Ir pasivaišino, ir pasilinksmino…

Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos mokiniai griausmingai varė žiemą iš savo mokyklos kiemo.

Pradinių klasių mokiniai, virtę triukšmingais „žydukais“, vedami trečios klasės mokinių ir mokytojos Bernadetos Jarmoškienės, susitiko su Lašininiu ir Kanapiniu.

Visi klausėsi persirengėlių patarimų, kad metai būtų geri ir derlingi. Lašininis visus vaišino duona ir lašiniais.

Šokdami ratelius, degindami Morę ir garsiai trypdami visi, maži ir dideli, varė žiemužę iš kiemo.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija