Giesmės ir bažnytinės muzikos gerbėjai 7-ąjį kartą rinkosį į festivalį „Musica Divina“

Spalio 22-ąją, po Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios skliautais, giesmėmis liejosi sakralinės muzikos festivalio „Musica Divina“ dalyvių svajonės, viltys ir meilė Dievui bei artimui. Jau 7-ąjį kartą visus sakralinės muzikos gerbėjus į festivalį sukvietė Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bendruomenė.

„Musica divina“ vedėjai, palinkėję dalyviams ir klausytojams maldingos ir džiugios šventės, pakvietė festivalį pradėti Šiaulių universiteto Menų fakulteto Muzikos pedagogikos katedros mišrų studentų chorą „Studium“, jo vadovę bei dirigentę doc. Birutę Janonienę, chormeistrį lekt. Juozą Gavenauską ir koncertmeisterę Ritą Šurnienę. Šiame studijiniame kolektyve dainavimo, sceninio meno bei vadovavimo chorui paslapčių mokomi būsimi muzikos mokytojai, meno kolektyvų vadovai bei dirigentai. Chorą „Studium“ vienija bendros repeticijos, koncertai, kelionės, dainų šventės, „Gaudeamus“, studentiški festivaliai bei chorų konkursai. Balsingieji „Studium“ choristai nepaliko abejingų jau atlikę pirmuosius Audrey Snyder „Ubi caritas“ ir Shawn Kirchner „Wana Baraka“ kūrinius.

Šiais metais festivalyje džiaugsmą šlovinančiomis giesmėmis skleidė Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos solistai Arnas Mangirdas ir Laura Šiušytė, vokalinis ansamblis „Nona“, Merkelio Račkausko jaunimo choras „Incanto“, Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos dainų studija „Vizija“, Židikų kultūros centro ansamblis, Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos vokalinis ansamblis ir svečiai iš Lenkijos Seinų Simono Konarskio bendrojo lavinimo mokyklų komplekso.

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė džiaugėsi tuo, kad jau 7 kartą galėjo visus sukviesti paklausyti dvasingos muzikos ir padėkos raštais apdovanojo kiekvieną kolektyvą.

Apibendrintį tai, ką girdėjo, gimnazijos direktorė paprašė Šiaulių universiteto choro „Studium“ vadovės Birutės Janonienės. Docentė gyrė jaunuosius atlikėjus, kolektyvų pasirinktą repertuarą ir negailėjo komplimetų festivalio sumanytojams, sakydama, kad buvo galima nueiti lengvesniu keliu ir organizuoti populiariosios muzikos festivalį, tačiau tai, kad jaunuose žmonėse diegiama meilė sakraliai muzikai – kilnu, taurina ne tik sakralinės muzikos atlikėjų, bet ir klausytojų širdis.

Šventė vainikuota bendra visų kolektyvų giesme „Ačiū tau, Dieve“, kurios teksto autorius – Justinas Marcinkevičius, o muziką sukūrė kompozitorius, Kretingos miesto mokyklos-darželio „Žibutė“ jaunučių choro vadovas Aloyzas Žilys.

Laura ARNOTAITĖ2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija