Ketvirtokų atsisveikinimas su pradinio ugdymo pakopa

Paskutinę gegužės mėnesio dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos ketvirtokai atsisveikino su vaikyste. Jie baigė pradinio ugdymo pakopą. Mokiniai surengė koncertą savo mamos ir liekantiems pradinių klasių mokiniams. Smagiai vaikai sukosi šokio sūkuryje, trankiai skambėjo dainos, o pabaigoje – pakvietė mamas kartu sušokti valsą.

Mokinius sveikino mokyklos direktorė R. Širvinskienė, kuri pasidžiaugė, kad mokinukai buvo šaunūs, žingeidūs ir draugiški. Po to kartu su mokyklos pavaduotoja įteikė pradinio ugdymo baigimo pažymėjimus, liepdama vaikams stipriai, stipriai apkabinti mamas, kad jos visada buvo, yra šalia.

Sveikino savo draugus ir pirmokai, ir antrokai, ir trečiokai. Už tai ketvirtokai yra labai dėkingi jų mokytojoms ir pradinių klasių mokiniams. Savo mokinius sveikino ir jų mokytoja, kuri palinkėjo sėkmės penktoje klasėje, darniai įsilieti į vyresnėlių gretas, kiekvienam mokiniui padovanojo po atminimo dovanėlę. Tėveliai dėkojo mokytojai ir savo vaikams.

Nors ir graudu buvo atsisveikinti, bet žino, kad susitiks po vasaros atostogų ir visada pasiguosti, pasidalyti įspūdžiais atbėgs pas savo pirmąją mokytoją.

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija