Jubiliejinė savaitė tęsiasi

Kovo 7 dieną būrelis gimnazijos mokinių ir mokytojų vyko prie Marijos Pečkauskaitės kapo, kur koplyčioje pamerkė baltų rožių, uždegė žvakutes.

 Gimnazijos direktorė R.Širvinskienė jautriai ir šiltai kalbėjo apie paną Mariją, jos gerumą, pagalbą kiekvienam vargstančiam, užuojautą ir supratimą. Gimnazistės skaitė Šatrijos Raganos kūrinio ,,Dėl ko tavęs čia nėra?“ ištrauką, J.Vaičiūnaitės eilėraštį apie Šatrijos Raganą. Lietuvių kalbos mokytoja R.Žilinskienė prisiminė Mariją Pečkauskaitę Marijampolėje, jos pamokymus ir patarimus mergaitėms.

Išklausę direktorės žodžių iš Šatrijos Raganos apysakos ,,Sename dvare“, susikibome už rankų ir tyloje mintimis rašėme laišką jai, mylimai rašytojai, kurios gerumas ir šiluma vis dar gyvi Židikuose.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija