Į pirmąją sesiją Seime susirinko naujai išrinktas Lietuvos mokinių parlamentas

2013 m. sausio 05-08 dienomis Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos devintos klasės mokinys Martynas Klemenis dalyvavo Lietuvos mokinių parlamente. Praėjusių metų rudenį išrinktą mokinių parlamentą pasveikino švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis. „Tikiu, kad čia susirinko tie, kurie ateityje pakeis vyresniąją politikų kartą. Esate išsilavinę, protingi ir veiklūs, linkėčiau drąsiai kurti ateities Lietuvą“, – sakė ministras D. Pavalkis.

Seime posėdžiaujantys naujos kadencijos dalyviai diskutavo, svarstė aktualiausius visiems šalies mokiniams klausimus, aptarė 2014 m. priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarką.

Sausio–8 d. Seime, Kovo 11-osios salėje, posėdžiauja naujos kadencijos Lietuvos mokinių parlamentas (LMP), kuris buvo išrinktas 2012 m. rudenį.

Rinkimuose į Mokinių parlamentą 2012 m. turėjo teisę dalyvauti per 393 tūkstančių mokinių. 2012 m. gruodžio mėn. išsirinkti 95 Lietuvos mokinių parlamento nariais. 2000 m. įvyko pirmieji demokratiniai rinkimai į LMP. Parlamentas yra renkama mokinių savivaldos institucija ir atstovaujanti mokinių interesams bei konstruktyviai dalyvaujanti įgyvendinant vaikų ir jaunimo politiką. Parlamentas renkamas kas dveji metai, ir jį sudaro 95 mokiniai, atstovaujantys visų Lietuvos savivaldybių administracijų mokiniams.

LMP susitinka rudens ir pavasario sesijose. Tarp sesijų bei sesijų metu dirba savo savivaldybėse, komitetuose, iniciatyvinėse grupėse rengia rezoliucijas, priima sprendimus, nagrinėja mokiniams aktualius klausimus, teikia siūlymus ministerijoms, kitoms valstybinėms institucijoms. Mokinių parlamentas dirba šiuose komitetuose: užsienio reikalų, švietimo ir mokslo, sveikatos, žmogaus teisių, socialinių reikalų bei kultūros, taip pat regioninėse bei iniciatyvinėse grupėse.

LMP rinkimus organizuoja asociacija Pilietinių iniciatyvų centras, kartu su partneriais – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisija. Per 12 metų vykusius 7 rinkimus šalies mokyklose Lietuvos parlamento nariais tapo 665 mokiniai.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija