų Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje. Mišias aukojo klebonas Dainoras Židackas, kuris kreipdamasis į susirinkusiuosius sakė: ,,Kas gieda, garbina Dievą.“ Labai gražiai klebonas kalbėjo apie protėvių artimą ryšį su muzika, kai patys žmonės dainavo per įvairias apeigas ar šventes. Klebono nuomone, muzikos galia stebuklinga: muzika gali sujaudinti, širdį padaryti kilnesnę, tauresnę, svarbu, kad ji eitų iš širdies, būtų nuoširdi. Festivalio organizatoriams, dalyviams ir svečiams linkėjo, kad šventė būtų graži, teiktų peno, keltų širdis prie Dievo.

Muzikos festivalis vyko Židikų kultūros centre, kuris vos talpino gausų susirinkusiųjų būrį. Į svečius ir bendruomenę kreipėsi Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė, šio festivalio sumanytoja ir organizatorė: ,,Kai snaigės praneša – žiema, tamsėjančios naktys, šviesą ir jausmų gamą dovanoja muzika, kuri augina ir tobulina žmogaus  sielą. Tada ji prisipildo džiaugsmo ir meilės, o šalia jaučiame rašytojos Marijos Pečkauskaitės dvasią. Juk ši didi moteris visada siekė, kad klestėtų menas, muzika“. Direktorė pasidžiaugė, kad į sakralinės muzikos šventę renkamės jau dešimtąjį kartą ir kad dainuojančiųjų būrys nemažėja. Į šventę atvyko ir Mažeikų rajono politikė Lina Rimkienė, kuri ne tik pasidžiaugė renginiu, bet ir dėkojo direktorei už energiją, atsidavimą, už gražią mokyklą, jos nešamą šviesą.

Kaip ir kasmet festivalį vedė garsus žurnalistas, radijo diktorius, spaudos apžvalgininkas, skaitovas, renginių vedėjas Juozas Šalkauskas, kurio balsas jau nuo pirmųjų ištartų žodžių nepaliko abejingų. Šiemet į žiūrovus ir atlikėjus jis kreipėsi ,,Garbės himno“ žodžiais, dėkodamas už saulę, sielą, išmintį, už žemę ir sodybas, už tai, kad esam. Pirmieji į sceną žengė Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mažiausieji – vokalinis ansamblis ,,Akcentukas“. Giesmes atliko atlikėjai iš Mažeikių ,,Vyturio“ pradinės mokyklos, Pavasario pagrindinės mokyklos, Klovos muzikos mokyklos,  Senamiesčio pagrindinės mokyklos, Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos išilginių fleitų ansamblis ,,Musica millina“, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos, iš Kretingos mokyklos – darželio ,,Žibutė“, Tauragės Žygaičių gimnazijos, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos. Kaip ir kasmet festivalyje skambėjo latvių – Saldus rajono Nigrandes muzikos ir meno mokyklos instrumentinio ansamblio muzika, klausėmės Lenkijos Respublikos Seinų Simono Konarskio bendrojo lavinimo mokyklų komplekso mokytojos Alicijos Renatos Chrabol giesmės ,,Tavo meile“. Puikios giesmės, muzika nepaliko abejingų.

Festivalio dalyviams baigus programą vedėjas Juozas Šalkauskas į sceną pakvietė  garbingas viešnias: operos solistę, daugybės konkursų nugalėtoją Aušrą Liutkutę, ne pirmus metus dainuojančią židikiškiams, jos mokinę Gabiją Kušleikaitę bei koncertmeisterę Jarūnę Barkauskaitę. Puikūs balsai, muzikos garsai pripildė salę šilumos, gerumo. Operos solistė Aušra Liutkutė džiaugėsi matydama kasmet augančią festivalio kokybę, atlikėjų ir jų vadovų nuoširdumą.

Kretingos mokyklos – darželio ,,Žibutė“ jaunučių choro vadovas Aloyzas Žilys dėkodamas už puikų renginį, pasidžiaugė, kad šiemet festivalis išskirtinis, nes jubiliejinis – dešimtasis,  o ir kolektyvų pasirengimas puikus. Tada pakvietė visus dalyvius sugiedoti festivalio himną ,,Ačiū tau, Dieve“, kurį skyrė organizatoriams, mokytojams, vaikams ir visiems žiūrovams.

Gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė, dėkodama už puikų reginį, kreipėsi į visus Šatrijos Raganos žodžiais: ,,Niekada neužmirškime, kad įmesdami į pasaulio iždą nors mažiausią gėrio dalelę, mes jau geriname pasaulį.“ Direktorė pasidžiaugė, kad kartu einame, kartu kylame, kad kartu jau 10 metų, kad kiekvieno įdėto darbo dėka tas pasaulis tikrai tampa vis gražesnis.

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokytoja Danutė Stancevičienė2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija