Išrinkta Marijos Pečkauskaitės idealo siekianti mergaitė

Žmogus dirbdamas stipriau ir gyvenimu gėrisi, ir geresnis yra.
Marija Pečkauskaitė

Kovo 8 dieną, kaip ir kasmet, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje buvo minimos rašytojos, labdarės, šviesuolės Marijos Pečkauskaitės gimimo metinės. Tradiciškai kraštietei atminti buvo aukojamos Šv. Mišios Židikų Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje. Kreipdamasis į susirinkusiuosius, kunigas Dainoras Židackas priminė Marijos Pečkauskaitės atsakingą požiūrį į gyvenimą, jos pavyzdį, kad gerumu, šviesos nešimu galime gyvenimą padaryti geresnį, šviesesnį, tokį, kuris keltų mūsų dvasią, augintų žmogų. Baigdamas mišias, kunigas prisiminė Marijos Pečkauskaitės taip mylėtas baltas rožes, kurios simbolizuoja šviesą, gėrį, ir linkėjo, kad gyvenimą puoštume šviesiausiomis spalvomis.

Grįždami į gimnaziją, stabtelėjome prie Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio paminklo. Gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė priminė 1990m. kovo 11-ąją, kai Lietuva atgavo Nepriklausomybę. Uždegę žvakutes ir padėję gėlių, mokiniai ir mokytojai sugiedojo Lietuvos himną.

12 valandą gimnazijos bendruomenė rinkosi aktų salėje. Renginys prasidėjo mokytojų Daivos Abrutienės ir Juozo Daukšo paruoštu sceniniu vaizdeliu ,,Gyvieji paveikslai“, sugrąžinusiu į Marijos Pečkauskaitės vaikystės, jaunystės dienas. Muzika, dainos, teksto ištraukos priminė  rašytojos ir jos šeimos gyvenimą.

Gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė dar kartą prisiminė Marijos Pečkauskaitės altruistinę veiklą Židikuose, jos norą mokytis, žinių troškimą ir nuolatinį savarankišką mokymąsi bei jos gebėjimą gauti lėšų labdaringai veiklai. Direktorė kalbėdama apie rašytoją, ragino, kad jos pavyzdys skatintų mokinius susimąstyti ir siekti žinių, būti darbštesniais, žinančiais, ko nori, ir siekiančiais savo tikslų, atsakingais ir pasiruošusiais padėti žmonėmis.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Romualda Žilinskienė priminė, kad 2019m. paskelbti Žemaitijos ir rašytojo J.Tumo – Vaižganto metais, tad pakvietė IV gimnazijos klasės mokinius R.Liatukytę, V.Pralgauskaitę ir R.Stonį paskaityti žemaičių tarmės fragmentą iš Šatrijos Raganos ,,Sename dvare“. Smagu buvo girdėti pažįstamą tarmę rašytojos tekste.

Pats svarbiausias renginio akcentas – mergaitės, siekiančios Marijos Pečkauskaitės idealo paskelbimas. Šiemet šį garbingą titulą iškovojo I gimnazijos klasės mokinė Ugnė Gontaitė. Mergaitę sveikino klasės draugai, tėveliai, gimnazijos direktorė R.Širvinskienė ir jos pavaduotoja L.Bartkuvienė, juostą perjuosė prieš kelerius metus šį titulą pelniusi, dabar gimnazijoje psichologe dirbanti Emilija Muravjovaitė. Kunigas, įteikdamas medaus, linkėjo nominantei visada išlikti tokiai darbščiai kaip bitelės, nešančios medų. Ugnė Gontaitė, kreipdamasi į visus, pirmiausia dėkojo tėveliams, mokytojams, ją rinkusiems mokiniams už padrąsinimą ir palaikymą, už pasitikėjimą.

Šią gražią šventę užbaigė vieningai suskambėjęs gimnazijos himnas.

Danutė Stancevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija