Gyvename Gavėnios laiku

Sakoma, jog susitikimas  – tai tik vienas įrankis iš mūsų įrankių dėžės. Labai džiugu, jog net 69 dalyviai penktadienio popietę išsitraukė šitą įrankį ir skyrė laiko pabūti vieni su kitai, prisijungė į tarprajoninį-tarpmokyklinį renginį „Gavėnios popietė – piligrimų keliais“.

Susitikime dalyvavo mokiniai iš penkių mokyklų: Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 5-6 klasių mokiniai, Ylakių gimnazijos ateitininkai, Kulių, Vilniaus Žvėryno gimnazijos bei Vilniaus Kunigaikščio Gedimino progimnazijos atstovai.

Renginį pradėjo Ylakių ateitininkės ir deklamavo eilėraščius apie Gavėnią. Šlovinimo giesmes dovanojo mažieji giesmininkai Teresėlė ir Pranciškus bei jų mama Danguolė. Mintimis bei asmenine patirtimi apie dvasinę piligrimystę dalijosi jauna piligrimė, dalyvaujanti ateitininkų bei pranciškoniškojo jaunimo veikloje, Živilė Mackevičiūtė.

Visi dalyviai turėjo namų darbų ir parengė savo rajono piligriminių vietų pristatymus. Mažeikių rajono piligrimines vietas pristatė penktokės Emilija ir Gabija. Mokiniai dalyvavo „Kahoot“ viktorinoje ir taip apibendrino tai, ką girdėjo.

Prisimindami, jog džiaugsmas sutikti į Jeruzalę įžengiantį Jėzų virsta skausmu matyti jį pasmerktą mirti ant kryžiaus bei, jog šis jausmas mus lydės visą Didžiąją savaitę, atsisveikinome.

Mokytojos Nijolės B. informacija2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija