Edukacinė išvyka į Kauną

Pasibaigus I pusmečiui, vasario 5 dieną septintokai nusprendė pakeisti mokymosi erdvę – organizuoti edukacinę išvyką į Kauną. Tik pradėjus švisti, keliautojus pasitiko šviesi saulėta diena, tad buvo galima geriau pažinti Lietuvos gamtą: laukus, žaliuojančias pievas, kalveles, vingiuojančias upes ir upelius, stebėti miestus ir miestelius, jų budimą darbo dienai. Tikra praktinė geografijos pamoka.

Žvalgydamiesi pro langus, džiaugdamiesi saulės nušviesta gamta, net nepastebėjo, kaip pasiekė savo kelionės tikslą – Kauno IX fortą. Čia jų laukė istorijos pamoka. Kartu su gide septintokai patraukė į požemius ir išklausė pasakojimą apie IX forto pastatymą bei forto kaip tvirtovės paskirtį. Vaikai sužinojo, kad čia buvęs sunkiųjų darbų kalėjimas, okupacijos metu – kalinių persiuntimo į lagerius punktas. Labiausiai sukrėtė gidės informacija apie žudynes čia Antrojo pasaulinio karo metu, susidomėję vaikai apžiūrėjo karcerius, kameras, duris, per kurias pasisekė pasprukti 64 kaliniams. Apžiūrėję ekspoziciją, aplankė monumentą holokausto aukoms atminti.

Važiuodami Kauno gatvėmis, stebėjo didingus miesto pastatus, Kauno pilį, bažnyčias, tiltus per Nemuną. Aplankė filmą ,,Ledo šalis“. Tai graži pasaka, bet kaip ir nagrinėdami kūrinius literatūros pamokoje, taip ir čia vaikai įžvelgė potekstę: gėrio ir blogio kovą, išdavystės žalą, pasitikėjimo ir seserų meilės viena kitai stebuklą.

Po filmo visi skubėjo į autobusą – laukė ilga kelionė namo, o jos metu muzikos ir etikos pamokėlės. Visą kelią septintokai dainavo, smagiai bendravo, trumpam pamiršo buvusius nesutarimus.

Septintokai grįžo pavargę, bet praturtėję, sužinoję daugiau apie skaudžią savo krašto praeitį,  artimiau pažinę vieni kitus. O už šią puikią edukacinę išvyką nuoširdžiai dėkojame Armando tėveliams.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija