Karjeros planavimas žemės ūkyje

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai įgyvendino projektą „Profesinio orientavimo svarba žemės ūkio sektoriaus darbininkų poreikio patenkinimui“  finansuojamą iš Švietimo mainų paramos fondo ir sukūrė vaizdinę medžiagą „Karjeros planavimas žemės ūkyje“

Šios metodinės priemonės pagrindinis tikslas supažindinti kaimo jaunimą su žemės ūkio sektoriaus specialybėmis, jų perspektyva ir karjeros planavimo galimybėmis. Taip pat norima ne tik parodyti, jog žemdirbiškos specialybės turi puikias tarptautinio mobilumo galimybes, bet ir didinti švietimo paslaugų atitiktį darbo rinkos poreikiams.

Video medžiagoje trumpai apžvelgta žemės ūkio sektoriaus padėtis ir perspektyvos Lietuvoje, tačiau didžiausias dėmesys atkreipiamas į profesinį orientavimą, žemės ūkio sektoriaus profesijų patrauklumo didinimą ir jaunimo motyvavimą rinktis kaimui reikalingas profesijas.

Siekdami motyvuoti jaunimą pasirinkti žemės ūkiui ir kaimui reikalingas profesijas metodinėje video priemonėje patraukliai pateikiamos didžiausią paklausą turinčios žemės ūkio specialybės, jų turinys, mokymosi galimybės, įgyjami gebėjimai ir pan. Supažindinta su Europos kvalifikacijos sandara (EKS) ir jos esminiais principais.

Metodinės priemonės pagalba jaunimas supažindinamas su žemės ūkio sektoriaus profesijomis, jų paklausa bei perspektyva, todėl atsižvelgdami į žemės ūkio sektoriui reikalingų profesijų paklausą, bus orientuoti planuoti savo tolimesnę profesinę karjerą. Taip pat žinos apie galimas praktikos ir kvalifikacijos tobulinimo vietas moderniuose ūkiuose ir veikiančiuose sektoriniuose mokymo centruose, kuriuose įgyta praktinė patirtis bus naudinga darbo rinkoje. Ugdomas kaimo jaunimo pasitikėjimas savimi ir tikėjimas karjeros galimybėmis kaime paskatins rinktis žemės ūkio specialybes ir kurti verslą kaime, o informacijos sklaida apie mobilumo galimybes padidins kaimo jaunimo judėjimą ne tik šalies, bet ir tarptautiniu lygiu.2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija