Išvyka į UAB „Rapsoila“

Šių metų gegužės 6 dieną keturiolika Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 8 klasės mokinių, dalyvaujančių projekte „Gamtos mokslų ugdymo stiprinimas, sinchronizuojant praktines, teorines ir virtualias aplinkas“ kartu su chemijos mokytoja S. Razguviene vyko į UAB „Rapsoila“. Mūsų tikslas buvo susipažinti su įmonės technologiniais bei gamybos procesais ir atlikti tiriamąsias veiklas.

Mus labai maloniai pasitiko gamyklos vadovai, supažindino su jų vykdoma veikla, gaminama produkcija. Sužinojome, kad UAB „Rapsoila“ yra pirmoji įmonė Baltijos šalyse, kuri iš lietuviškų rapsų gamina aukštos kokybės biodyzeliną, glicerolį ir rapsų išspaudas. Rapsus perka iš ūkininkų, o jiems parduoda reikalingą produkciją (pašarus, trąšas ir kt. priedus).

Džiugu buvo sužinoti, kad gamybos procesas yra be atliekų. Visi šalutiniai produktai yra parduodami, kaip naudinga produkcija arba panaudojami gamyklos veiklos procesuose. Visa gaminama produkcija yra ekologiška, draugiška gamtai. Turėjome galimybę iš arti pamatyti  gamykloje vykdomas veiklas: nuo rapsų supirkimo iki produkcijos iš jų. Gamyklos darbuotojai nuoširdžiai parodė vykstančius procesus gamyboje, atsakinėjo į mums rūpimus klausimus. Taip pat buvome gamyklos laboratorijoje, kur įvertinama biodyzelino kokybė. Iš viso yra atliekami 26 parametrai biodyzelino kokybei užtikrinti. Tik dalis jų yra atliekami šioje laboratorijoje. Laboratorijos darbuotojos ne tik nuoširdžiai papasakojo ir parodė, kokie atliekami tyrimai, bet leido ir patiems įvertinti glicerolio tankį, nustatyti rūgščių skaičių aliejuje. Susidomėję stebėjome, kaip nustatomas biodyzelino tankis su prietaisu – densimetru. Naudojama kiuvetė į kurią pilamas biodyzelinas švirkštu ir pagal optinį skysčio tankį apskaičiuojamas viso skysčio tankis.

Išvyka buvo naudinga ir pamokanti. Į mokyklą grįžome praturtėję ne tik žiniomis, įspūdžiais, bet praplėtėme ir karjeros galimybes. Nuoširdžiai už tai dėkojame UAB „Rapsoila“ bendruomenei.

 

 

 

 

 

 

 

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija