Konferencija ,,Šatrijos Raganos gyvenamoji epocha dabarties akimis“

Kaip ir kasmet kovo 8-ąją Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bendruomenė prisiminė rašytoją. Šaulių vedami gimnazijos mokiniai ir mokytojai rinkosi bažnyčioje. Šv.Mišias aukojo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, kurio žodžiai sušildė susirinkusiuosius. Kalbėdamas apie Mariją Pečkauskaitę, vyskupas ypač pabrėžė išsilavinimo svarbą, ragino mokinius  varyti lauk tamsos, nebylumo demonus, užpildyti save žiniomis, šviesa.

Grįžus po šv.Mišių  į gimnaziją, prasidėjo konferencija, kurioje dalyvavo ne tik gimnazijos bendruomenė, bet ir gerbiami svečiai: Telšių vyskupas K.Kėvalas, buvęs Židikų kunigas E.Jurgelevičius, Židikų kunigas A.Šimkus, švietimo ministerijos atstovė R.Pocienė, inspektorė V.Juškevičiūtė, mokytojos ir mokiniai iš Sedos gimnazijos ir kiti. Muzikiniu kūriniu visus pasveikino 8 klasės mokinys Ignas Vydeika. Gimnazijos direktorė R.Širvinskienė paskelbusi konferencijos tikslą, pristatė svečius.

Ypač šiltai į klausytojus kreipėsi vyskupas K.Kėvalas, primindamas, kad Dievo paveikslą atspindi vyro ir moters bendrystė, kalbėjo apie lygybę, išsakė daug gražių, pagarbių minčių apie moteris. Vyskupas linkėjo, kad merginos būtų stiprios, išsilavinusios ir šviesios.

 Smagiai nuteikė žemaitiška Igno daina, susimąstyti privertė J.Malūkaitės skaitoma ištrauka iš Šatrijos Raganos kūrinio. Klausytojus sudomino Klaipėdos universiteto Baltų katedros profesorės dr. R.Bončkutės pranešimas ,,Pirmeivės“ moterys XIX – XX a. Lietuvoje“. Lektorė, gretindama XIX – XXa. su dabartiniu robotizacijos amžiumi, pastebėjo nemažai panašumų, atkreipė dėmesį į stiprias, išsilavinusias moteris, jų nuveiktus darbus.

Už Marijos Pečkauskaitės atminimo puoselėjimą dėkojo ir čia apsilankiusi švietimo ministerijos atstovė R.Pocienė. Mokytoja R.Žilinskienė kalbėdama atkreipė dėmesį į moteris, kurios pačios ieško kelių į savarankišką gyvenimą. Mokytoja dar kartą pasiūlė prisiminti Šatrijos Raganos ,,Sename dvare“ veikėją mamatę, jos meilę vaikams, taip pat pasidalijo prisiminimais apie metus, kuriuos Marija Pečkauskaitė praleido Marijampolėje. ,,Ir kokie dabar būtų Židikai, jei ne čia apsistojusi rašytoja“, – retoriškai klausė mokytoja R.Žilinskienė.

Gimnazijos psichologė Emilija Muravjovaitė, mokykliniais metais laimėjusi M.Pečkauskaitės mergaitės titulą, pabrėžė jaučianti pareigą puoselėti Marijos Pečkauskaitės idėjas, todėl mokydamasi universitete savanoriavo Jaunimo linijoje, teikė emocinę paramą telefonu. Emilija pasidžiaugė, kad dirba gimnazijoje, kurioje jaučiamas dvasingumas.

Gimnazijos direktorė R.Širvinskienė, puoselėjanti Marijos Pečkauskaitės atminimą, pati 2003m. gavusi premiją, 21 kartą pristatė  mergaitės, siekiančios rašytojos idealo, nominaciją. Šiemet ja tapo II gimnazinės klasės mokinė Aistė Simėnaitė. Po direktorės ir direktorės pavaduotojos sveikinimų Aistę sveikino mama, draugai, pernai šią nominaciją laimėjusi mergaitė. Mokinė kreipėsi į visus dėkodama už pasitikėjimą, suteiktą garbę.

Apie amžinąsias vertybes: auką, atsidavimą, meilę, kalbėjo buvęs Židikų kunigas E.Jurgelevičius. Jis akcentavo, kokį svarbų vaidmenį atlieka mamos, nes meilės trūkumas trukdo augti puikiu piliečiu.

Baigdama direktorė dėkojo visiems, dalyvavusiems konferencijoje, džiaugėsi, kad tas mažas grūdelis – gėris Lietuvos pakrašty gyvuoja.

                                                           

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija