Integruoto projekto ”Vanduo”pristatymo akimirkos gimnazijoje.

Integruoto ugdymo modelį  5- IVg. klasėse įgyvendiname jau penktus metus. Ugdymo esmė yra, kad kiekvienas dalykas  siejamas su pasirinkta tema, tai savaime keičia tradicinį pamokų modelį, mokymosi turinį ir net dalykų sekos tvarkaraštį. Išnyksta pamokos ribos – ugdymasis tampa integralus, orientuotas į vaiko analitinį mąstymą.  Šiandien mūsų gimnazistai turėjo puikią galimybę suvokti save kaip gamtos dalį, pažvelgti į temą ,,Vanduo“ per visų ugdymosi dalykų prizmę kartu ugdydamiesi  mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo bei pilietines kompetencijas.  

Gimnazistai pristatė savo piešinius atliktus  įvairiom technikom, skaitė pačių sukurtas literatūrines miniatiūras, dainavo savos kūrybos dainas, deklamavo angliškai, vokiškai, rusiškai, paaiškino, kodėl debesys nenukrenta ant žemės, kodėl labai svarbu tausoti vandenį, kodėl reikia gerti vandenį, ar mineralinis vanduo toks pats sveikas, kaip ir gėlas, kokį pavojų aplinkai kelia rūgštieji lietūs  ir t.t.

Integruotą pamoką – projektą “ Vanduo” skyrėme Tarptautinei vandens dienai paminėti.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija