Jūros keliais

Jūra visais laikais buvo itin svarbi tautų kultūros, tapatumo ir istorijos bei šalių ekonomikos raidai. Jūra — ne tik romantika, bet ir išsiskyrimo, nežinomų pavojų, nuolatinių iššūkių, kėlusių nenumaldomą troškimą ją geriau pažinti, šaltinis. Jūra buvo ir kelias, kuriuo išplaukdavo ir atplaukdavo prekės, juo atkeliaudavo informacija apie kitus kraštus, jų gyventojus, ūkininkavimo ir gamybos naujoves <…>. Sunku spręsti, kiek lietuviui brangus žodis jūra.“ Tai ištrauka iš „Jūrininkų rengimas Lietuvoje. Jūreivystės istorijos retrospektyvoje“ knygos (2008), kurią skaitant jaunuoliams lieka neišdildomi įspūdžiai ir noras susipažinti su jūreivystės profesija, jos karjeros galimybėmis bei įsidarbinimo perspektyvomis.

Pažintis su jūrininko profesija

Vykdant mokykloje karjeros projektavimo projektą Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos 11 klasės mokiniai Vitalija Ubavičiūtė, Linas Muižininkas lydimi karjeros koordinatorės/socialinės pedagogės Nijolės Mažeikaitės bei vokiečių kalbos mokytojos Daivos Gontaitės vyko į Klaipėdos Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą dalyvauti 6 valandų seminare „Pažink jūrininko karjerą“ ir Liverpool Serrways laivą susitikti su laivo kapitonu bei įgulos nariais. Taip pat galėjo džiaugtis kelione AB DFDS LISCO laivu į Švediją Karlshamno miestelį.

Tikslas — suteikti mokiniams informacijos apie jūreivystės aukštąją mokyklą, joje ruošiamas specialybes bei supažindinti su karjeros galimybėmis, pasitelkiant teorines žinias bei praktinius užsiėmimus.

LAJM organizavo seminarą „Pažink jūrininko karjerą“ Lietuvos pedagogams, dalyvaujantiems moksleivių karjeros ugdyme. Mus pasitiko šauni direktoriaus padėjėja doc. Genutė Kalvaitienė. Dalyviams pranešimą apie priėmimo aktualijas skaitė LAMA BPO asociacijos prezidentas prof. P. Žiliukas. Savo praktikos įspūdžiais dalijosi trečio kurso laivavedžiai Egidijus Jokūbaitis ir Erikas Sabulis. Ekskursijos po LAJM metu pedagogai arčiau pažino jūrininkų rengimo ypatumus, o ekskursijos į DFDS Seaways keltą Liwerpool Seaways metu turėjo galimybę pabendrauti su jūrininkais, stebėti realią jų darbo aplinką.

Viešnagė pas Švedijos žvejus

Vėliau dalis seminaro dalyvių vykome į Švediją. Nedideliame Švedijos Karlshamno miestelyje yra žvejų komuna. Kad ir kaip būtų keista, bet pas švedų žvejus skanios žuvies gali nusipirkti kur kas pigiau nei Lietuvoje, pavyzdžiui, Nidoje. Švedų žvejų uostelis įsikūręs šiek tiek tolėliau nuo Karlshamno miestelio. Čia įrengta visa būtina infrastruktūra, reikalinga laivams švartuoti, žuviai apdoroti ir parduoti. Verta pamatyti lašišų namus. Tik 10 km nuo Karlshamno miestelio, ant sraunios ir didžiausios upės pietų Švedijos Morrum upės krantų įsikūręs unikalūs Lašišų namai. Prie gerai žinomos Morrum upės kiekvienas žvejas pasijaus kaip rojuje – čia puikios sąlygos lašišų žvejybai. Pro stiklinę sieną galima stebėti realų lašišų gyvenimą, aplankyti lašišų muziejų, kuriame yra įdomių eksponatų, pasakojančių apie šių karališkų žuvų gyvenimo ciklą.

Kreativum mokslo centras

Lankydamiesi Karlshamno miestelyje apsilankėme ir Kreativum edukaciniame mokslo centre. Tai mokslo pažinimo centras įvairaus amžiaus žmonėms, ideali vieta pabūti su visa šeima, ištisus metus. O ypač smalsuoliams moksleiviams, dominties fizikos, chemijos, astronomijos mokslais, čia galima išbandyti per 100 įvairių atradimų. Šios edukacinės veiklos sktina mokinių smalsumą.

O ir pats miesteliukas, teturintis tik 8 tūkstančius gyventojų, labai gražiai sutvarkytas.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija