Integruota veikla „Bitė“

Gegužės 6 d. rytą gimnazijos 5 – 11 klasių mokiniai rinkosi į integruotą pamoką kitaip „Bitė“. Pirmiausia paminėjome Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. 5 klasės mokinys Pijus Gabalis su klasės draugais Kamile Sakalauskaite ir Laurynu Juciumi pristatė savo tiriamąjį  darbą „Žymūs mūsų krašto žmonės“ apie knygnešį Kazimierą Ercupą.

Mokslo metų eigoje, per visų dalykų pamokas mokiniai atliko įvairius darbus, kuriuos siejo bendra tema „Bitė“. Tad beliko juos pristatyti. 6 klasės mokinė Gabija Batakytė padeklamavo L. Gutausko eilėraštį „Bitės“. Gabijos mokytoja Danutė Stancevičienė.

Darbą „Bičių gyvenimas ir jų įdomybės“ pristatė 5 klasės mokinė Kamilė Sakalauskaitė. Mokytoja Laima Vaičiūnienė.

„Bitės ir matematika“. 8 klasės mokinės Eimantė Flemingaitė, Ineta Norvaišaitė, Rusnė Statkutė. Mokytoja Laima Vaičiūnienė.

„Avilio fizika“. 8 klasės mokinė Deimantė Beržinskaitė. Mokytoja Aurelija Kasputytė.

„Bičių namas“. 5 klasės mokinys Pijus Gabalis. Mokytoja Laima Vaičiūnienė.

„Kaip skraido bitės?“ I g. kl. mokinės Kotryna Drabavičiūtė ir Rugilė Stirbavičiūtė. Mokytoja Aurelija Kasputytė.

„Bitės“. 6 klasės mokinė Gabija Batakytė.  Mokytoja Laima Vaičiūnienė.

Rašytoja Bitė Vilimaitė. I g. kl. mokinė Kotryna Drabavičiūtė. Mokytoja Danutė Stancevičienė.

„Nuo bitininkystės iki bičių produktų“. I g. kl mokinės Rugilė Ruzgaitė ir Austėja Jokubauskaitė. Mokytoja Rasa Petrulevičienė.

„Bičių produktai“. III g. kl. mokinės Augustė Kavaliauskaitė ir Modesta Antanavičiūtė. Mokytoja Sigutė Razguvienė.

„Laukinės bitės“. I g. kl. Kotryna Drabavičiūtė ir Rugilė Stirbavičiūtė. Mokytoja Vida Strakšienė.

„Bitės, bitelės, bitutės įvaizdžio sklaida viešojoje erdvėje“. III g. klasės mokinės Augustė Kavaliauskaitė ir Regina Mockutė. Mokytoja Laura Arnotaitė.

Kūrybinių darbų interpretacijos „Bitė“. Mokytoja Inga Šilinskaitė ir jos mokiniai.

Nuo avilio iki puodynės. Bitielių špuosa. Mokytoja Daiva Abrutienė ir jos mokiniai.

„Jos slapyvardis  – Bitė“. I g. kl. mokiniai Rugilė Stirbavičiūtė ir Mantas Eitmonas. Mokytoja Lidija Končiutė.

Muzikos mokytojas Juozas Daukšas ir jo dainininkai susirinkusius linksmino dainomis. Integruotos veiklos „Bitė“ pamokos darbą apibendrino Direktorės pavaduotoja Laima Bartkuvienė.

Mokytojos Lidijos Končiutės informacija2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija