Kategorija: Karjeros ugdymas | Naujienos

Karjeros planavimas žemės ūkyje

Karjeros planavimas žemės ūkyje

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai įgyvendino projektą „Profesinio orientavimo svarba žemės ūkio sektoriaus darbininkų poreikio patenkinimui“  finansuojamą iš Švietimo mainų paramos fondo ir sukūrė vaizdinę medžiagą „Karjeros planavimas žemės ūkyje“

Šios metodinės priemonės pagrindinis tikslas supažindinti kaimo jaunimą su žemės ūkio sektoriaus specialybėmis, jų perspektyva ir karjeros planavimo galimybėmis. Taip pat norima ne tik parodyti, jog žemdirbiškos specialybės turi puikias tarptautinio mobilumo galimybes, bet ir didinti švietimo paslaugų atitiktį darbo rinkos poreikiams.

Video medžiagoje trumpai apžvelgta žemės ūkio sektoriaus padėtis ir perspektyvos Lietuvoje, tačiau didžiausias dėmesys atkreipiamas į profesinį orientavimą, žemės ūkio sektoriaus profesijų patrauklumo didinimą ir jaunimo motyvavimą rinktis kaimui reikalingas profesijas.

Siekdami motyvuoti jaunimą pasirinkti žemės ūkiui ir kaimui reikalingas profesijas metodinėje video priemonėje patraukliai pateikiamos didžiausią paklausą turinčios žemės ūkio specialybės, jų turinys, mokymosi galimybės, įgyjami gebėjimai ir pan. Supažindinta su Europos kvalifikacijos sandara (EKS) ir jos esminiais principais.

Metodinės priemonės pagalba jaunimas supažindinamas su žemės ūkio sektoriaus profesijomis, jų paklausa bei perspektyva, todėl atsižvelgdami į žemės ūkio sektoriui reikalingų profesijų paklausą, bus orientuoti planuoti savo tolimesnę profesinę karjerą. Taip pat žinos apie galimas praktikos ir kvalifikacijos tobulinimo vietas moderniuose ūkiuose ir veikiančiuose sektoriniuose mokymo centruose, kuriuose įgyta praktinė patirtis bus naudinga darbo rinkoje. Ugdomas kaimo jaunimo pasitikėjimas savimi ir tikėjimas karjeros galimybėmis kaime paskatins rinktis žemės ūkio specialybes ir kurti verslą kaime, o informacijos sklaida apie mobilumo galimybes padidins kaimo jaunimo judėjimą ne tik šalies, bet ir tarptautiniu lygiu.

III-IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo aukštųjų mokyklų parodoje

III-IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo aukštųjų mokyklų parodoje

fotoSpalio 16 dieną III, IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo aukštųjų mokyklų parodoje „KARJERA’15“, kurią organizavo Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, Lietuvos moksleivių sąjunga, VšĮ „Karjeros valdymo centras“, Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius.

Parodos „KARJERA’15“ tikslas – supažindinti mokinius su Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studijų programomis, skleisti informaciją apie tarptautinio mobilumo galimybes, Europass dokumentų nauda karjeros planavimo procese, stiprinti jaunų žmonių verslumą ir lyderystę, ugdyti karjeros valdymo įgūdžius, supažindinti pedagogus su tinkamais mokinių profesinio orientavimo metodais, skatinti jaunų žmonių iniciatyvumą ir bendradarbiavimą.

Parodoje gimnazistai galėjo susipažinti su 30 Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų, 10 profesinių mokyklų, įvairių mokslo inovacijų atstovais.

Parodos metu mokiniai dalyvavo įvairiose paskaitose – pradedant stojimo į aukštąją mokyklą tvarka, sėkmės istorijomis, baigiant verslininko ABC, liderystės principais, “EUROPASS” dokumentų nauda.

Mokomoji ekskursija į DRMC (Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą)

Mokomoji ekskursija į DRMC (Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą)

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos I gimnazinės klasės mokiniai lankėsi Šiaulių darbo rinkos suaugusiųjų mokymo centre ir susipažino su Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių padaliniu, įvairiomis profesinio mokymo(si) programomis.

Taip pat lankėsi VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių padalinio Fizinės medicinos ir reabilitacijos centre „Gelmės“, susipažino su teikiamomis paslaugomis, siekiantiems gydytis ir sveikatą palaikyti nemedikamentinėmis priemonėmis, darbuotojais, jų veikla, darbo priemonėmis.

Dėkojame DRMC Šiaulių darbo rinkos mokymo centro mokymo organizatorei Daliai Dargvainienei už pažintinę mokomąją ekskursiją, tariame nuoširdų Ačiū.

NORI STUDIJUOTI NEMOKAMAI?

Unikali galimybė – valstybės tikslinis finansavimas studijų programoms.

Kas yra valstybės tikslinis finansavimas?

Tai valstybės parama stojantiesiems, pasirinkusiems valstybei būtinas specialybes.

 

Tikslines studijų vietas pasirinkę studentai:

– pasirašys trišales sutartis (su būsimais darbdaviais ir Universitetu) ir studijų sutartį;

– studijuos nemokamai visą studijų laikotarpį;

– baigę studijas turės darbo vietą ne trumpiau kaip 3 metus;

– darbdaviai jau su Universitetu yra sudarę ketinimų sutartis (stojančiajam darbdavio ieškoti nereikia).

Daugiau informacijos: http://su.lt/stojantiesiems/tikslinis-finansavimas

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija