Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija

Kategorija: Bendros naujienos

AČIŪ!

AČIŪ!

“Knygų Kalėdos” akcijos ištikimiausia dalyvė – 4-okė Gabija Batakytė – mokyklos biblioteką jau papildė puikiomis knygomis. Ačiū Gabijai ir jos šeimai! O tu, Mokinį, suskubk jų paskaityti!

P.s. Visi, kurie norėjote, bet nespėjote prisijungti prie akcijos, tai padaryti galite ir kitų metų pradžioje  

Jaunųjų šaulių sąskrydis Tirkšliuose

Jaunųjų šaulių sąskrydis Tirkšliuose

Paskutinį kartą šiais metais jaunųjų šaulių sąskrydis vyko  Tirkšliuose, Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinėje mokykloje. Šis sąskrydis buvo skirtas Juozo Vitkaus – Kazimieraičio gimimo ir Tirkšlių miestelio vardo 450 metų paminėjimo istoriniuose šaltiniuose datoms įprasminti.

Stovykloje dalyvavo apie 100 jaunųjų šaulių. Šauliai susirinko iš Viekšnių gimnazijos, Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinės mokyklos, Kalnėnų progimnazijos, Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos, Telšių ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos.

Sąskrydis buvo skirtas jaunojo šaulio fiziniam pasirengimui. Jaunieji šauliai dalyvavo bėgimo estafetėje, smiginio, rankų lenkimo, šauliškoje estafetėje, virvės traukimo ir jėgos trikovės rungtyse. Žiūrėjo filmą apie Tirkšlių miestelį. Vyko  diskoteka. Kitą dieną buvo įteikti  apdovanojimai.

Labai džiaugėmės, kad mūsų gimnazijos jaunieji šauliai bėgimo estafetėje pasirodė geriausiai ir iškovojo taurę.

Ši naktinė jaunųjų šaulių stovykla  buvo  generalinė repeticija prieš jaunųjų šaulių žaidynes, kurios vyks kitais metais balandžio mėnesio pabaigoje.

Jaunųjų šaulių būrelio vadovė Gražina Mitkuvienė

               

Saugių artėjančių švenčių!

Saugių artėjančių švenčių!

Prieš šventinį laikotarpį suaktyvėja prekyba fejerverkais bei kita pirotechnika. Šventiniai fejerverkai – nėra nekalti žaisliukai ir elgtis su jais reikėtų itin atsargiai.

Fejerverkai pagal pavojingumą taip pat nevienodi.

* F1 kategorijos fejerverkai – patys saugiausi, keliantys labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose arti gyvenamųjų patalpų.

* F2 kategorijos fejerverkus, keliančius mažą pavojų, netriukšmingus, galima naudoti aptvertose teritorijose lauke.

* Vidutiniškai pavojingi F3 kategorijos fejerverkai skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių.

* Pavojingus F4 kategorijos fejerverkus gali naudoti tik pirotechnikai. 

Primename, kad:

* pirmos kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys;

 * antros kategorijos fejerverkus – ne jaunesni kaip 16 metų asmenys;

*  trečios kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys,

* ketvirtos kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti tik pirotechnikai.

Naudojant civilines pirotechnikos priemones, būtina laikytis šių priemonių naudojimo instrukcijų reikalavimų. Sprogdinant petardas, fejerverkus kyla gaisro grėsmė, ypač kai žiežirbos papuola ant lengvai užsiliepsnojančių daiktų: šiukšlių, degios stogo dangos, pakabintų rūbų ar kitų daiktų balkonuose. Patartina nepalikti atvirų langų, užtraukti apsaugines žaliuzes, iš namų ar įmonių kiemų, pastatų balkonų išnešti degias medžiagas: popierių, polietileną, plastmasės gaminius, skysčius, medienos gaminius.

Norint, kad švenčių puošmena fejerverkas nesukeltų nelaimių, reikia laikytis paprastų taisyklių:

* juos pirkti tik iš legaliai, atvirai prekiaujančių ir prireikus galinčių parodyti leidimus pardavėjų;

* išsirinkus fejerverkus, įsitikinti, kad yra naudojimo instrukcija, galiojimo laikas, gamintojo arba tiekėjo pavadinimas bei adresas.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) 483 straipsnyje numatyta atsakomybė už Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo tvarkos pažeidimus. Priklausomai nuo nusižengimo padarymo aplinkybių, gali būti paskirtas įspėjimas arba bauda nuo 14 iki 30 eurų, pakartotinai padarytas toks nusižengimas užtraukia baudą nuo 30 iki 60 eurų, taip pat gali būti skiriamas civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimas. Tais atvejais, kai minėti administraciniai nusižengimai padaryti viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vienų iki dvejų metų.

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 17 straipsnyje nustatyta, kad draudžiama platinti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų; naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose; jeigu tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22 val. iki 8 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku. Draudžiama naudoti civilines pirotechnikos priemones, kurios yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeistos, deformuotos, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų, jeigu garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs, naudoti ne pagal paskirtį, taip pat draudžiama naudoti ir (ar) platinti minėtas priemones asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir (ar) naudoti, neblaiviems asmenims arba asmenims, apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų.

 Nesilaikant civilines pirotechnikos priemonių saugaus naudojimo reikalavimų, kasmet įvyksta skaudūs įvykiai, kurių metu patiriama sunkių sveikatos sutrikimų, pvz. nudega įvairios kūno dalys, iš dalies ar visiškai netenkama regėjimo. Raginame gyventojus būti neabejingais tam, kas vyksta aplinkui. Kiekvieno nors ir mažas įnašas į visų saugumą yra labai svarbus. Netoleruokite šalia jūsų daromų nusikaltimų ir nusižengimų. Apie pastebėtus įtartinus įvykius galite pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112

Žodžių burėm – į savo pasaulį

Žodžių burėm – į savo pasaulį

Gruodžio 12 dieną būrelis Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokinių vyko į Kretingos rajono Vydmantų gimnaziją, kurioje organizuota jau tradicine tapusi Žemaitijos regiono mokyklų jaunųjų literatų šventė „Žodžių burėm – į savo pasaulį  2019“. Renginio tikslas – ugdyti mokinių filologinę kultūrą, skatinti jų kūrybinius polinkius ir gebėjimus.  Iš viso savo tekstus skaitė 32 mokiniai.

Mūsų mokyklai atstovavo 5 klasės mokiniai Ramunė Bartkevičiūtė, Kamilė Kavaliauskaitė, Eimantas Šonas, 6-okė Emilija Šiaudvytytė. Mokiniai pristatė savo kurtas pasakaites. 8-okės Eglė Gontaitė bei Gabija Miliūtė skaitė miniatiūras. II g. klasės mokinė Ugnė Gontaitė klausytojams pristatė pačios parašytą impresiją „Žvaigždėtoji padangė“, o III g. klasės mokinė Milda Timinskaitė skaitė eilėraštį „Išvados“. Visi mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais bei knygomis.

Mokinius ruošusios ir lydėjusios lietuvių kalbos mokytojos Romualda Žilinskienė ir Laura Arnotaitė džiaugiasi, kad tokios šventės organizuojamos ir mokiniai jose gali ne tik paskaityti savo kūrybą, bet ir išgirsti bei įvertinti savo bendraamžių iš kitų regiono mokyklų kūrybinius gebėjimus.

Dėkojame Vydmantų gimnazijai už žodžio šventę, dovanas. Vydmantų gimnazijos pavaduotojai ugdymui Bronei Kietelytei atskiras ačiū už šiltą sutikimą bei globą.

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje